May 19, 2019   8:22 a.m. Gertrúda
Academic information system

Department of Theoretical Geodesy (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 3

PublicationsType of resultYearDetails
Efekty všeobecnej teórie relativity pri určovaní časovo-premenného gravitačného poľa
Bezděk, Aleš -- Letko, Pavol
General relativistic effects and estimation of time-varying earth gravity field. Journal of Applied Geophysics, p. 270--275.
articles in magazines2019Details
Integrácia vo sférickom zvrchlíku v spektrálnej metóde modelovania tiažového poľa: gravitačný efekt blízkych a vzdialených zón pomocou Molodenského koeficientov
Bucha, Blažej -- Hirt, Christian -- Kuhn, Michael
Cap integration in spectral gravity forward modelling: near- and far-zone gravity effects via Molodensky's truncation coefficients. Journal of geodesy, 93. p. 65--83.
articles in magazines2019Details
Modelovanie gravitačného poľa na základe Runge-Krarupovho teorému pomocou sférických harmonických funkcií bez divergenčného efektu: prípadová štúdia pre Mesiac
Bucha, Blažej -- Hirt, Christian -- Kuhn, Michael
Divergence-free spherical harmonic gravity field modelling based on the Runge-Krarup theorem: a case study for the Moon. Journal of geodesy, 93. p. 489--513.
articles in magazines2019Details