17. 11. 2019  18:16 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Oddelenie telesnej výchovy a športu (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAĎUĎOVÁ, K. Technika jazdy raftových člnov R4. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 52--57. ISBN 978-80-227-4910-7.

Originálny názov: Technika jazdy raftových člnov R4
Anglický názov:
Autor: Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD. (100%)
Pracovisko: Oddelenie telesnej výchovy a športu
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava
Podnázov:
Od strany: 52
Do strany: 57
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.
Posledná zmena: 07.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4910-7.

Originálny názov: Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Mgr. Alena Cepková, PhD. (50%)
Ing. Miroslav Horvát, PhD. (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-227-4910-7
Vydavateľ: Spektrum STU
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)