24. 1. 2020  8:59 Timotej
Akademický informačný systém

Katedra geodetických základov (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠPÁNIK, P. -- PAPČO, J. -- GERHÁTOVÁ, Ľ. -- HEFTY, J. Analýza efektu multipath z permanentných meraní s využitím rôznych GNSS. In Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing, 2019, s. 42--46. ISBN 978-80-86433-72-1.

Originálny názov: Analýza efektu multipath z permanentných meraní s využitím rôznych GNSS
Anglický názov: Analysis of multipath effect from permanent measurements using different GNSS
Autor: Ing. Peter Špánik (33%)
Ing. Juraj Papčo, PhD. (33%)
Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD. (33%)
prof. Ing. Ján Hefty, PhD. (1%)
Pracovisko: Katedra geodetických základov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Družicové metody v geodézii a katastru
Podnázov:
Od strany: 42
Do strany: 46
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: SKPOS, GNSS, viaccestné šírenie signálu
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Peter Špánik
Posledná zmena: 14.09.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing, 2019. ISBN 978-80-86433-72-1.

Originálny názov: Družicové metody v geodézii a katastru
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-86433-72-1
Vydavateľ: ECON publishing
Miesto vydania: Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 14.09.2019 22:25 (Import dát z knižnice)