23. 10. 2020  11:48 Alojza
Akademický informačný systém

Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČAUS, A. -- SAHUL, M. -- SOBOTA, R. Development of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As-Cast Microstructure. In Defect and Diffusion Forum. 2020, s. 59--64.

Originálny názov:
Development of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As-Cast Microstructure
Slovenský názov:
Autor:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (34%)
Ing. Martin Sahul, PhD. (33%)
Ing. Róbert Sobota, PhD. (33%)
Pracovisko:
Ústav materiálov
Katedra tvárnenia kovov a plastov
Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Defect and Diffusion Forum
Podnázov:
Od strany:
59
Do strany:
64
Počet strán:
6
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Posledná zmena:
02.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Defect and Diffusion Forum. 2020.

Originálny názov:
Defect and Diffusion Forum
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)