22. 10. 2019  10:45 Sergej
Akademický informačný systém

Oddelenie telesnej výchovy a športu (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NAGYOVÁ, L. -- ONDRUŠOVÁ, L. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Vzťah medzi objektívnou a subjektívnou metódou hodnotenia zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode a spinningu. In Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019: Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku. Košice,: Technická univerzita v Košiciach, 2019, s. 92--98. ISBN 978-80-553-3306-9.

Originálny názov: Vzťah medzi objektívnou a subjektívnou metódou hodnotenia zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode a spinningu
Anglický názov:
Autor: Lenka Nagyová (40%)
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (30%)
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (30%)
Pracovisko: Oddelenie telesnej výchovy a športu
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019: Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku
Podnázov:
Od strany: 92
Do strany: 98
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD.
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019: Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku. Košice,: Technická univerzita v Košiciach, 2019. 250 strany. ISBN 978-80-553-3306-9.

Originálny názov: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019: Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-553-3306-9
Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach
Miesto vydania: Košice,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán: 250
Typ rozsahu: strany
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)