11. 12. 2019  14:52 Hilda
Akademický informačný systém

Katedra geodetických základov (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RÁŠOVÁ, A. -- LIESKOVSKÝ, T. Úplná súčtová viditeľnosť ako spôsob vizualizácie terénu. In HLADÍKOVÁ, K. -- LIESKOVSKÝ, T. -- RÁŠOVÁ, A. -- PAVÚK, P. -- DEMJÁN, P. Počítačová podpora v archeológii 18/2019. Praha: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, 2019, s. 42. ISBN 978-80-7308-915-3.

Originálny názov: Úplná súčtová viditeľnosť ako spôsob vizualizácie terénu
Anglický názov: Total viewshed as a terrain visualization tool
Autor: Ing. Alexandra Rášová, PhD. (90%)
Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (10%)
Pracovisko: Katedra geodetických základov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Počítačová podpora v archeológii 18/2019
Podnázov:
Od strany: 42
Do strany: 42
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: laserové skenovanie, total viewshed, totálna viditeľnosť, visualization, vizualizácia, laser scanning
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Alexandra Rášová, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

HLADÍKOVÁ, K. -- LIESKOVSKÝ, T. -- RÁŠOVÁ, A. -- PAVÚK, P. -- DEMJÁN, P. Počítačová podpora v archeológii 18/2019. Praha: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, 2019. ISBN 978-80-7308-915-3.

Originálny názov: Počítačová podpora v archeológii 18/2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Katarína Hladíková (30%)
Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (30%)
Ing. Alexandra Rášová, PhD. (25%)
Peter Pavúk (10%)
Ing. Peter Demján (5%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7308-915-3
Vydavateľ: Univerzita Karlova Filozofická fakulta
Miesto vydania: Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 29.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)