23. 10. 2020  11:28 Alojza
Akademický informačný systém

Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČAUS, A. -- BRAČÍK, M. -- SAHUL, M. -- TITTEL, V. Vysokotemperaturnoje prevraščenije karbidov v skeletnoj evtektike i deľta-evtektoide litoj bystrorežuščej stali. Metallovedenije i termičeskaja obrabotka metallov, s. 1--3.

Originálny názov: Vysokotemperaturnoje prevraščenije karbidov v skeletnoj evtektike i deľta-evtektoide litoj bystrorežuščej stali
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (50%)
Ing. Matej Bračík, PhD. (5%)
Ing. Miroslav Sahul, PhD. (35%)
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc. (10%)
Pracovisko:
Katedra zvárania a spájania materiálov
Katedra obrábania a tvárnenia
Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum:
Metallovedenije i termičeskaja obrabotka metallov
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 1
Do strany:
3
Počet strán:
3
Pôvodný jazyk:
ruština
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania: 2020
 
Záznam vložil: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Posledná zmena:
05.09.2020 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Metallovedenije i termičeskaja obrabotka metallov. 2020.

Originálny názov:
Metallovedenije i termičeskaja obrabotka metallov
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.09.2020 22:21 (Import dát z knižnice)