12. 11. 2019  20:23 Svätopluk
Akademický informačný systém

Oddelenie telesnej výchovy a športu (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PĚLUCHA, R. -- HANČÁK, J. Vývojové tendencie úrovne aeróbnej schopnosti študentov Slovenskej technickej univerzity. Telesná výchova a šport, 29. s. 29--33.

Originálny názov: Vývojové tendencie úrovne aeróbnej schopnosti študentov Slovenskej technickej univerzity
Anglický názov:
Autor: Mgr. Robin Pělucha, PhD. (50%)
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. (50%)
Pracovisko: Oddelenie telesnej výchovy a športu
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Telesná výchova a šport
Číslo zväzku (ročník): 29
Od strany: 29
Do strany: 33
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Robin Pělucha, PhD.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Telesná výchova a šport. 2019.

Originálny názov: Telesná výchova a šport
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)