20. 11. 2019  21:45 Félix
Akademický informačný systém

Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 51

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A numerical simulation study on the internal rifling filling of cold drawing tubes
Necpal, Martin -- Hodúlová, Erika -- Martinkovič, Maroš
A numerical simulation study on the internal rifling filling of cold drawing tubes. In ICMEA 2019. 2019: 2019, s. 14.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
An investigation into microstructure and mechanical properties of diffusion weld joints
Jáňa, Miroslav -- Kostolný, Igor
An investigation into microstructure and mechanical properties of diffusion weld joints. Zváranie - Svařování, 68. s. 14--18.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of the microstructure of electron beam welded AW2099 aluminium lithium alloy
Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Dománková, Mária -- Marônek, Milan -- Bárta, Jozef
Analysis of the microstructure of electron beam welded AW2099 aluminium lithium alloy. In 72nd IIW Annual Assembly and International Conference. Bratislava: Welding Research Institute, 2019, s. 1--7. ISBN 978-80-907442-1-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analýza vlastností zvarových spojov bezkyslíkatej medi vyhotovených elektrónovým lúčom
Hudec, Richard -- Sahul, Miroslav
Analýza vlastností zvarových spojov bezkyslíkatej medi vyhotovených elektrónovým lúčom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza zvarových spojov ocelí typu ATABOR
Kubová, Diana Sabína -- Kovačócy, Pavel
Analýza zvarových spojov ocelí typu ATABOR. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Application of a ternary ZN-based solder alloy for joining of AZ31B magnesium alloy with ultrasonic support
Jáňa, Miroslav -- Kostolný, Igor
Application of a ternary ZN-based solder alloy for joining of AZ31B magnesium alloy with ultrasonic support. Zváranie - Svařování, 68. s. 27--29.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Deposition and characterization of Ti-Al-C-N coatings
Sahul, Martin -- Haršáni, Marián -- Babincová, Paulína -- Čaplovič, Ľubomír -- Sahul, Miroslav -- Drobný, Peter
Deposition and characterization of Ti-Al-C-N coatings. In Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019). CSACG, 2019 ; Bratislava: 2019, s. 44. ISBN 978-80-8208-019-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Determination of the influence of electron beam technological movements on geometrical characteristics of bead on plate welded joints
Urminský, Ján -- Marônek, Milan -- Bárta, Jozef -- Sahul, Miroslav -- Lopatková, Michaela
Determination of the influence of electron beam technological movements on geometrical characteristics of bead on plate welded joints. In 72nd IIW Annual Assembly and International Conference. Bratislava: Welding Research Institute, 2019, s. 1--5. ISBN 978-80-907442-1-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Characterization of ultrasonic soldering of Ti and Ni with Ni/Al reactive multilayer deposition
Hodúlová, Erika -- Ramos, Ana S. -- Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Šimeková, Beáta -- Kovaříková, Ingrid
Characterization of ultrasonic soldering of Ti and Ni with Ni/Al reactive multilayer deposition. Welding Technology Review, 91. s. 51--57.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigation of the microstructure and mechanical properties of electron beam welded AW2099 aluminium lithium alloy
Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Haršáni, Marián -- Marônek, Milan -- Bárta, Jozef
Investigation of the microstructure and mechanical properties of electron beam welded AW2099 aluminium lithium alloy. In Zbornik Radova. Slavonski Brod: Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, 2019, s. 89--97. ISBN 978-953-6048-95-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Investigation of tool design and process parameters on weldability and weld properties of friction stir welded AZ31B
Jáňa, Miroslav -- Zifčák, Peter -- Urminský, Ján
Investigation of tool design and process parameters on weldability and weld properties of friction stir welded AZ31B. Zváranie - Svařování, 68. s. 20--23.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigation of ultrasound-assisted soldering of SiC ceramics by Zn-Al-In high-temperature solder
Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman -- Hodúlová, Erika -- Babincová, Paulína -- Kusý, Martin
Investigation of ultrasound-assisted soldering of SiC ceramics by Zn-Al-In high-temperature solder. Welding in the World, s. 1--11.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Laserové zváranie hliníkových zliatin
Bakovka, Jozef -- Kovačócy, Pavel
Laserové zváranie hliníkových zliatin. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mäkká aktívna spájka na báze Bi-Ag s prídavkom Ti a jej použitie: prihláška patentu č. 35-2019, dátum podania prihlášky: 05.04.2019, stav: zverejnená prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.09.2019, Vestník ÚPV SR č. 09/2019
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor
Mäkká aktívna spájka na báze Bi-Ag s prídavkom Ti a jej použitie: prihláška patentu č. 35-2019, dátum podania prihlášky: 05.04.2019, stav: zverejnená prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.09.2019, Vestník ÚPV SR č. 09/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových materiálov: prihláška úžitkového vzoru č. 222-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019 , stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8575, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru a nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru : 02.10.2019, Vestník ÚPV SR č. 10/2019
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor
Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových materiálov: prihláška úžitkového vzoru č. 222-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019 , stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8575, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru a nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru : 02.10.2019, Vestník ÚPV SR č. 10/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Mechanical properties of laser beam welded AW2099 alloy joints
Marônek, Milan -- Bárta, Jozef -- Lopatková, Michaela -- Bártová, Katarína -- Pašák, Matej -- Sahul, Miroslav -- Urminský, Ján
Mechanical properties of laser beam welded AW2099 alloy joints. In Zbornik Radova. Slavonski Brod: Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, 2019, s. 17--26. ISBN 978-953-6048-95-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Microstructure analysis of heat treated AW2099 Al-Li alloy laser beam welded joints
Bárta, Jozef -- Marônek, Milan -- Sahul, Miroslav -- Dománková, Mária -- Lopatková, Michaela -- Urminský, Ján -- Pašák, Matej
Microstructure analysis of heat treated AW2099 Al-Li alloy laser beam welded joints. In 72nd IIW Annual Assembly and International Conference. Bratislava: Welding Research Institute, 2019, s. 1--8. ISBN 978-80-907442-1-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modernizácia výučby technológií spájania konštrukčných materiálov
Marônek, Milan
Modernizácia výučby technológií spájania konštrukčných materiálov. In Technológia zvárania 2019 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2019, s. 1--9. ISBN 978-80-8096-265-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Návrh metódy a zariadenia na priváranie svorníkov
Dérik, Jakub -- Kovačócy, Pavel
Návrh metódy a zariadenia na priváranie svorníkov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh metódy zvárania a zváracieho zariadenia
Tóth, Tomáš -- Kovačócy, Pavel
Návrh metódy zvárania a zváracieho zariadenia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh parametrov zvárania na vyhotovenie plášťa kotlového telesa z materiálu 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36)
Drexler, Martin -- Bárta, Jozef
Návrh parametrov zvárania na vyhotovenie plášťa kotlového telesa z materiálu 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36). Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh robotizovaného pracoviska na zváranie bicyklových rámov
Daniel, Adam -- Bárta, Jozef
Návrh robotizovaného pracoviska na zváranie bicyklových rámov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teploty
Šimek, Pavol -- Koleňák, Roman
Návrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teploty. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Oprava heterogénneho zvarového spoja nátrubku superhavarijného napájania parogenerátora
Gottwaldová, Natália -- Sahul, Miroslav
Oprava heterogénneho zvarového spoja nátrubku superhavarijného napájania parogenerátora. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia dizajnu zváranej olejovej vane s využitím počítačovej podpory
Pecko, Tomáš -- Bárta, Jozef
Optimalizácia dizajnu zváranej olejovej vane s využitím počítačovej podpory. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia parametrov laserového zvárania hliníkových zliatin
Kopúnek, Michal -- Kovačócy, Pavel
Optimalizácia parametrov laserového zvárania hliníkových zliatin. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnanie vplyvu špecifických nastavení zváracích zariadení na výslednú kvalitu zvarových spojov a stabilitu procesu
Kapusta, Peter -- Bárta, Jozef
Porovnanie vplyvu špecifických nastavení zváracích zariadení na výslednú kvalitu zvarových spojov a stabilitu procesu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Soldering by the Active Lead-Free Tin and Bismuth-Based Solders
Koleňák, Roman -- Provazník, Martin -- Kostolný, Igor
Soldering by the Active Lead-Free Tin and Bismuth-Based Solders. In Lead Free Solders. IntechOpen, 2019: 2019, s. 1--21. ISBN 978-1-78985-460-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Spájkovacia zliatina pre vyššie prevádzkové teploty v aplikáciách kozmického priemyslu: prihláška patentu č. 147-2018, dátum podania prihlášky: 14.12.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 05.08.2019, Vestník ÚPV SR č. 08/2019
Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman -- Urminský, Ján
Spájkovacia zliatina pre vyššie prevádzkové teploty v aplikáciách kozmického priemyslu: prihláška patentu č. 147-2018, dátum podania prihlášky: 14.12.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 05.08.2019, Vestník ÚPV SR č. 08/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Spájkovacia zliatina: prihláška úžitkového vzoru č. 236-2018, dátum podania prihlášky: 20.12.2018, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019 , stav: zapísaný úžitkový vzor č. 8577, dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 02.10.2019, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.10.2019, Vestník ÚPV SR č. 10/2019
Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman
Spájkovacia zliatina: prihláška úžitkového vzoru č. 236-2018, dátum podania prihlášky: 20.12.2018, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019 , stav: zapísaný úžitkový vzor č. 8577, dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 02.10.2019, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.10.2019, Vestník ÚPV SR č. 10/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Spájkovacia zliatina v aplikáciách kozmického priemyslu: prihláška úžitkového vzroru č. 231-2018, dátum podania prihlášky: 14.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 03.09.2019, Vestník ÚPV SR č. 09/2019
Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman -- Urminský, Ján
Spájkovacia zliatina v aplikáciách kozmického priemyslu: prihláška úžitkového vzroru č. 231-2018, dátum podania prihlášky: 14.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 03.09.2019, Vestník ÚPV SR č. 09/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Spájkovanie kompozitných materiálov vo výrobe moderných výkonových elektronických polovodičových súčiastok
Kostolný, Igor -- Urminský, Ján
Spájkovanie kompozitných materiálov vo výrobe moderných výkonových elektronických polovodičových súčiastok. In Zváranie 2019. Bratislava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2019, s. 105--111. ISBN 978-80-89296-23-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Spájkovanie tenkostenných medených rúrok
Ďurmek, Andrej -- Koleňák, Roman
Spájkovanie tenkostenných medených rúrok. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium vplyvu parametrov zvárania na celistvosť zvarových spojov vyhotovených z Ti zliatiny laserovým lúčom
Mužila, Marek -- Kovaříková, Ingrid
Štúdium vplyvu parametrov zvárania na celistvosť zvarových spojov vyhotovených z Ti zliatiny laserovým lúčom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The Effect of Annealing on the Properties of AW5754 Aluminum Alloy-AZ31B Magnesium Alloy Explosively Welded Bimetals
Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Lokaj, Ján -- Čaplovič, Ľubomír -- Nesvadba, Petr -- Odokienková, Barbara
The Effect of Annealing on the Properties of AW5754 Aluminum Alloy-AZ31B Magnesium Alloy Explosively Welded Bimetals. Journal of Materials Engineering and Performance, s. 1--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The effect of atmosphere and vacuum on character of weld joints fabricated by explosion
Jáňa, Miroslav -- Urminský, Ján -- Kostolný, Igor
The effect of atmosphere and vacuum on character of weld joints fabricated by explosion. Zváranie - Svařování, 68. s. 24--26.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The importance of FEM simulation in design of a forming tool for test sample preparation to measure solder wettability
Kapustová, Mária -- Sobota, Róbert -- Koleňák, Roman -- Bílik, Jozef -- Šimna, Vladimír
The importance of FEM simulation in design of a forming tool for test sample preparation to measure solder wettability. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 253--256.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Ultrazvukové spájkovanie
Sýkora, Peter -- Koleňák, Roman
Ultrazvukové spájkovanie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Určenie vplyvu technologických pohybov elektrónového lúča na geometrickú charakteristiku prievarov
Urminský, Ján -- Marônek, Milan
Určenie vplyvu technologických pohybov elektrónového lúča na geometrickú charakteristiku prievarov. Zvárač - profesionál, 16. s. 10--13.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Vacuum heat treatment of as cast high-speed steel of M2 type
Čaus, Alexander -- Bračík, Matej -- Sahul, Miroslav -- Dománková, Mária
Vacuum heat treatment of as cast high-speed steel of M2 type. In 26th IFHTSE Congress 2019. Moskva: Metallurgizdat, 2019, s. 86--91. ISBN 978-5-6043403-0-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vlastnosti laserom zváraných oceľových plechov
Gunda, Milan -- Kovačócy, Pavel
Vlastnosti laserom zváraných oceľových plechov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv ochrannej atmosféry na vlastnosti zvarových spojov horčíkovej zliatiny AZ31B vyhotovených laserom
Vyskoč, Maroš -- Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Vyskočová, Monika
Vplyv ochrannej atmosféry na vlastnosti zvarových spojov horčíkovej zliatiny AZ31B vyhotovených laserom. Zváranie - Svařování, 68. s. 30--36.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv oscilácie elektrónového lúča na kvalitu zvarových spojov vyhotovených z Ni zliatin
Klempová, Lenka -- Šimeková, Beáta
Vplyv oscilácie elektrónového lúča na kvalitu zvarových spojov vyhotovených z Ni zliatin. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv parametrov zvárania STTIr na vlastnosti zvarových spojov termoplastov
Petrek, Jakub -- Sahul, Miroslav
Vplyv parametrov zvárania STTIr na vlastnosti zvarových spojov termoplastov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv tepelného spracovania na vlastnosti zliatiny AW2099
Lopatková, Michaela -- Marônek, Milan -- Bárta, Jozef -- Pašák, Matej
Vplyv tepelného spracovania na vlastnosti zliatiny AW2099. In Technológia zvárania 2019 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2019, s. 1--11. ISBN 978-80-8096-265-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vplyv tepelného spracovania na vlastnosti zvarových spojov zliatiny AlLi vyhotovených laserovým zváraním
Kováč, Jakub -- Marônek, Milan
Vplyv tepelného spracovania na vlastnosti zvarových spojov zliatiny AlLi vyhotovených laserovým zváraním. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskum bezolovnatej spájkovacej zliatiny na báze Bi
Šuryová, Daniela -- Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman -- Hodúlová, Erika -- Kovaříková, Ingrid -- Urminský, Ján
Výskum bezolovnatej spájkovacej zliatiny na báze Bi. In Technológia zvárania 2019 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2019, s. 1--7. ISBN 978-80-8096-265-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zváranie električkových vozňov
Vlachovič, Peter -- Kovačócy, Pavel
Zváranie električkových vozňov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zváranie hliníkovej zliatiny AW2099 elektrónovým lúčom
Urminský, Ján -- Marônek, Milan -- Bárta, Jozef
Zváranie hliníkovej zliatiny AW2099 elektrónovým lúčom. In Technológia zvárania 2019 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2019, s. 1--9. ISBN 978-80-8096-265-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zváranie mosadze laserovým lúčom
Soukup, Peter -- Kovačócy, Pavel
Zváranie mosadze laserovým lúčom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zvyšovanie výkonu navarenia oblúkových metód zvárania
Beťko, Lukáš -- Marônek, Milan
Zvyšovanie výkonu navarenia oblúkových metód zvárania. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti