11. 12. 2019  6:00 Hilda
Akademický informačný systém

Katedra geodetických základov (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ALEKSIĆ, M. -- FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ, J. Webová aplikácia na poskytovanie dát o komasácii územia na báze prostredia open-source. Kartografické listy, 27. s. 3--13.

Originálny názov: Webová aplikácia na poskytovanie dát o komasácii územia na báze prostredia open-source
Anglický názov: Web application for sharing data on land consolidation developed in the open-source software environment
Autor: Ing. Milica Aleksić (50%)
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra geodetických základov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Kartografické listy
Číslo zväzku (ročník): 27
Od strany: 3
Do strany: 13
Počet strán: 11
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: interaktívna webová aplikácia, RStudio, PostgreSQL, R Shiny, GIS, pozemkové úpravy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Milica Aleksić
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Kartografické listy.

Originálny názov: Kartografické listy
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)