19. 10. 2019  12:33 Kristián
Akademický informačný systém

Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 86

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A numerical simulation study of cold drawing tubes with internal rifling
Necpal, Martin
A numerical simulation study of cold drawing tubes with internal rifling. In Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019). CSACG, 2019 Bratislava: 2019, s. 37. ISBN 978-80-8208-019-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A numerical simulation study on the internal rifling filling of cold drawing tubes
Necpal, Martin -- Hodúlová, Erika -- Martinkovič, Maroš
A numerical simulation study on the internal rifling filling of cold drawing tubes. In ICMEA 2019. 2019: 2019, s. 14.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A study of laser micromachining of PM processed Ti compact for dental implants applications
Šugár, Peter -- Kováčik, J. -- Šugárová, Jana -- Ludrovcová, Barbora
A study of laser micromachining of PM processed Ti compact for dental implants applications. Materials [elektronický zdroj], 12. s. 1--15.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Aplikácia CAx technológií pri návrhu a výrobe opornej dosky
Vlk, Erik -- Görögová, Ingrid
Aplikácia CAx technológií pri návrhu a výrobe opornej dosky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Comparison of selected thermoplastic materials in the fused deposition modeling process and their influence on the dimensional accuracy of an orthodontic upper teeth model
Milde, Ján -- Jurina, František
Comparison of selected thermoplastic materials in the fused deposition modeling process and their influence on the dimensional accuracy of an orthodontic upper teeth model. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 143--152. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Cutting edge preparation of cutting tools using plasma discharges in electrolyte
Vopát, Tomáš -- Podhorský, Štefan -- Sahul, Martin -- Haršáni, Marián
Cutting edge preparation of cutting tools using plasma discharges in electrolyte. Journal of Manufacturing Processes, 46. s. 234--240.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Cutting edge radius preparation
Pokorný, Peter -- Pätoprstý, Boris -- Vopát, Tomáš -- Peterka, Jozef -- Vozár, Marek -- Šimna, Vladimír
Cutting edge radius preparation. In ICCPE 2019. 2019 8th International conference on Chemical and Process Engineering. ICIEM 2019. 2019 3rd International Cenference on Innovative Engineering Materials. [CBEES], 2019: 2019, s. 17.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Cutting environment impact on the aluminium alloy machining
Buranská, Eva -- Buranský, Ivan -- Kritikos, Michaela -- Gerulová, Kristína -- Líška, Ján
Cutting environment impact on the aluminium alloy machining. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 21--28.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Effect of cutting tool microgeometry on the aluminium alloy machining process
Zlámal, Tomáš -- Mrkvica, Ivan -- Malotová, Šárka -- Vortel, Ondrej -- Vopát, Tomáš
Effect of cutting tool microgeometry on the aluminium alloy machining process. MM Science Journal, s. 2915--2919.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Environment and safety impacts of additive manufacturing: a review
Buranská, Eva -- Buranský, Ivan -- Morovič, Ladislav -- Líška, Katarína
Environment and safety impacts of additive manufacturing: a review. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 9--20.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Estimation and utilization of structure anisotropy in tube drawing
Martinkovič, Maroš -- Necpal, Martin
Estimation and utilization of structure anisotropy in tube drawing. Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering, s. 25--28.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Estimation of triaxial stress state of formed pieces using quantitative metallography
Martinkovič, Maroš -- Vyskočová, Monika -- Necpal, Martin -- Minárik, Stanislav
Estimation of triaxial stress state of formed pieces using quantitative metallography. In Metallography & Fractography 2019. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 55. ISBN 978-80-553-3285-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Evaluation of material structure changing after ultrasonic milling of aluminum foam by Computed Tomography (CT)
Líška, János -- Kovács, Ferenc -- Morovič, Ladislav -- Buranský, Ivan -- Kuruc, Marcel -- Vihároš, János Zsolt -- Kritikos, Michaela
Evaluation of material structure changing after ultrasonic milling of aluminum foam by Computed Tomography (CT). In 16th IMEKO TC10 Conference "Testing, Diagnostics & Inspection as a comprehensive value chain for Quality & Safety". Budapešť: International Measurement Confederation, 2019, s. 45--49. ISBN 978-92-990084-1-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Evaluation of strain in cold drawing of tubes with internally shaped surface
Hatala, Michal -- Botko, František -- Peterka, Jozef -- Bella, Peter -- Radič, Pavol
Evaluation of strain in cold drawing of tubes with internally shaped surface. In ICCPE 2019. 2019 8th International conference on Chemical and Process Engineering. ICIEM 2019. 2019 3rd International Cenference on Innovative Engineering Materials. [CBEES], 2019: 2019, s. 18.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Frézovacie cykly v riadiacom systéme Sinumerik
Šiška, Denis -- Kuruc, Marcel
Frézovacie cykly v riadiacom systéme Sinumerik. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Generating of STL models of plastic part and its effect on the final accuracy in computed tomography
Kritikos, Michaela
Generating of STL models of plastic part and its effect on the final accuracy in computed tomography. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 295--304. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Geometric reconstruction of the drawn tube shape
Görög, Augustín -- Görögová, Ingrid -- Martinkovič, Maroš
Geometric reconstruction of the drawn tube shape. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 13--21. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Laserové leštenie povrchu
Gendiar, Ivan -- Šugár, Peter
Laserové leštenie povrchu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Laserové leštenie práškových Ti kompozitov
Nečas, Martin -- Šugár, Peter
Laserové leštenie práškových Ti kompozitov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Laserové mikroobrábanie
Antala, Richard -- Šugár, Peter
Laserové mikroobrábanie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Laserové obrábanie kovových kompozitných materiálov
Balogh, Ivan -- Šugár, Peter
Laserové obrábanie kovových kompozitných materiálov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Laserové technológie v obrábaní
Krajčovič, Denis -- Šugár, Peter
Laserové technológie v obrábaní. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Machining of composite materials by ultrasonic assistance
Kuruc, Marcel
Machining of composite materials by ultrasonic assistance. In PRO-TECH-MA 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019, s. 76--77. ISBN 978-80-553-3357-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Medical applications of biomaterials: the case of design and manufacture of orthopedic corsets made of polylactic acid by additive manufacturing
Molnár, Ivan -- Morovič, Ladislav -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Lecký, Šimon -- Michal, Dávid
Medical applications of biomaterials: the case of design and manufacture of orthopedic corsets made of polylactic acid by additive manufacturing. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 223--232. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Meranie geometrie rezných nástrojov
Habšuda, Kevin -- Pokorný, Peter
Meranie geometrie rezných nástrojov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie tvarovo zložitých súčiastok
Pástor, Dalibor -- Peterka, Jozef
Modelovanie tvarovo zložitých súčiastok. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modifikácia, návrh a výroba krytu na smartfón pomocou CAx technológií
Pitek, Peter -- Milde, Ján
Modifikácia, návrh a výroba krytu na smartfón pomocou CAx technológií. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia softvérovej podpory spracovania geometrie rezného klina
Mendel, Ivan -- Moravčíková, Jana
Návrh a realizácia softvérovej podpory spracovania geometrie rezného klina. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba čepele florbalovej hokejky pomocou CAD softvéra a 3D tlačiarne
Beládi, Ľudovít -- Milde, Ján
Návrh a výroba čepele florbalovej hokejky pomocou CAD softvéra a 3D tlačiarne. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba prototypu pásového ťahača v spoločnosti Devonic s.r.o.
Kukan, Peter -- Görögová, Ingrid
Návrh a výroba prototypu pásového ťahača v spoločnosti Devonic s.r.o. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba prototypu prepravného prípravku pre ložiskové jednotky TBU 130x230x160 TN
Palko, Ján -- Morovič, Ladislav
Návrh a výroba prototypu prepravného prípravku pre ložiskové jednotky TBU 130x230x160 TN. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba prototypu škárovacieho telesa
Koš, Jozef -- Morovič, Ladislav
Návrh a výroba prototypu škárovacieho telesa. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba skalolezeckej dosky
Meliš, Martin -- Pokorný, Peter
Návrh a výroba skalolezeckej dosky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba šablón na pieskovanie
Jančuš, Lukáš -- Milde, Ján
Návrh a výroba šablón na pieskovanie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba šachovej zostavy s využitím CA technológií
Dráb, Marek -- Kuruc, Marcel
Návrh a výroba šachovej zostavy s využitím CA technológií. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba zatváracieho noža využitím CA systémov
Štefánik, Daniel -- Morovič, Ladislav
Návrh a výroba zatváracieho noža využitím CA systémov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a vývoj plastového dielca
Suchodolinský, Jakub -- Peterka, Jozef
Návrh a vývoj plastového dielca. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a zostrojenie trojosového CNC frézovacieho stroja
Kadlec, Juraj -- Šimna, Vladimír
Návrh a zostrojenie trojosového CNC frézovacieho stroja. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a tvorba databázy strojov a nástrojov pre progresívne metódy obrábania
Fabianová, Milada -- Görögová, Ingrid
Návrh a tvorba databázy strojov a nástrojov pre progresívne metódy obrábania. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba edukačného modelu priameho sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie
Miček, Ján -- Moravčíková, Jana
Návrh a výroba edukačného modelu priameho sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba edukačného modelu stranového sústružníckeho noža
Prílesan, Matúš -- Moravčíková, Jana
Návrh a výroba edukačného modelu stranového sústružníckeho noža. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a výroba edukačného modelu vyhnutého sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie
Matovič, Samuel -- Moravčíková, Jana
Návrh a výroba edukačného modelu vyhnutého sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh CAD/CAM a CNC pracoviska v nábytkárskom priemysle
Strečanský, Dávid -- Peterka, Jozef
Návrh CAD/CAM a CNC pracoviska v nábytkárskom priemysle. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh komponentov upínacieho stavebnicového systému
Holba, Karol -- Moravčíková, Jana
Návrh komponentov upínacieho stavebnicového systému. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh konštrukcie odkladacieho stola pre zváraciu linku
Ižvolt, Tomáš -- Kleinedlerová, Ivana
Návrh konštrukcie odkladacieho stola pre zváraciu linku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh konštrukcie pákového mechanizmu a pumpy - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon
Pňaček, Dávid -- Morovič, Ladislav
Návrh konštrukcie pákového mechanizmu a pumpy - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh konštrukcie stožiaru veternej veže so studňou - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon
Novák, Michal -- Morovič, Ladislav
Návrh konštrukcie stožiaru veternej veže so studňou - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh ojnice a jej výroby
Boor, Martin -- Pokorný, Peter
Návrh ojnice a jej výroby. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh prípravku na polohovanie súčiastky
Nemečkaj, Ľubomír -- Moravčíková, Jana
Návrh prípravku na polohovanie súčiastky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh prípravku určeného na kontrolu mikrogeometrie povrchu súčiastok veľmi malých rozmerov
Kováč, Michal -- Moravčíková, Jana
Návrh prípravku určeného na kontrolu mikrogeometrie povrchu súčiastok veľmi malých rozmerov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh zariadenia na manipuláciu s lodnými kontajnermi
Horváth, Peter -- Kuruc, Marcel
Návrh zariadenia na manipuláciu s lodnými kontajnermi. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Novel investigation methods on the effect of laser- and plasma surface treatment for wetting properties of polymers - a literature review
Juhász, Gergely -- Morovič, Ladislav -- Berczeli, Miklós
Novel investigation methods on the effect of laser- and plasma surface treatment for wetting properties of polymers - a literature review. Perner´s contacts, 19. s. 123--130.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Optické meranie presných 2D a 3D tvarov v kusovej výrobe
Dedík, Martin -- Milde, Ján
Optické meranie presných 2D a 3D tvarov v kusovej výrobe. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Počítačová podpora výrobných technológií I.
Buranský, Ivan -- Kuruc, Marcel
Počítačová podpora výrobných technológií I. Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019. 146 s. ISBN 978-80-8096-260-9.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Povrchové úpravy rezných nástrojov
Čižmárik, Ivan -- Pokorný, Peter
Povrchové úpravy rezných nástrojov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním: prihláška úžitkového vzoru č. 223-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019
Martinkovič, Maroš -- Görög, Augustín
Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním: prihláška úžitkového vzoru č. 223-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Quality assessment of Al castings produced in sand molds using image and CT analyses
Kucharíková, Lenka -- Tillová, Eva -- Kritikos, Michaela -- Uhríčik, Milan -- Belan, Juraj -- Švecová, Ivana
Quality assessment of Al castings produced in sand molds using image and CT analyses. Journal of Materials Engineering and Performance, s. 1--8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Racionalizácia výroby pružiny brzdového strmeňa
Seres, Denis -- Görög, Augustín
Racionalizácia výroby pružiny brzdového strmeňa. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Racionalizácia výroby vybraných súčiastok vo firme TechniCAD s.r.o. pomocou CAx systémov
Dudás, Gergely -- Morovič, Ladislav
Racionalizácia výroby vybraných súčiastok vo firme TechniCAD s.r.o. pomocou CAx systémov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rektifikácia rezných nástrojov
Bačová, Denisa -- Pokorný, Peter
Rektifikácia rezných nástrojov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rektifikácia rezných nástrojov
Minárik, Štefan -- Pokorný, Peter
Rektifikácia rezných nástrojov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Remeňový prstencový napínač
Váňa, Vladimír -- Peterka, Jozef
Remeňový prstencový napínač. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stanovenie hraničnej hodnoty vyváženia držiakov brúsnych kotúčov pri výdaji do výroby
Václav, Michal -- Görög, Augustín
Stanovenie hraničnej hodnoty vyváženia držiakov brúsnych kotúčov pri výdaji do výroby. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Study of CC tapes damaged during fault current limitation at 66K
Pekarčíková, Marcela -- Mišík, Jozef -- Skarba, Michal -- Necpal, Martin -- Vojenčiak, Michal -- Mošať, Marek -- Gömöry, Fedor
Study of CC tapes damaged during fault current limitation at 66K. In EUCAS 2019. 2019: 2019, s. 117.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Study on wall heights and surface roughness of spun cups produced of metal blanks by multipass CNC spinning technology
Frnčík, Martin -- Šugárová, Jana -- Šugár, Peter -- Görögová, Ingrid -- Sahul, Martin
Study on wall heights and surface roughness of spun cups produced of metal blanks by multipass CNC spinning technology. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 55--65. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Systém pre automatické čistenie podláh: prihláška úžitkového vzoru č. 77-2019, dátum podania prihlášky: 31.05.2019, stav: v konaní
Peterka, Jozef -- Božek, Pavol
Systém pre automatické čistenie podláh: prihláška úžitkového vzoru č. 77-2019, dátum podania prihlášky: 31.05.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
The importance of FEM simulation in design of a forming tool for test sample preparation to measure solder wettability
Kapustová, Mária -- Sobota, Róbert -- Koleňák, Roman -- Bílik, Jozef -- Šimna, Vladimír
The importance of FEM simulation in design of a forming tool for test sample preparation to measure solder wettability. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 253--256.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The influence of technological parameters for the manufacture of precision seamless tubes for automotive industry
Kán, Michal -- Ridzoň, Martin -- Mojžiš, Milan -- Turňa, Ján -- Peterka, Jozef -- Parilák, Ľudovít
The influence of technological parameters for the manufacture of precision seamless tubes for automotive industry. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 250--252.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The influence of technological parameters on drawing force at cold drawing of steel tubes using FEM simulation
Kapustová, Mária -- Sobota, Róbert -- Necpal, Martin
The influence of technological parameters on drawing force at cold drawing of steel tubes using FEM simulation. In Functional Materials and Metallurgy II. Zürich: Trans Tech Publications, 2019, s. 124--128. ISBN 978-3-0357-1438-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Thermal cycling of overlap joints of CC tapes
Skarba, Michal -- Pekarčíková, Marcela -- Cuninková, Eva -- Mišík, Jozef -- Necpal, Martin -- Frolek, Ľubomír -- Gömöry, Fedor
Thermal cycling of overlap joints of CC tapes. In EUCAS 2019. 2019: 2019, s. 170.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Trvanlivosť povlakovaných rezných nástrojov
Kupkovičová, Jana -- Peterka, Jozef
Trvanlivosť povlakovaných rezných nástrojov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Úprava rezných hrán nástrojov a jej vplyv na rezné sily pri frézovaní
Ďurina, Michal -- Šimna, Vladimír
Úprava rezných hrán nástrojov a jej vplyv na rezné sily pri frézovaní. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Using multi-criteria analysis to evaluate the impact of drag-finishing technological parameters on the carbide tool radius
Peterka, Jozef -- Vozár, Marek -- Vopát, Tomáš -- Pokorný, Peter -- Pätoprstý, Boris
Using multi-criteria analysis to evaluate the impact of drag-finishing technological parameters on the carbide tool radius. In ICCPE 2019. 2019 8th International conference on Chemical and Process Engineering. ICIEM 2019. 2019 3rd International Cenference on Innovative Engineering Materials. [CBEES], 2019: 2019, s. 17.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Variabilita výsledkov merania kruhovitosti na súradnicovom meracom stroji
Kováčik, Daniel -- Görög, Augustín
Variabilita výsledkov merania kruhovitosti na súradnicovom meracom stroji. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv stratégií merania na súradnicovom meracom stroji na presnosť meraných hodnôt
Valach, Lukáš -- Moravčíková, Jana
Vplyv stratégií merania na súradnicovom meracom stroji na presnosť meraných hodnôt. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv technológií zvyšovania životnosti nástroja na opotrebovanie
Marek, Adrian -- Pokorný, Peter
Vplyv technológií zvyšovania životnosti nástroja na opotrebovanie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv veľkosti mikrogeometrie rezných hrán na opotrebovanie rezných nástrojov
Čuži, Vladimír -- Vopát, Tomáš
Vplyv veľkosti mikrogeometrie rezných hrán na opotrebovanie rezných nástrojov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv veľkosti polomeru zaoblenia rezných hrán nástrojov na drsnosť povrchu pri obrábaní
Litvák, Filip -- Vopát, Tomáš
Vplyv veľkosti polomeru zaoblenia rezných hrán nástrojov na drsnosť povrchu pri obrábaní. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vysokoposuvové obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov
Augustovič, Branislav -- Vopát, Tomáš
Vysokoposuvové obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vysokorýchlostné opracovanie hliníkovej zliatiny
Gregor, Vladimír -- Pokorný, Peter
Vysokorýchlostné opracovanie hliníkovej zliatiny. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie CA systémov pri návrhu a výrobe opory pántu
Sálus, Martin -- Görögová, Ingrid
Využitie CA systémov pri návrhu a výrobe opory pántu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie CAx technológií v podniku JAMP SVORADA
Chovanec, Martin -- Peterka, Jozef
Využitie CAx technológií v podniku JAMP SVORADA. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie Industry 4.0 v tvárniacich procesoch
Sládková, Nicolette -- Necpal, Martin
Využitie Industry 4.0 v tvárniacich procesoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie metódy DOE pri testoch rezných nástrojov v podniku Schaeffler Skalica
Čuvalová, Lucia -- Görög, Augustín
Využitie metódy DOE pri testoch rezných nástrojov v podniku Schaeffler Skalica. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zvýšenie stability náradia pre brúsenie IDM
Rausa, Lukáš -- Görög, Augustín
Zvýšenie stability náradia pre brúsenie IDM. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
3D skenovanie a reverzné inžinierstvo
Schuster, Martin -- Morovič, Ladislav
3D skenovanie a reverzné inžinierstvo. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti