18. 2. 2020  6:57 Jaromír
Akademický informační systém

Katedra geodetických základov (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VAJDA, P. -- ZÁHOREC, P. -- BILČÍK, D. -- PAPČO, J. Deformation-Induced Topographic Effects in Interpretation of Spatiotemporal Gravity Changes: Review of Approaches and New Insights. Surveys in Geophysics, 40. s. 1095--1127.

Originální název: Deformation-Induced Topographic Effects in Interpretation of Spatiotemporal Gravity Changes: Review of Approaches and New Insights
Slovenský název:
Autor: Peter Vajda (25%)
Mgr. Pavol Záhorec (25%)
Dušan Bilčík (25%)
Ing. Juraj Papčo, PhD. (25%)
Pracoviště: Katedra geodetických základov
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Surveys in Geophysics
Číslo svazku (ročník): 40
Od strany: 1095
Do strany: 1127
Počet stran: 33
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: gravimetry, global and local gravity field modelling, gravitačný účinok topografie, topografické hmoty, topographic effect, gravimetria
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Pavol Záhorec
Poslední změna: 12.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Surveys in Geophysics.

Originální název: Surveys in Geophysics
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 12.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)