23. 10. 2019  14:40 Alojza
Akademický informační systém

Oddelenie telesnej výchovy a športu (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NAGYOVÁ, L. -- ONDRUŠOVÁ, L. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Vzťah medzi objektívnou a subjektívnou metódou hodnotenia zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode a spinningu. In Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019: Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku. Košice,: Technická univerzita v Košiciach, 2019, s. 92--98. ISBN 978-80-553-3306-9.

Originální název: Vzťah medzi objektívnou a subjektívnou metódou hodnotenia zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode a spinningu
Anglický název:
Autor: Lenka Nagyová (40%)
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (30%)
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (30%)
Pracoviště: Oddelenie telesnej výchovy a športu
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019: Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku
Podnázev:
Od strany: 92
Do strany: 98
Počet stran: 7
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD.
Poslední změna: 08.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019: Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku. Košice,: Technická univerzita v Košiciach, 2019. 250 strany. ISBN 978-80-553-3306-9.

Originální název: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019: Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-553-3306-9
Nakladatel: Technická univerzita v Košiciach
Místo vydání: Košice,
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran: 250
Typ rozsahu: strany
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
Poslední změna: 08.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)