13. 12. 2019  10:53 Lucia
Akademický informační systém

Katedra geodetických základov (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RÁŠOVÁ, A. -- LIESKOVSKÝ, T. Úplná súčtová viditeľnosť ako spôsob vizualizácie terénu. In HLADÍKOVÁ, K. -- LIESKOVSKÝ, T. -- RÁŠOVÁ, A. -- PAVÚK, P. -- DEMJÁN, P. Počítačová podpora v archeológii 18/2019. Praha: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, 2019, s. 42. ISBN 978-80-7308-915-3.

Originální název: Úplná súčtová viditeľnosť ako spôsob vizualizácie terénu
Anglický název: Total viewshed as a terrain visualization tool
Autor: Ing. Alexandra Rášová, PhD. (90%)
Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (10%)
Pracoviště: Katedra geodetických základov
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Počítačová podpora v archeológii 18/2019
Podnázev:
Od strany: 42
Do strany: 42
Počet stran: 1
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: laserové skenovanie, total viewshed, totálna viditeľnosť, visualization, vizualizácia, laser scanning
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Alexandra Rášová, PhD.
Poslední změna: 15.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

HLADÍKOVÁ, K. -- LIESKOVSKÝ, T. -- RÁŠOVÁ, A. -- PAVÚK, P. -- DEMJÁN, P. Počítačová podpora v archeológii 18/2019. Praha: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, 2019. ISBN 978-80-7308-915-3.

Originální název: Počítačová podpora v archeológii 18/2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Katarína Hladíková (30%)
Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (30%)
Ing. Alexandra Rášová, PhD. (25%)
Peter Pavúk (10%)
Ing. Peter Demján (5%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-7308-915-3
Nakladatel: Univerzita Karlova Filozofická fakulta
Místo vydání: Praha
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)