11. 12. 2019  4:05 Hilda
Akademický informační systém

Katedra geodetických základov (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KURIC, M. -- LIESKOVSKÝ, T. Cartographic design of haptic maps for visually impaired persons. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Cartographic design of haptic maps for visually impaired persons
Český název:
Autor: Ing. Matej Kuric
Ing. Tibor Lieskovský, PhD.
Pracoviště: Katedra geodetických základov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: kartografický dizajn, kartografický model, cartography, cartographic model, cartographic design, Braille, kartografia, haptické mapy, tactile map
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Kuric
Poslední změna: 08.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)