19. 10. 2020  18:24 Kristián
Akademický informační systém

Katedra geodetických základov (SvF) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 33

PublikaceDruh výsledkuRok
Podrobnosti
A bark beetle infestation predictive model based on satellite data in the frame of decision support system TANABBO
Ďuračiová, Renata -- Muňko, Milan -- Barka, Ivan -- Koreň, Milan -- Resnerová, Karolina -- Holuša, Jaroslav -- Blaženec, Miroslav -- Potterf, Mária -- Jakuš, Rastislav
A bark beetle infestation predictive model based on satellite data in the frame of decision support system TANABBO. iForest-Biogeosciences and Forestry, 13. s. 215--223.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Analýza niektorých periodických javov v prírode z pohľadu astronómie
Križanová, Veronika -- Husár, Ladislav
Analýza niektorých periodických javov v prírode z pohľadu astronómie. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Analýza viacrozmerných časových radov meraní permanentných staníc GNSS
Gerhátová, Ľubomíra
Analýza viacrozmerných časových radov meraní permanentných staníc GNSS. In WEIGEL, J. -- BERKOVÁ, A. Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing, 2020, s. 53--57. ISBN 978-80-86433-74-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Aspects of establishing calibration baselines for electronic distance meters - position and height design, point monumentation and metrology measurement
Papčová, Miriam -- Papčo, Juraj
Aspects of establishing calibration baselines for electronic distance meters - position and height design, point monumentation and metrology measurement. In MOLČÍKOVÁ, S. -- HURČÍKOVÁ, V. -- BLIŠŤAN, P. Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II. Leiden: CRC Press/Balkema, 2020, s. 57--63. ISBN 978-0-367-34651-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
Aspects of establishing calibration baselines for electronic distance meters - site selection and configuration of baseline points
Papčová, Miriam -- Papčo, Juraj
Aspects of establishing calibration baselines for electronic distance meters - site selection and configuration of baseline points. In MOLČÍKOVÁ, S. -- HURČÍKOVÁ, V. -- BLIŠŤAN, P. Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II. Leiden: CRC Press/Balkema, 2020, s. 50--56. ISBN 978-0-367-34651-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Comparison of different GRACE monthly gravity field solutions
Janák, Juraj
Comparison of different GRACE monthly gravity field solutions. In MOLČÍKOVÁ, S. -- HURČÍKOVÁ, V. -- BLIŠŤAN, P. Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II. Leiden: CRC Press/Balkema, 2020, s. 116--122. ISBN 978-0-367-34651-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Determination of the effect of solar radiation in spatial predictive modelling of the bark beetle occurrence using several mathematical methods
Ďuračiová, Renata -- Jakócsová, Veronika
Determination of the effect of solar radiation in spatial predictive modelling of the bark beetle occurrence using several mathematical methods. In MOLČÍKOVÁ, S. -- HURČÍKOVÁ, V. -- BLIŠŤAN, P. Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II. Leiden: CRC Press/Balkema, 2020, s. 177--183. ISBN 978-0-367-34651-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Different view on the time series analysis of permanent GNSS stations
Gerhátová, Ľubomíra -- Hábel, Branislav
Different view on the time series analysis of permanent GNSS stations. In MOLČÍKOVÁ, S. -- HURČÍKOVÁ, V. -- BLIŠŤAN, P. Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II. Leiden: CRC Press/Balkema, 2020, s. 109--115. ISBN 978-0-367-34651-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Efemerida Mesiaca a kvantifikácia efektu kontrakcie dĺžok v metóde LLR
Golian, Marek -- Letko, Pavol
Efemerida Mesiaca a kvantifikácia efektu kontrakcie dĺžok v metóde LLR. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Estimation of GNSS tropospheric products and their meteorological exploitation in Slovakia
Imrišek, Martin -- Derková, Mária -- Janák, Juraj
Estimation of GNSS tropospheric products and their meteorological exploitation in Slovakia. Contributions to Geophysics and Geodesy, 50. s. 83--111.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Impact of environmental phenomena on continuous relative gravity measurements performed in urban area
Hábel, Branislav -- Janák, Juraj -- Papčo, Juraj -- Vaľko, Miloš
Impact of environmental phenomena on continuous relative gravity measurements performed in urban area. Studia geophysica et geodaetica, 64. s. 330--348.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
MASCON versus spherical harmonic solutions to global monthly time varying gravity field
Janák, Juraj -- Novák, Adam -- Korekáčová, Barbora
MASCON versus spherical harmonic solutions to global monthly time varying gravity field. In Geophysical Research Abstracts. Volume 22/2020. Göttingen: Copernicus Publications, 2020.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Monitoring využívania plôch trvalých trávnych porastov použitím obrazových záznamov Sentinel 2
Rinkovská, Mária -- Faixová Chalachanová, Jana
Monitoring využívania plôch trvalých trávnych porastov použitím obrazových záznamov Sentinel 2. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Monitorovanie zmien vlhkosti atmosféry spoločnou analýzou meraní viacerých družicových navigačných systémov
Imrišek, Martin -- Janák, Juraj
Monitorovanie zmien vlhkosti atmosféry spoločnou analýzou meraní viacerých družicových navigačných systémov. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Návrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastov
Žabčíková, Jana -- Ďuračiová, Renata
Návrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Návrh kartografického modelu na vizualizáciu dát leteckého laserového skenovania pre potreby dokumentácie kultúrneho dedičstva
Staníková, Dominika -- Lieskovský, Tibor
Návrh kartografického modelu na vizualizáciu dát leteckého laserového skenovania pre potreby dokumentácie kultúrneho dedičstva. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Physical properties of Hradište border fault (Turiec Basin, Western Carpathians, Slovakia) inferred by multidisciplinary geophysical approach
Kušnirák, David -- Zeyen, Hermann -- Bielik, Miroslav -- Putiška, René -- Mojzeš, Andrej -- Brixová, Bibiana -- Pašteka, Roman -- Dostál, Ivan -- Záhorec, Pavol -- Papčo, Juraj -- Hók, Jozef -- Bošanský, Marián -- Krajňák, Martin
Physical properties of Hradište border fault (Turiec Basin, Western Carpathians, Slovakia) inferred by multidisciplinary geophysical approach. Geologica Carpathica :, 71. s. 3--13.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Porovnanie mesačných globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FO
Červík, Tadeáš -- Janák, Juraj
Porovnanie mesačných globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FO. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
remotIO: A sentinel-1 multi-temporal InSAR infrastructure monitoring service with automatic updates and data mining capabilities
Bakoň, Matúš -- Czikhardt, Richard -- Papčo, Juraj -- Barlak, Ján -- Rovňák, Martin -- Adamišin, Peter -- Perissin, Daniele
remotIO: A sentinel-1 multi-temporal InSAR infrastructure monitoring service with automatic updates and data mining capabilities. Remote Sensing :, 12. s. 11.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Reštrukturalizácia a optimalizácia priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácie
Sova, Dominik -- Faixová Chalachanová, Jana
Reštrukturalizácia a optimalizácia priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácie. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Rozšírenie metódy box counting na výpočet fraktálnej dimenzie pre rastrové 2,5D povrchy
Ič, Tomáš -- Faixová Chalachanová, Jana
Rozšírenie metódy box counting na výpočet fraktálnej dimenzie pre rastrové 2,5D povrchy. In KULLA, M. -- NOVOTNÝ, L. GeoKARTO 2020. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 26. ISBN 978-80-8152-887-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Spacetime curvature on the surface of the Earth
Letko, Pavol
Spacetime curvature on the surface of the Earth. In MOLČÍKOVÁ, S. -- HURČÍKOVÁ, V. -- BLIŠŤAN, P. Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II. Leiden: CRC Press/Balkema, 2020, s. 138--144. ISBN 978-0-367-34651-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
The assessment of the chosen LiDAR data sources in Slovakia for the archaeological spatial analysis
Lieskovský, Tibor -- Faixová Chalachanová, Jana
The assessment of the chosen LiDAR data sources in Slovakia for the archaeological spatial analysis. In MOLČÍKOVÁ, S. -- HURČÍKOVÁ, V. -- BLIŠŤAN, P. Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II. Leiden: CRC Press/Balkema, 2020, s. 190--195. ISBN 978-0-367-34651-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
The use of satellite radar interferometry to monitor landslides in Slovakia
Leško, Martin -- Papčo, Juraj -- Bakoň, Matúš -- Czikhardt, Richard -- Plakinger, Marián -- Ondrejka, Peter
The use of satellite radar interferometry to monitor landslides in Slovakia. In MOLČÍKOVÁ, S. -- HURČÍKOVÁ, V. -- BLIŠŤAN, P. Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II. Leiden: CRC Press/Balkema, 2020, s. 129--137. ISBN 978-0-367-34651-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Topographically Predicted Vertical Gravity Gradient Field and Its Applicability in 3D and 4D Microgravimetry: Etna (Italy) Case Study
Vajda, Peter -- Záhorec, Pavol -- Papčo, Juraj -- Carbone, Daniele -- Greco, Filippo -- Cantarero, Massimo
Topographically Predicted Vertical Gravity Gradient Field and Its Applicability in 3D and 4D Microgravimetry: Etna (Italy) Case Study. Pure and Applied Geophysics, 177. s. 3315--3333.
články v časopisech2020Podrobnosti
Tvorba popisu na ortofotomapách
Kosmeľová, Tatiana -- Fencík, Róbert
Tvorba popisu na ortofotomapách. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Tvorba popisu na ortofotomapách
Fencík, Róbert
Tvorba popisu na ortofotomapách. In KULLA, M. -- NOVOTNÝ, L. GeoKARTO 2020. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 16. ISBN 978-80-8152-887-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Tvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovania
Pisár, Matej -- Fencík, Róbert
Tvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovania. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Určenie fyzikálnych výšok v horskom prostredí pomocou metód DPZ
Oravec, Lukáš -- Papčo, Juraj
Určenie fyzikálnych výšok v horskom prostredí pomocou metód DPZ. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Validácia priestorovej presnosti výsledkov leteckého laserového skenovania
Ivanková, Barbora -- Lieskovský, Tibor
Validácia priestorovej presnosti výsledkov leteckého laserového skenovania. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Výpočet potenciálnej solárnej radiácie v oblasti Vysokých Tatier na základe dát z leteckého laserového skenovania
Szabó Jakócs, Veronika -- Pružinec, Filip -- Ďuračiová, Renata
Výpočet potenciálnej solárnej radiácie v oblasti Vysokých Tatier na základe dát z leteckého laserového skenovania. In KULLA, M. -- NOVOTNÝ, L. GeoKARTO 2020. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 52. ISBN 978-80-8152-887-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Využitie metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring využívania poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na Slovensku
Šimek, Anton -- Papčo, Juraj
Využitie metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring využívania poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na Slovensku. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
3D modelovanie priestorových objektov v prostredí CAD systémov
Krajči, Roland -- Faixová Chalachanová, Jana
3D modelovanie priestorových objektov v prostredí CAD systémov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti