16. 12. 2019  14:23 Albína
Akademický informačný systém

Oddelenie telesnej výchovy a športu (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HANČÁK, J. -- PĚLUCHA, R. Antropometrický profil a aeróbna výkonnosť študentov Fakulty chemickej a potravinárskej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 2016. Tělesná kultura, 41. s. 11--16.

Originálny názov: Antropometrický profil a aeróbna výkonnosť študentov Fakulty chemickej a potravinárskej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 2016
Anglický názov: Anthropometry profile and aerobic performance by students of the Faculty of chemical and food technology of the Slovak Technical University in Bratislava, 2016
Autor: Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. (50%)
Mgr. Robin Pělucha, PhD. (50%)
Pracovisko: Oddelenie telesnej výchovy a športu
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Tělesná kultura
Číslo zväzku (ročník): 41
Od strany: 11
Do strany: 16
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Jaroslav Hančák, PhD.
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Tělesná kultura. 2019.

Originálny názov: Tělesná kultura
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)