17. 2. 2020  4:37 Miloslava
Akademický informačný systém

Katedra geodetických základov (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VAJDA, P. -- ZÁHOREC, P. -- BILČÍK, D. -- PAPČO, J. Deformation-Induced Topographic Effects in Interpretation of Spatiotemporal Gravity Changes: Review of Approaches and New Insights. Surveys in Geophysics, 40. s. 1095--1127.

Originálny názov: Deformation-Induced Topographic Effects in Interpretation of Spatiotemporal Gravity Changes: Review of Approaches and New Insights
Slovenský názov:
Autor: Peter Vajda (25%)
Mgr. Pavol Záhorec (25%)
Dušan Bilčík (25%)
Ing. Juraj Papčo, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra geodetických základov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Surveys in Geophysics
Číslo zväzku (ročník): 40
Od strany: 1095
Do strany: 1127
Počet strán: 33
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: gravimetry, global and local gravity field modelling, gravitačný účinok topografie, topografické hmoty, topographic effect, gravimetria
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Pavol Záhorec
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Surveys in Geophysics.

Originálny názov: Surveys in Geophysics
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)