9. 12. 2019  1:30 Izabela
Akademický informačný systém

Katedra geodetických základov (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KURIC, M. -- LIESKOVSKÝ, T. Cartographic design of haptic maps for visually impaired persons. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Cartographic design of haptic maps for visually impaired persons
Český názov:
Autor: Ing. Matej Kuric
Ing. Tibor Lieskovský, PhD.
Pracovisko: Katedra geodetických základov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kartografický dizajn, kartografický model, cartography, cartographic model, cartographic design, Braille, kartografia, haptické mapy, tactile map
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Kuric
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)