26. 10. 2020  9:06 Demeter
Akademický informační systém

Katedra geodetických základov (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ALEKSIĆ, M. -- FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ, J. Webová aplikácia na poskytovanie dát o komasácii územia na báze prostredia open-source. Kartografické listy, 27. s. 3--13.

Originální název:
Webová aplikácia na poskytovanie dát o komasácii územia na báze prostredia open-source
Anglický název:
Web application for sharing data on land consolidation developed in the open-source software environment
Autor:
Ing. Milica Aleksić (50%)
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (50%)
Pracoviště:
Katedra geodetických základov
Druh publikace:
články v časopisech
Periodikum:
Kartografické listy
Číslo svazku (ročník):
27
Od strany:
3
Do strany: 13
Počet stran:
11
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova:
slovenština: interaktívna webová aplikácia, RStudio, PostgreSQL, R Shiny, GIS, pozemkové úpravy
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Milica Aleksić
Poslední změna:
12.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Kartografické listy. 2019.

Originální název:
Kartografické listy
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 16.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)