21. 10. 2020  11:09 Uršuľa
Akademický informačný systém

Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 102

Publikácie
Druh výsledku
RokPodrobnosti
A Random Factorial Design of Experiments Study on the Influence of Key Factors and Their Interactions on the Measurement Uncertainty: A Case Study Using the ZEISS CenterMax
Kritikos, Michaela -- Concepción Maure, Lissette -- Leyva Céspedes, Alfredo Alejandro -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Hrušecký, Róbert
A Random Factorial Design of Experiments Study on the Influence of Key Factors and Their Interactions on the Measurement Uncertainty: A Case Study Using the ZEISS CenterMax. Applied Sciences, 10. s. 1--14.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Aditívne systémy a automatizácia 3D tlače
Šoltýs, Kamil -- Pokorný, Peter
Aditívne systémy a automatizácia 3D tlače. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Algoritm diagnostiki privodov mobiľnych robotov
Romanov, Alexander -- Nikitin, Jurij P -- Peterka, Jozef
Algoritm diagnostiki privodov mobiľnych robotov. In ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, s. 1--6. ISBN 978-80-553-3487-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Analysis of shape and dimensional deformation of the gear made by digital light processing (DLP) additive technology and measured by industrial tomography
Michal, Dávid -- Hrušecký, Róbert -- Görög, Augustín -- Milde, Ján -- Šimon, Štefan
Analysis of shape and dimensional deformation of the gear made by digital light processing (DLP) additive technology and measured by industrial tomography. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 205--212. ISBN 978-3-0357-1726-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Analysis of the Outer Surface Geometry on Drawn Tubes
Görög, Augustín -- Görögová, Ingrid
Analysis of the Outer Surface Geometry on Drawn Tubes. Manufacturing technology, 20. s. 162--169.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Analysis of the Surface Roughness of a Tube Drawn by a Fixed Mandrel
Görög, Augustín -- Görögová, Ingrid -- Martinkovič, Maroš
Analysis of the Surface Roughness of a Tube Drawn by a Fixed Mandrel. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 70--77. ISBN 978-3-0357-1726-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Analýza možností výroby puzdra v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.
Slováková, Monika -- Görög, Augustín
Analýza možností výroby puzdra v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť
Ježík, Peter -- Moravčíková, Jana
Analýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o.
Ondicová, Miroslava -- Görög, Augustín
Analýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Cutting edge radius preparation
Pokorný, Peter -- Pätoprstý, Boris -- Vopát, Tomáš -- Peterka, Jozef -- Vozár, Marek -- Šimna, Vladimír
Cutting edge radius preparation. In Materials Today: Proceedings. 2020, s. 212--218.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Design and manufacturing of cutting tools for milling
Peterka, Jozef -- Hrbál, Jakub -- Buranský, Ivan -- Vozár, Marek
Design and manufacturing of cutting tools for milling. MM Science Journal, 2020. s. 3818--3821.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Diagnostics of automated technological devices
Peterka, Jozef -- Nikitin, Jurij Rafailovič -- Božek, Pavol
Diagnostics of automated technological devices. MM Science Journal, 2020. s. 4027--4034.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Direct ultrasonic soldering of AlN ceramics with copper substrate using Zn-Al-Mg solder
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Drápala, Jaromír -- Babincová, Paulína -- Kuruc, Marcel
Direct ultrasonic soldering of AlN ceramics with copper substrate using Zn-Al-Mg solder. Metals, 10. s. 1--18.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Dokončovanie povrchov tvarovo zložitých súčiastok
Letko, Andrej -- Šimna, Vladimír
Dokončovanie povrchov tvarovo zložitých súčiastok. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Effect of lanthanum addition on the structure evolution and mechanical properties of the nanocomposite Ti-Si-N coatings
Sahul, Martin -- Smyrnova, Kateryna -- Haršáni, Marián -- Čaplovič, Ľubomír -- Pogrebnjak, Alexander -- Sahul, Miroslav -- Kusý, Martin -- Babincová, Paulína -- Vopát, Tomáš
Effect of lanthanum addition on the structure evolution and mechanical properties of the nanocomposite Ti-Si-N coatings. Materials Letters, 276. s. 1--4.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Evaluation of strain in cold drawing of tubes with internally shaped surface
Hatala, Michal -- Botko, František -- Peterka, Jozef -- Bella, Peter -- Radič, Pavol
Evaluation of strain in cold drawing of tubes with internally shaped surface. In Materials Today: Proceedings. 2020, s. 287--292.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Examination Crystal plasticity in Cool draw tube forming using FEM and Voronoi Tessellation
Necpal, Martin -- Martinkovič, Maroš
Examination Crystal plasticity in Cool draw tube forming using FEM and Voronoi Tessellation. In Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE 2020). Prague: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, 2020, s. 47. ISBN 978-80-907237-1-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Experimental study of drilling temperature, geometrical errors and thermal expansion of drill on hole accuracy when drilling CFRP/Ti alloy stacks
Kolesnyk, Vitalii -- Peterka, Jozef -- Kuruc, Marcel -- Šimna, Vladimír -- Moravčíková, Jana -- Vopát, Tomáš -- Lisovenko, Dmytro
Experimental study of drilling temperature, geometrical errors and thermal expansion of drill on hole accuracy when drilling CFRP/Ti alloy stacks. Materials [elektronický zdroj], 13. s. 1--17.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Geometria rezných nástrojov
Večerová, Michaela -- Pokorný, Peter
Geometria rezných nástrojov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Hybridné výrobné systémy
Javor, Dávid -- Morovič, Ladislav
Hybridné výrobné systémy. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Chladenie pri brúsení synchrónnych krúžkov
Vizváry, Zdenko -- Görög, Augustín
Chladenie pri brúsení synchrónnych krúžkov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Komplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM Inspect
Nagy, Peter -- Milde, Ján
Komplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM Inspect. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Konštrukcia upevnenia zadného kolesa bicykla: prihláška úžitkového vzoru č. 18-2020, dátum podania prihlášky: 20.2.2020, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 03.08.2020, Vestník ÚPV SR č. 08/2020
Görög, Augustín -- Monček, Miroslav -- Kovačócy, Pavel
Konštrukcia upevnenia zadného kolesa bicykla: prihláška úžitkového vzoru č. 18-2020, dátum podania prihlášky: 20.2.2020, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 03.08.2020, Vestník ÚPV SR č. 08/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 8 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Laser-based ablation of titanium-graphite composite for dental application
Šugár, Peter -- Ludrovcová, Barbora -- Kováčik, Jaroslav -- Sahul, Martin -- Šugárová, Jana
Laser-based ablation of titanium-graphite composite for dental application. Materials [elektronický zdroj], 13. s. 1--15.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Laserové leštenie aditívnym spôsobom vyrobených Ti povrchov
Kalafut, Daniel -- Šugár, Peter
Laserové leštenie aditívnym spôsobom vyrobených Ti povrchov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Logical–Linguistic Model of Diagnostics of Electric Drives with Sensors Support
Nikitin, Yury R. -- Božek, Pavol -- Peterka, Jozef
Logical–Linguistic Model of Diagnostics of Electric Drives with Sensors Support. Sensors, 20. s. 1--19.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Machining of composite materials by ultrasonic assistance
Kuruc, Marcel
Machining of composite materials by ultrasonic assistance. Advances in Science and Technology Research Journal, 14. s. 140--144.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Modeling of Boring Mandrel Working Process with Vibration Damper
Sentyakov, Kirill -- Peterka, Jozef -- Smirnov, Vitalij -- Božek, Pavol -- Sviatskii, Vladislav
Modeling of Boring Mandrel Working Process with Vibration Damper. Materials [elektronický zdroj], 13. s. 1--13.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Modification of cutting tools by drag finishing
Peterka, Jozef -- Pokorný, Peter -- Václav, Štefan -- Pätoprstý, Boris -- Vozár, Marek
Modification of cutting tools by drag finishing. MM Science Journal, 2020. s. 3822--3825.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Nadstavbový modul na polohovanie rotačných drážkovaných a ozubených komponentov pri meraní drsnosti povrchu: patentová prihláška 63-2020, dátum podania prihlášky: 17.6.2020, stav: v konaní
Moravčíková, Jana -- Šedovič, Viliam -- Koleňák, Roman
Nadstavbový modul na polohovanie rotačných drážkovaných a ozubených komponentov pri meraní drsnosti povrchu: patentová prihláška 63-2020, dátum podania prihlášky: 17.6.2020, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020Podrobnosti
Nadstavbový modul na polohovanie rotačných drážkovaných a ozubených komponentov pri meraní drsnosti povrchu: prihláška úžitkového vzoru č. 111-2020, dátum podania prihlášky: 17.6.2020, stav: v konaní
Moravčíková, Jana -- Šedovič, Viliam -- Koleňák, Roman
Nadstavbový modul na polohovanie rotačných drážkovaných a ozubených komponentov pri meraní drsnosti povrchu: prihláška úžitkového vzoru č. 111-2020, dátum podania prihlášky: 17.6.2020, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Nadstavbový modul na ustavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu: patentová prihláška č. 62-2020, dátum podania prihlášky: 17.6.2020, stav: v konaní
Moravčíková, Jana -- Šedovič, Viliam -- Koleňák, Roman
Nadstavbový modul na ustavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu: patentová prihláška č. 62-2020, dátum podania prihlášky: 17.6.2020, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Nadstavbový modul na ustavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu: prihláška úžitkového vzoru č. 110-2020, dátum podania prihlášky: 17.6.2020, stav: v konaní
Moravčíková, Jana -- Šedovič, Viliam -- Koleňák, Roman
Nadstavbový modul na ustavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu: prihláška úžitkového vzoru č. 110-2020, dátum podania prihlášky: 17.6.2020, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020Podrobnosti
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov: prihláška patentu č. 29-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 02.10.2020, Vestník ÚPV SR č. 10/2020
Pokorný, Peter -- Bachratý, Michal -- Králik, Marián -- Peterka, Jozef -- Václav, Štefan
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov: prihláška patentu č. 29-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 02.10.2020, Vestník ÚPV SR č. 10/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov: prihláška úžitkového vzoru č. 37-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 07.01.2020, Vestník ÚPV SR č. 01/2020, stav: zapísaný platný úžitkový vzor č. 8766, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.06.2020, Vestník ÚPV SR č. 06/2020
Pokorný, Peter -- Bachratý, Michal -- Králik, Marián -- Peterka, Jozef -- Václav, Štefan
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov: prihláška úžitkového vzoru č. 37-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 07.01.2020, Vestník ÚPV SR č. 01/2020, stav: zapísaný platný úžitkový vzor č. 8766, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.06.2020, Vestník ÚPV SR č. 06/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020Podrobnosti
Návrh a realizácia prevodovky omieľacieho zariadenia
Hanuliak, Lukáš -- Pokorný, Peter
Návrh a realizácia prevodovky omieľacieho zariadenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh a výroba adaptácie polohovacieho a upínacieho prípravku
Šedovič, Viliam -- Moravčíková, Jana
Návrh a výroba adaptácie polohovacieho a upínacieho prípravku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh a výroba prípravku na tvárnenie rúr
Podolská, Jana -- Kuruc, Marcel
Návrh a výroba prípravku na tvárnenie rúr. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Návrh a montáž palivovej nádrže pre systém selektívnej katalytickej redukcie osobného automobilu
Čobrda, Viktor -- Necpal, Martin
Návrh a montáž palivovej nádrže pre systém selektívnej katalytickej redukcie osobného automobilu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh hybridného výrobného systému (aditívna časť)
Macháč, Tomáš -- Morovič, Ladislav
Návrh hybridného výrobného systému (aditívna časť). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh hybridného výrobného systému (subtraktívna časť)
Michálik, Miroslav -- Morovič, Ladislav
Návrh hybridného výrobného systému (subtraktívna časť). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh konštrukcie veterného kolesa s prevodovým mechanizmom - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon
Gross, Lukáš -- Morovič, Ladislav
Návrh konštrukcie veterného kolesa s prevodovým mechanizmom - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh merania teploty pri obrábaní
Keleši, Roland -- Peterka, Jozef
Návrh merania teploty pri obrábaní. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh montáže motora osobného automobilu
Ďuroška, Lukáš -- Necpal, Martin
Návrh montáže motora osobného automobilu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh prípravku na lisovanie ložísk do rámov bicyklov
Dian, Filip -- Šimna, Vladimír
Návrh prípravku na lisovanie ložísk do rámov bicyklov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh výroby súčiastok pre prototyp rektifikačného zariadenia
Galko, Patrik -- Vopát, Tomáš
Návrh výroby súčiastok pre prototyp rektifikačného zariadenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Navrhovanie a simulácia výroby nástrojov v CAD/CAM
Kubek, Patrik -- Pokorný, Peter
Navrhovanie a simulácia výroby nástrojov v CAD/CAM. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Numerical simulation of material plastic deformation using the drawing forming process of contoured internal surface tubes
Necpal, Martin -- Hodúlová, Erika -- Martinkovič, Maroš
Numerical simulation of material plastic deformation using the drawing forming process of contoured internal surface tubes. In Key Engineering Materials. 2020, s. 54--58.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Obrábanie keramiky pomocou rotačného ultrazvukového obrábania pri vysokých rezných rýchlostiach
Drgoň, Martin -- Kuruc, Marcel
Obrábanie keramiky pomocou rotačného ultrazvukového obrábania pri vysokých rezných rýchlostiach. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Obrábanie na CNC strojoch: návody na cvičenia
Šimna, Vladimír -- Pokorný, Peter
Obrábanie na CNC strojoch: návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2020. 122 s. ISBN 978-80-8096-271-5.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020Podrobnosti
Observation of coating-substrate adhesion of nanocomposite hard coating with respect to the deposition parameters and surface finishing of cemented carbide substrate
Vopát, Tomáš -- Sahul, Martin -- Haršáni, Marián -- Zlámal, Tomáš -- Vortel, Ondrej
Observation of coating-substrate adhesion of nanocomposite hard coating with respect to the deposition parameters and surface finishing of cemented carbide substrate. In GONG, H. -- UMEMURA, K. Nano Engineering and Materials Technologies IV. Switzerland: Trans Tech Publications, 2020, s. 231--238.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
On the Influence of Parts' materials properties on the assembly orientation
Václav, Štefan -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Zajačko, Ivan -- Pokorný, Peter
On the Influence of Parts' materials properties on the assembly orientation. In MAPE 2020. Varšava: Sciendo, 2020, s. 422--434. ISBN 978-83-66675-03-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Optimalizácia technologického procesu gravírovania a značenia kovových materiálov pomocou zariadenia Bodor BCL-X1309
Pacalaj, Lukáš -- Necpal, Martin
Optimalizácia technologického procesu gravírovania a značenia kovových materiálov pomocou zariadenia Bodor BCL-X1309. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Plastic flow verification in a tool cavity for production of test sample for wettability solders measurement
Kapustová, Mária -- Koleňák, Roman -- Sobota, Róbert -- Bílik, Jozef -- Šimna, Vladimír -- Ridzoň, Martin -- Miron-Borzan, C.S.
Plastic flow verification in a tool cavity for production of test sample for wettability solders measurement. In Revista de Chimie. 2020, s. 107--112.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Počítačová podpora implementácie rozšírenej reality pri zavádzaní výrobných zariadení
Böhm, Peter -- Peterka, Jozef
Počítačová podpora implementácie rozšírenej reality pri zavádzaní výrobných zariadení. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Počítačová podpora monitorovania rezných kvapalín
Lašo, Maroš -- Peterka, Jozef
Počítačová podpora monitorovania rezných kvapalín. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Počítačová podpora monitorovania rezných kvapalín
Vincze, Samuel -- Peterka, Jozef
Počítačová podpora monitorovania rezných kvapalín. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Porovnanie CAM stratégií pri frézovaní tvarovo zložitých plôch
Cíbik, Marcel -- Šimna, Vladimír
Porovnanie CAM stratégií pri frézovaní tvarovo zložitých plôch. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Porovnanie obrábania ultrazvukovým nástrojom s a bez ultrazvuku
Barták, Martin -- Kuruc, Marcel
Porovnanie obrábania ultrazvukovým nástrojom s a bez ultrazvuku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním: prihláška patentu č. 142-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 01.07.2020, Vestník ÚPV SR č. 07/2020
Martinkovič, Maroš -- Görög, Augustín
Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním: prihláška patentu č. 142-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 01.07.2020, Vestník ÚPV SR č. 07/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Prípravok na ustavenie a polohovanie súčiastky určenej na meranie mikrogeometrie povrchu: prihláška úžitkového vzoru č. 176-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2020, Vestník ÚPV SR č. 04/2020 , stav: zapísaný úžitkový vzor č. 8880, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.09.2020, Vestník ÚPV SR č. 09/2020
Moravčíková, Jana -- Koleňák, Roman -- Šedovič, Viliam -- Sobota, Róbert
Prípravok na ustavenie a polohovanie súčiastky určenej na meranie mikrogeometrie povrchu: prihláška úžitkového vzoru č. 176-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2020, Vestník ÚPV SR č. 04/2020 , stav: zapísaný úžitkový vzor č. 8880, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.09.2020, Vestník ÚPV SR č. 09/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020
Podrobnosti
Progresívne technológie výroby biomedicínskych komponentov
Mikulička, Martin -- Šugár, Peter
Progresívne technológie výroby biomedicínskych komponentov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Racionalizácia výrobného procesu frézovania
Zubáň, Peter -- Pokorný, Peter
Racionalizácia výrobného procesu frézovania. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Racionalizácia výroby ozubenia na vybraných typoch ložísk
Chudovský, Peter -- Görög, Augustín
Racionalizácia výroby ozubenia na vybraných typoch ložísk. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Racionalizácia výroby zadného veka na CNC strojoch
Bögi, Gergely -- Görög, Augustín
Racionalizácia výroby zadného veka na CNC strojoch. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Reverzné inžinierstvo prednej časti automobilu
Machala, Erik -- Milde, Ján
Reverzné inžinierstvo prednej časti automobilu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Reverzné inžinierstvo zadnej časti automobilu
Koleňák, Martin -- Milde, Ján
Reverzné inžinierstvo zadnej časti automobilu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Rezné kvapaliny
Jurina, František -- Peterka, Jozef
Rezné kvapaliny. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Rotačné ultrazvukové obrábanie v medicíne
Remiš, Peter -- Kuruc, Marcel
Rotačné ultrazvukové obrábanie v medicíne. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Simulačné techniky a metódy v obrábaní
Čuhák, Marek -- Peterka, Jozef
Simulačné techniky a metódy v obrábaní. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Sledovanie vybraných aspektov pri sústružení ťažkoobrobiteľných materiálov vzhľadom na úpravu rezných hrán nástrojov
Straka, Róbert -- Vopát, Tomáš
Sledovanie vybraných aspektov pri sústružení ťažkoobrobiteľných materiálov vzhľadom na úpravu rezných hrán nástrojov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Spôsob spájkovania keramického alebo ťažko zmáčateľného kovového materiálu s vyššou šmykovou pevnosťou a spájkované spoje keramika/keramika, keramika/kov a kov/kov so spájkou bez obsahu titánu: prihláška patentu č. 23-2020, dátum podania prihlášky: 25.3.2020, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.08.2020, Vestník ÚPV SR č. 08/2020
Koleňák, Roman -- Šugár, Peter -- Kostolný, Igor
Spôsob spájkovania keramického alebo ťažko zmáčateľného kovového materiálu s vyššou šmykovou pevnosťou a spájkované spoje keramika/keramika, keramika/kov a kov/kov so spájkou bez obsahu titánu: prihláška patentu č. 23-2020, dátum podania prihlášky: 25.3.2020, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.08.2020, Vestník ÚPV SR č. 08/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Spôsoby upínania
Bíly, Jakub -- Peterka, Jozef
Spôsoby upínania. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Stability analysis of roundness profiles of drawn tubes
Görög, Augustín -- Görögová, Ingrid
Stability analysis of roundness profiles of drawn tubes. Manufacturing technology, 20. s. 307--312.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Stanovenie štandardov pre výsek vlnitej lepenky v podmienkach GRAFOBAL, a.s.
Semrová, Klaudia -- Görög, Augustín
Stanovenie štandardov pre výsek vlnitej lepenky v podmienkach GRAFOBAL, a.s. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Stroje a nástroje pre rotačné ultrazvukové obrábanie
Backo, Peter -- Kuruc, Marcel
Stroje a nástroje pre rotačné ultrazvukové obrábanie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
The Possibility of Modeling Parts in Production Technology
Ivanova, Tatiana -- Korshunov, Aleksandr Ivanovich -- Peterka, Jozef -- Ratnikov, Ivan A. -- Pokorný, Peter
The Possibility of Modeling Parts in Production Technology. In MAPE 2020. Varšava: Sciendo, 2020, s. 359--373. ISBN 978-83-66675-03-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
The tool life and coating-substrate adhesion of AlCrSiN-coated carbide cutting tools prepared by LARC with respect to the edge preparation and surface finishing
Vopát, Tomáš -- Sahul, Martin -- Haršáni, Marián -- Vortel, Ondrej -- Zlámal, Tomáš
The tool life and coating-substrate adhesion of AlCrSiN-coated carbide cutting tools prepared by LARC with respect to the edge preparation and surface finishing. NEW SZP GEN: Micromachines, 11. s. 1--18.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Trendy v oblasti obrábania, obrábacích strojov a ich programovania
Fodora, Peter -- Pokorný, Peter
Trendy v oblasti obrábania, obrábacích strojov a ich programovania. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Tvorba makier
Kutej, Michal -- Šimna, Vladimír
Tvorba makier. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Tvorba reverzného modelu súčiastok
Denko, Michal -- Pokorný, Peter
Tvorba reverzného modelu súčiastok. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Úprava rezných hrán vymeniteľných rezných platničiek z CBN
Krajči, Roland -- Kuruc, Marcel
Úprava rezných hrán vymeniteľných rezných platničiek z CBN. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Using multi-criteria analysis to evaluate the impact of drag-finishing technological parameters on the carbide tool radius
Peterka, Jozef -- Vozár, Marek -- Vopát, Tomáš -- Pokorný, Peter -- Pätoprstý, Boris
Using multi-criteria analysis to evaluate the impact of drag-finishing technological parameters on the carbide tool radius. In Materials Today: Proceedings. 2020, s. 205--211.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Using 2D/3D FEM simulation to determine drawing force in cold drawing of steel tubes with straight internal rifling
Necpal, Martin -- Kapustová, Mária -- Martinkovič, Maroš
Using 2D/3D FEM simulation to determine drawing force in cold drawing of steel tubes with straight internal rifling. In Solid State Phenomena. 2020, s. 121--125.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov drôtovým elektroerozívnym rezaním: prihláška úžitkového vzoru č. 191-2019, dátum podania prihlášky: 18.12.2019, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 01.07.2020, Vestník ÚPV SR č.07/2020
Šimna, Vladimír -- Vopát, Tomáš -- Jurina, František -- Kuruc, Marcel
Variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov drôtovým elektroerozívnym rezaním: prihláška úžitkového vzoru č. 191-2019, dátum podania prihlášky: 18.12.2019, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 01.07.2020, Vestník ÚPV SR č.07/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 8 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Vplyv hustoty vnútornej štruktúry v procese metódy FDM na rozmerovú presnosť vybranej súčiastky
Blaha, Jakub -- Milde, Ján
Vplyv hustoty vnútornej štruktúry v procese metódy FDM na rozmerovú presnosť vybranej súčiastky. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv parametrov na rozmerovú a tvarovú presnosť súčiastok vyrobených metódou FDM z termoplastického elastoméru
Šturcel, Roman -- Kuruc, Marcel
Vplyv parametrov na rozmerovú a tvarovú presnosť súčiastok vyrobených metódou FDM z termoplastického elastoméru. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv priemeru guľôčky snímača na vyhodnocovanie vybraných geometrických tolerancií pri meraní na SMS
Bardáč, Peter -- Kritikos, Michaela
Vplyv priemeru guľôčky snímača na vyhodnocovanie vybraných geometrických tolerancií pri meraní na SMS. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv veľkosti mikrogeometrie rezných hrán na sledované veličiny
Petráš, Tomáš -- Vopát, Tomáš
Vplyv veľkosti mikrogeometrie rezných hrán na sledované veličiny. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Vyhodnocovanie pórovitosti hliníkových dielov pomocou CT zariadenia
Čmela, Matúš -- Kritikos, Michaela
Vyhodnocovanie pórovitosti hliníkových dielov pomocou CT zariadenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Vyhodnocovanie pórovitosti plastových dielov pomocou CT zariadenia
Sobčák, Dominik -- Kritikos, Michaela
Vyhodnocovanie pórovitosti plastových dielov pomocou CT zariadenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Výroba presných dier pomocou technológie Fused Deposition Modelling
Madaj, Marek -- Milde, Ján
Výroba presných dier pomocou technológie Fused Deposition Modelling. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Výroba súčiastok prostredníctvom 3D tlače kovov
Bitter, Miloš -- Pokorný, Peter
Výroba súčiastok prostredníctvom 3D tlače kovov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Výskum aplikácie počítačovej tomografie v meraní
Hrušecký, Róbert -- Görög, Augustín
Výskum aplikácie počítačovej tomografie v meraní. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Výskum vybraných termoplastických materiálov a ich vplyv na rozmerovú presnosť vybranej súčiastky v procese technológie Fused Deposition Modeling
Nguyen, Dávid -- Milde, Ján
Výskum vybraných termoplastických materiálov a ich vplyv na rozmerovú presnosť vybranej súčiastky v procese technológie Fused Deposition Modeling. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Využitie CA technológií pre vybraný tvarovo-zložitý výrobok
Líška, Jakub -- Pokorný, Peter
Využitie CA technológií pre vybraný tvarovo-zložitý výrobok. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Využitie CA technológií v podmienkach spoločnosti CNC frézovanie s.r.o. Bratislava
Kováč, Milan -- Peterka, Jozef
Využitie CA technológií v podmienkach spoločnosti CNC frézovanie s.r.o. Bratislava. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie CAx technológií v podmienkach podniku Metzeler Slovakia
Valentová, Andrea -- Peterka, Jozef
Využitie CAx technológií v podmienkach podniku Metzeler Slovakia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Vyvažovanie nástrojov
Michalec, Martin -- Vopát, Tomáš
Vyvažovanie nástrojov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Zariadenie pre automatický zber údajov o vybraných vlastnostiach reznej kvapaliny: prihláška patentu č. 22-2020, dátum podania prihlášky: 24.03.2019, stav: v konaní
Jurina, František -- Peterka, Jozef -- Božek, Pavol -- Repko, Alexander
Zariadenie pre automatický zber údajov o vybraných vlastnostiach reznej kvapaliny: prihláška patentu č. 22-2020, dátum podania prihlášky: 24.03.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020Podrobnosti
Zariadenie pre automatický zber údajov o vybraných vlastnostiach reznej kvapaliny: prihláška úžitkového vzoru č. 35-2020, dátum podania prihlášky: 24.03.2020, stav: v konaní
Jurina, František -- Peterka, Jozef -- Božek, Pavol -- Repko, Alexander
Zariadenie pre automatický zber údajov o vybraných vlastnostiach reznej kvapaliny: prihláška úžitkového vzoru č. 35-2020, dátum podania prihlášky: 24.03.2020, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020Podrobnosti
Zvyšovanie životnosti rezného materiálu
Jedinák, Michal -- Pokorný, Peter
Zvyšovanie životnosti rezného materiálu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti