20. 11. 2019  21:38 Félix
Akademický informačný systém

Katedra tvárnenia kovov a plastov (UVTE MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 37

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A numerical simulation study on the internal rifling filling of cold drawing tubes
Necpal, Martin -- Hodúlová, Erika -- Martinkovič, Maroš
A numerical simulation study on the internal rifling filling of cold drawing tubes. In ICMEA 2019. 2019: 2019, s. 14.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A study of laser micromachining of PM processed Ti compact for dental implants applications
Šugár, Peter -- Kováčik, J. -- Šugárová, Jana -- Ludrovcová, Barbora
A study of laser micromachining of PM processed Ti compact for dental implants applications. Materials [elektronický zdroj], 12. s. 1--15.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of material flow in semisolid state during backward extrusion
Martinkovič, Maroš
Analysis of material flow in semisolid state during backward extrusion. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 257--259.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analýza procesov vstrekovania a vlastností výliskov z plastov
Michna, Martin -- Bílik, Jozef
Analýza procesov vstrekovania a vlastností výliskov z plastov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Design of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As Cast Microstructure
Čaus, Alexander -- Sahul, Martin -- Sobota, Róbert
Design of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As Cast Microstructure. In DSL 2019. 2019: 2019, s. 54--55.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Estimation and utilization of structure anisotropy in tube drawing
Martinkovič, Maroš -- Necpal, Martin
Estimation and utilization of structure anisotropy in tube drawing. Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering, s. 25--28.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Estimation of triaxial stress state of formed pieces using quantitative metallography
Martinkovič, Maroš -- Vyskočová, Monika -- Necpal, Martin -- Minárik, Stanislav
Estimation of triaxial stress state of formed pieces using quantitative metallography. In Metallography & Fractography 2019. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 55. ISBN 978-80-553-3285-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Experimental determination of the nuclei number in the deeply undercooled and rapidly solidified powder particles of high-alloyed steel
Grgač, Peter -- Mesárošová, Jana -- Behúlová, Mária -- Martinkovič, Maroš
Experimental determination of the nuclei number in the deeply undercooled and rapidly solidified powder particles of high-alloyed steel. Journal of Alloys and Compounds, 798. s. 204--209.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Finite element modelling of cold drawing inner finned tube
Necpal, Martin -- Martinkovič, Maroš
Finite element modelling of cold drawing inner finned tube. In Annals of DAAAM International Symposium 2019. Viedeň: DAAAM International, 2019, s. 1--6. ISBN 978-3-902734-23-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Geometric reconstruction of the drawn tube shape
Görög, Augustín -- Görögová, Ingrid -- Martinkovič, Maroš
Geometric reconstruction of the drawn tube shape. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 13--21. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Hodnotenie kvality pracovného prostredia v zápustkových kováčňach
Jurkas, Filip -- Kapustová, Mária
Hodnotenie kvality pracovného prostredia v zápustkových kováčňach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukcia a výroba nástrojov na spracovanie plastov s počítačovou podporou
Bartík, Tomáš -- Bílik, Jozef
Konštrukcia a výroba nástrojov na spracovanie plastov s počítačovou podporou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou
Kos, Matej -- Bílik, Jozef
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou
Ondraščin, Peter -- Bílik, Jozef
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukcia tvárniacich nástrojov s počítačovou podporou
Rojko, Matej -- Bílik, Jozef
Konštrukcia tvárniacich nástrojov s počítačovou podporou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modernizácia kovacích liniek v zápustkových kováčňach
Ďuračka, Denis -- Kapustová, Mária
Modernizácia kovacích liniek v zápustkových kováčňach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch plošného tvárnenia
Gálik, Rastislav -- Šugárová, Jana
Modifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch plošného tvárnenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh strižného nástroja na oddeľovanie vtokovej sústavy na termoplastovom diele
Koník, Matúš -- Sobota, Róbert
Návrh strižného nástroja na oddeľovanie vtokovej sústavy na termoplastovom diele. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nekonvenčné spôsoby ťahania oceľových drôtov za studena
Svrbický, Miroslav -- Tittel, Viktor
Nekonvenčné spôsoby ťahania oceľových drôtov za studena. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
On the problem of processing data from a cross-sectional image of grained structure
Minárik, Stanislav -- Martinkovič, Maroš
On the problem of processing data from a cross-sectional image of grained structure. In Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019). CSACG, 2019 ; Bratislava: 2019, s. 36. ISBN 978-80-8208-019-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Optimalizácia nástroja na zúženie rúr tlmiča
Havran, Filip -- Bílik, Jozef
Optimalizácia nástroja na zúženie rúr tlmiča. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia procesu CNC konvenčného tlačenia
Floriš, Viktor -- Šugárová, Jana
Optimalizácia procesu CNC konvenčného tlačenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Preliminary Study on the Application of Concentrated Solar Power in Metallurgy of Titanium
Kováčik, Jaroslav -- Mináriková, Natália -- Dvorák, Tomáš -- Rodriguez, Jose -- Caňadas, Inmaculada -- Saleh Al-Athel, Klaled -- Šugár, Peter -- Šugárová, Jana -- Emmer, Štefan
Preliminary Study on the Application of Concentrated Solar Power in Metallurgy of Titanium. ChemEngineering, 3. s. 1--9.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním: prihláška úžitkového vzoru č. 223-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019
Martinkovič, Maroš -- Görög, Augustín
Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním: prihláška úžitkového vzoru č. 223-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Sledovanie kvality strižnej plochy pri strihaní klietok pre ihlové ložiská
Vacula, Lukáš -- Kapustová, Mária
Sledovanie kvality strižnej plochy pri strihaní klietok pre ihlové ložiská. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok
Bílik, Jozef -- Hudáková, Mária
Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok. Kovárenství, s. 101--104.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Study on wall heights and surface roughness of spun cups produced of metal blanks by multipass CNC spinning technology
Frnčík, Martin -- Šugárová, Jana -- Šugár, Peter -- Görögová, Ingrid -- Sahul, Martin
Study on wall heights and surface roughness of spun cups produced of metal blanks by multipass CNC spinning technology. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 55--65. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The importance of FEM simulation in design of a forming tool for test sample preparation to measure solder wettability
Kapustová, Mária -- Sobota, Róbert -- Koleňák, Roman -- Bílik, Jozef -- Šimna, Vladimír
The importance of FEM simulation in design of a forming tool for test sample preparation to measure solder wettability. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 253--256.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The influence of technological and geometrical parameters of the conventional metal spinning process on macro and micro-geometrical characteristics of the spun parts
Frnčík, Martin -- Šugárová, Jana
The influence of technological and geometrical parameters of the conventional metal spinning process on macro and micro-geometrical characteristics of the spun parts. Dizertačná práca. 2019. 151 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
The influence of technological parameters on drawing force at cold drawing of steel tubes using FEM simulation
Kapustová, Mária -- Sobota, Róbert -- Necpal, Martin
The influence of technological parameters on drawing force at cold drawing of steel tubes using FEM simulation. In Functional Materials and Metallurgy II. Zürich: Trans Tech Publications, 2019, s. 124--128. ISBN 978-3-0357-1438-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The research of influence of strain rate in steel tube cold drawing processes using FEM simulation
Kapustová, Mária -- Sobota, Róbert
The research of influence of strain rate in steel tube cold drawing processes using FEM simulation. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 235--242. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Theoretical analysis of tube drawing process
Bílik, Jozef -- Martinkovič, Maroš -- Kapustová, Mária -- Mojžiš, Milan -- Parilák, Ľudovít -- Ridzoň, Martin
Theoretical analysis of tube drawing process. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 233--237.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Tvárnenie zváraných polotovarov
Majtánová, Lucia -- Bílik, Jozef
Tvárnenie zváraných polotovarov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Úprava tvárniaceho nástroja na výrobu vonkajšieho krúžku ložiska využitím FEM simulácie
Žák, Michal -- Kapustová, Mária
Úprava tvárniaceho nástroja na výrobu vonkajšieho krúžku ložiska využitím FEM simulácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Utilization of stereology for the characterization of material microstructure
Martinkovič, Maroš
Utilization of stereology for the characterization of material microstructure. In Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019). CSACG, 2019 ; Bratislava: 2019, s. 34. ISBN 978-80-8208-019-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zvýšenie efektívnosti výroby drôtov vo firme Vincente Torns Slovakia, a.s.
Kosztolánszka, Erika -- Bílik, Jozef
Zvýšenie efektívnosti výroby drôtov vo firme Vincente Torns Slovakia, a.s. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zvyšovanie efektívnosti výroby zápustkových výkovkov
Haladová, Kristína -- Bílik, Jozef
Zvyšovanie efektívnosti výroby zápustkových výkovkov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti