20. 9. 2019  7:13 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 12

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Design of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As Cast Microstructure
Čaus, Alexander -- Sahul, Martin -- Sobota, Róbert
Design of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As Cast Microstructure. In DSL 2019. 2019: 2019, s. 54--55.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Diffusion induced changes in cast and wrought M2 high-speed steel subject to homogenisation annealing
Čaus, Alexander -- Sahul, Martin -- Bračík, Matej
Diffusion induced changes in cast and wrought M2 high-speed steel subject to homogenisation annealing. Diffusion Foundations, 22. s. 24--33.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Ekonomické zhodnotenie výroby odlievaného krúžku drtiča
Žáčik, Ondrej -- Šuba, Roland
Ekonomické zhodnotenie výroby odlievaného krúžku drtiča. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Formation of Structure of a High-Speed Steel upon Laser Surface Melting
Čaus, Alexander -- Maksimenko, A.V. -- Fedosenko, N. N. -- Čaplovič, Ľubomír -- Myshkovets, V. N.
Formation of Structure of a High-Speed Steel upon Laser Surface Melting. Physics of metals and metallography, 120. s. 269--277.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Formation of structure of an annealed high-speed steel upon laser surface melting
Čaus, Alexander -- Maksimenko, A.V. -- Fedosenko, N. N. -- Čaplovič, Ľubomír -- Myshkovets, V. N.
Formation of structure of an annealed high-speed steel upon laser surface melting. Physics of metals and metallography, 120. s. 371--377.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Interaction between ceramic molds and high-speed steel during gravity and vacuum investment casting
Čaus, Alexander -- Bračík, Matej -- Čaplovič, Ľubomír
Interaction between ceramic molds and high-speed steel during gravity and vacuum investment casting. Journal of Materials Engineering and Performance, s. 1--16.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Návrh formy a jadier pre odlievanie bloku motora
Levický, Marián -- Šuba, Roland
Návrh formy a jadier pre odlievanie bloku motora. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
On origin of delta eutectoid carbide in M2 high-speed steel and its behaviour at high temperature
Čaus, Alexander -- Sahul, Martin
On origin of delta eutectoid carbide in M2 high-speed steel and its behaviour at high temperature. Materials Letters, 256. s. 1--5.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Projekt modernizácie laboratória technologických skúšok formovacích zmesí na MTF STU v Trnave
Markovičová, Denisa -- Bajčičák, Martin
Projekt modernizácie laboratória technologických skúšok formovacích zmesí na MTF STU v Trnave. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons
Čekan, Pavol -- Belica, Eugen -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 163--174.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu
Bračík, Matej -- Čaus, Alexander
Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zmena tepelného spracovania výrobku (synchrónny krúžok) z klieštinového kalenia na priebežné kalenie
Krídl, Radko -- Čaus, Alexander
Zmena tepelného spracovania výrobku (synchrónny krúžok) z klieštinového kalenia na priebežné kalenie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti