14. 12. 2019  6:36 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Katedra geodetických základov (SvF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 43

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A numerical study of residual terrain modelling (RTM) techniques and the harmonic correction using ultra-high-degree spectral gravity modelling
Hirt, Christian -- Bucha, Blažej -- Yang, Meng -- Kuhn, Michael
A numerical study of residual terrain modelling (RTM) techniques and the harmonic correction using ultra-high-degree spectral gravity modelling. Journal of geodesy, 93. s. 1469--1486.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analýza časových zmien tiažového zrýchlenia v polárnych oblastiach z dátových produktov družicovej misie GRACE
Kováčik, Andrej -- Janák, Juraj
Analýza časových zmien tiažového zrýchlenia v polárnych oblastiach z dátových produktov družicovej misie GRACE. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza efektu multipath z permanentných meraní s využitím rôznych GNSS
Špánik, Peter -- Papčo, Juraj -- Gerhátová, Ľubomíra -- Hefty, Ján
Analýza efektu multipath z permanentných meraní s využitím rôznych GNSS. In Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing, 2019, s. 42--46. ISBN 978-80-86433-72-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Astronomický základ gregoriánskeho kalendára a juliánskeho dátumu
Husár, Ladislav
Astronomický základ gregoriánskeho kalendára a juliánskeho dátumu. Geodetický a kartografický obzor, 65. s. 259--262.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Cap integration in spectral gravity forward modelling: near- and far-zone gravity effects via Molodensky's truncation coefficients
Bucha, Blažej -- Hirt, Christian -- Kuhn, Michael
Cap integration in spectral gravity forward modelling: near- and far-zone gravity effects via Molodensky's truncation coefficients. Journal of geodesy, 93. s. 65--83.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Cap integration in spectral gravity forward modelling up to the full gravity tensor
Bucha, Blažej -- Hirt, Christian -- Kuhn, Michael
Cap integration in spectral gravity forward modelling up to the full gravity tensor. Journal of geodesy, 93. s. 1707--1737.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Cartographic design of haptic maps for visually impaired persons
Kuric, Matej -- Lieskovský, Tibor
Cartographic design of haptic maps for visually impaired persons. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Comparison of Different Approaches to Gravity Determination and Their Utilization for Calculation of Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
Majkráková, Miroslava -- Papčo, Juraj -- Záhorec, Pavol -- Droščák, Branislav -- Mikuška, Ján
Comparison of Different Approaches to Gravity Determination and Their Utilization for Calculation of Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network. In VERGOS, G S. International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems 2016: proceedings Organized by IAG Commission 2 and the International Gravity Field Service. Thessaloniki, Greece, September 19-23, 2016. 1. vyd. Cham (Switzerland) : Springer Nature, 2019, s. 173--183. ISBN 978-3-319-95317-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Deformation-Induced Topographic Effects in Interpretation of Spatiotemporal Gravity Changes: Review of Approaches and New Insights
Vajda, Peter -- Záhorec, Pavol -- Bilčík, Dušan -- Papčo, Juraj
Deformation-Induced Topographic Effects in Interpretation of Spatiotemporal Gravity Changes: Review of Approaches and New Insights. Surveys in Geophysics, 40. s. 1095--1127.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Divergence-free spherical harmonic gravity field modelling based on the Runge-Krarup theorem: a case study for the Moon
Bucha, Blažej -- Hirt, Christian -- Kuhn, Michael
Divergence-free spherical harmonic gravity field modelling based on the Runge-Krarup theorem: a case study for the Moon. Journal of geodesy, 93. s. 489--513.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Fraktálna dimenzia verzus klasické metódy určovania členitosti geoobjektov
Ič, Tomáš -- Faixová Chalachanová, Jana
Fraktálna dimenzia verzus klasické metódy určovania členitosti geoobjektov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
General relativistic effects and estimation of time-varying earth gravity field
Bezděk, Aleš -- Letko, Pavol
General relativistic effects and estimation of time-varying earth gravity field. Journal of Applied Geophysics, s. 270--275.
články v časopisoch2019Podrobnosti
High-precision local gravity survey along planned motorway tunnel in the Slovak Karst
Záhorec, Pavol -- Papčo, Juraj -- Vajda, Peter -- Szabó, Stanislav
High-precision local gravity survey along planned motorway tunnel in the Slovak Karst. Contributions to Geophysics and Geodesy, 49. s. 207--227.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Interaktívne metódy zobrazovania georeliéfu
Mihalčin, Marek -- Lieskovský, Tibor
Interaktívne metódy zobrazovania georeliéfu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
LiDAR vs. LiDAR vs. archeológia
Zachar, Ján -- Lieskovský, Tibor
LiDAR vs. LiDAR vs. archeológia. In HLADÍKOVÁ, K. -- LIESKOVSKÝ, T. -- RÁŠOVÁ, A. -- PAVÚK, P. -- DEMJÁN, P. Počítačová podpora v archeológii 18/2019. Praha: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, 2019, s. 45. ISBN 978-80-7308-915-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Monitorovanie observácií permanentných staníc GNSS pomocou aplikácie G-Nut/Anubis.
Štupák, Kristián -- Mináriková, Martina
Monitorovanie observácií permanentných staníc GNSS pomocou aplikácie G-Nut/Anubis. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Monitorovanie úbytku vody vo vybraných regiónoch pomocou globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FO
Korekáčová, Barbora -- Janák, Juraj
Monitorovanie úbytku vody vo vybraných regiónoch pomocou globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FO. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti extrakcie informácií o pozostatkoch antropogénnej činnosti z výsledkov leteckého laserového skenovania
Vrábľová, Tatiana -- Lieskovský, Tibor
Možnosti extrakcie informácií o pozostatkoch antropogénnej činnosti z výsledkov leteckého laserového skenovania. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávy
Bodnárik, Matúš -- Faixová Chalachanová, Jana
Návrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia online riešenia poskytovania dát na účely územného spravovania
Aleksić, Milica -- Faixová Chalachanová, Jana
Návrh a realizácia online riešenia poskytovania dát na účely územného spravovania. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimal combination and reference functions of signal-to-noise measurements for GNSS multipath detection
Špánik, Peter -- García-Asenjo, Luis -- Baselga, Sergio
Optimal combination and reference functions of signal-to-noise measurements for GNSS multipath detection. Measurement Science and Technology, 30. s. 4.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Optimalizácia prepravných trás v odvetví odpadového hospodárstva a jej realizácia v prostredí GIS
Kubica, Lukáš -- Ďuračiová, Renata
Optimalizácia prepravných trás v odvetví odpadového hospodárstva a jej realizácia v prostredí GIS. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Počítačová podpora v archeológii opäť v Kočovciach
Rášová, Alexandra
Počítačová podpora v archeológii opäť v Kočovciach. Spektrum, 25. s. 24--25.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Počítačová podpora v archeológii 2019
Gálová, Linda -- Rášová, Alexandra
Počítačová podpora v archeológii 2019. Geodetický a kartografický obzor, 65. s. 248--250.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Predikcia poškodenia lesných porastov v oblasti Vysokých Tatier na základe analýzy priestorových dát
Hunčíková, Anna -- Ďuračiová, Renata
Predikcia poškodenia lesných porastov v oblasti Vysokých Tatier na základe analýzy priestorových dát. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Reklasifikácia rastrových dát v prostredí GIS na základe distribúcie modelovaného javu
Matúš, Marcel -- Ďuračiová, Renata
Reklasifikácia rastrových dát v prostredí GIS na základe distribúcie modelovaného javu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Residual terrain modelling (RTM) in terms of the cap-modified spectral technique: RTM from a new perspective
Bucha, Blažej -- Hirt, Christian -- Yang, Meng -- Kuhn, Michael -- Rexer, Moritz
Residual terrain modelling (RTM) in terms of the cap-modified spectral technique: RTM from a new perspective. Journal of geodesy, 93. s. 2089--2108.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp
Lieskovský, Tibor -- Kuric, Matej -- Muňko, Milan
Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp. In FENCÍK, R. Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2019, s. 20--21. ISBN 978-80-89060-26-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Solar radiation analysis based on the mesh representation of point cloud data using the marching cubes algorithm
Faixová Chalachanová, Jana -- Ťapajnová, Katarína
Solar radiation analysis based on the mesh representation of point cloud data using the marching cubes algorithm. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, s. 685--690. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Spravovanie a analýza priestorových dát v databázovom systéme PostgreSQL/PostGIS
Ďuračiová, Renata
Spravovanie a analýza priestorových dát v databázovom systéme PostgreSQL/PostGIS. Slovenský geodet a kartograf, 24. s. 18--26.
články v časopisoch2019Podrobnosti
SRTM2gravity: an ultrahigh resolution global model of gravimetric terrain corrections
Hirt, Christian -- Yang, Meng -- Kuhn, Michael -- Bucha, Blažej -- Kurzmann, Andre -- Pail, Roland
SRTM2gravity: an ultrahigh resolution global model of gravimetric terrain corrections. Geophysical Research Letters, 46. s. 4618--4627.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Testovanie kvality lineárnych regresných modelov
Lukajka, Ján -- Hábel, Branislav
Testovanie kvality lineárnych regresných modelov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The ellipsoidal potential of topographic masses in terms of spheroidal harmonics
Piačková, Daniela -- Bucha, Blažej
The ellipsoidal potential of topographic masses in terms of spheroidal harmonics. In Abstract book of the 27th IUGG General Assembly. s.l.: International Union of Geodesy and Geophysics, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Tvorba topografických ortofotomáp
Červencová, Martina -- Fencík, Róbert
Tvorba topografických ortofotomáp. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Uplatnenie družicovej radarovej interferometrie na monitorovanie pohybov zemského povrchu vo vybranej lokalite na území Srbska
Kočonda, Ivana Tijana -- Leško, Martin
Uplatnenie družicovej radarovej interferometrie na monitorovanie pohybov zemského povrchu vo vybranej lokalite na území Srbska. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Úplná súčtová viditeľnosť ako spôsob vizualizácie terénu
Rášová, Alexandra -- Lieskovský, Tibor
Úplná súčtová viditeľnosť ako spôsob vizualizácie terénu. In HLADÍKOVÁ, K. -- LIESKOVSKÝ, T. -- RÁŠOVÁ, A. -- PAVÚK, P. -- DEMJÁN, P. Počítačová podpora v archeológii 18/2019. Praha: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, 2019, s. 42. ISBN 978-80-7308-915-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Určenie parametrov gravimetrickej základnice Gánovce – Lomnický štít
Novák, Adam -- Papčo, Juraj
Určenie parametrov gravimetrickej základnice Gánovce – Lomnický štít. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Určovanie fyzikálnych výšok na území Slovenska
Majkráková, Miroslava -- Janák, Juraj
Určovanie fyzikálnych výšok na území Slovenska. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výpočet solárnej radiácie pomocou aplikácie a modifikácie softvérových nástrojov GIS
Jakócsová, Veronika -- Ďuračiová, Renata
Výpočet solárnej radiácie pomocou aplikácie a modifikácie softvérových nástrojov GIS. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie priestorových dát na tvorbu pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím
Turtevová, Gabriela -- Lieskovský, Tibor
Využitie priestorových dát na tvorbu pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj nástroja na výpočet solárnej radiácie
Ondrišák, Martin -- Faixová Chalachanová, Jana
Vývoj nástroja na výpočet solárnej radiácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Webová aplikácia na poskytovanie dát o komasácii územia na báze prostredia open-source
Aleksić, Milica -- Faixová Chalachanová, Jana
Webová aplikácia na poskytovanie dát o komasácii územia na báze prostredia open-source. Kartografické listy, 27. s. 3--13.
články v časopisoch2019Podrobnosti
25 rokov seminára Aktivity v kartografii
Feranec, Ján -- Kopecká, Monika -- Fencík, Róbert
25 rokov seminára Aktivity v kartografii. In FENCÍK, R. Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2019, s. 27. ISBN 978-80-89060-26-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti