21. 1. 2020  17:28 Vincent
Akademický informační systém

Katedra geodetických základov (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠPÁNIK, P. -- PAPČO, J. -- GERHÁTOVÁ, Ľ. -- HEFTY, J. Analýza efektu multipath z permanentných meraní s využitím rôznych GNSS. In Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing, 2019, s. 42--46. ISBN 978-80-86433-72-1.

Originální název: Analýza efektu multipath z permanentných meraní s využitím rôznych GNSS
Anglický název: Analysis of multipath effect from permanent measurements using different GNSS
Autor: Ing. Peter Špánik (33%)
Ing. Juraj Papčo, PhD. (33%)
Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD. (33%)
prof. Ing. Ján Hefty, PhD. (1%)
Pracoviště: Katedra geodetických základov
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Družicové metody v geodézii a katastru
Podnázev:
Od strany: 42
Do strany: 46
Počet stran: 5
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: SKPOS, GNSS, viaccestné šírenie signálu
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Peter Špánik
Poslední změna: 14.09.2019 22:25 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing, 2019. ISBN 978-80-86433-72-1.

Originální název: Družicové metody v geodézii a katastru
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-86433-72-1
Nakladatel: ECON publishing
Místo vydání: Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 14.09.2019 22:25 (Import dat z knihovny)