8. 12. 2019  11:56 Marína
Akademický informační systém

Katedra geodetických základov (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ALEKSIĆ, M. -- FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ, J. Webová aplikácia na poskytovanie dát o komasácii územia na báze prostredia open-source. Kartografické listy, 27. s. 3--13.

Originální název: Webová aplikácia na poskytovanie dát o komasácii územia na báze prostredia open-source
Anglický název: Web application for sharing data on land consolidation developed in the open-source software environment
Autor: Ing. Milica Aleksić (50%)
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra geodetických základov
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Kartografické listy
Číslo svazku (ročník): 27
Od strany: 3
Do strany: 13
Počet stran: 11
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: interaktívna webová aplikácia, RStudio, PostgreSQL, R Shiny, GIS, pozemkové úpravy
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Milica Aleksić
Poslední změna: 12.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Kartografické listy.

Originální název: Kartografické listy
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 12.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)