Jul 13, 2020   0:19 a.m. Margita
Academic information system

Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 180

Publications
Type of result
Year
Details
Active learning machine learning models
Drahovský, Tadeáš -- Srba, Ivan
Aktívne učenie modelov strojového učenia. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Active learning of machine learning models with experts engagement
Kabáč, Michal -- Srba, Ivan
Aktívne učenie modelov strojového učenia so zapojením expertov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
ADDITIONAL USER AUTHENTICATION USING BIOMETRIC FEATURES ON ANDROID PLATFORM
Štofaňák, Peter -- Chudá, Daniela
Dodatočné autentifikovanie používateľa pomocou biometrických charakteristík pod Android platformou. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Advanced software testing during development
Brach, William -- Rástočný, Karol
Pokročilé testovanie softvéru počas vývoja. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis and comparison of biological sequences using methods without alignment
Balaj, Kristián -- Lucká, Mária
Analýza a porovnávanie biologických postupností metódami bez zarovnania. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis and visualization of energy data
Mišenčík, Šimon -- Rozinajová, Viera
Analýza a vizualizácia energetických dát. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Analysis and visualization of energy data
Sagan, Samuel -- Rozinajová, Viera
Analýza a vizualizácia energetických dát. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis of driver behavior when distracted by mobile communication using eye tracking
Smolová, Alexandra -- Konôpka, Martin
Analýza správania vodiča rozptyľovaného mobilnou komunikáciou s využitím sledovania pohľadu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis of fake news mitigation strategies
Mečír, Juraj -- Móro, Róbert
Analýza stratégií vyvracania nepravdivých informácií. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Analysis of gaze patterns based on user interaction in navigation tasks
Kubanyi, Jakub -- Hlaváč, Patrik
Analýza vzorov pohľadu na základe interakcie používateľa v navigačných úlohách. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis of influence of task types on learning programming
Veselý, Jakub -- Tvarožek, Jozef
Analýza vplyvu druhov úloh na učenie programovania. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analýza správania v elektronickom obchode
Rafčíková, Katarína -- Kuric, Eduard
Analýza správania v elektronickom obchode. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Android simulator for machine testing and formal grammar
Lihan, Kamil -- Chudá, Daniela
Androidový simulátor na testovanie automatov a formálnych gramatík. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Annotation application for labelling of false information
Láštic, Filip -- Šimko, Jakub
Anotačná aplikácia na označovanie nepravdivých informácií. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Anomaly detection in big data
Baláž, Martin -- Bou Ezzeddine, Anna
Detekcia anomálií vo veľkých dátach. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Application of machine learning for spectral analysis of a molecule
Szabó, Richard -- Malkin Ondik, Irina
Aplikácia strojového učenia pre analýzu spektra molekuly. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Application of machine learning techniques to the prediction of sigma_iso(29Si) and sigma_iso (27Al) in zeolites
Dragún, Dominik -- Malkin Ondik, Irina
Application of machine learning techniques to the prediction of sigma_iso(29Si) and sigma_iso (27Al) in zeolites. In XIIIth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry, Mariapfarr, Austria, 1.-6.3.2020. Institute of Inorganic Chemistry, 2020: 2020, p. 33. ISBN 978-80-973578-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Application of natural interaction methods for virtual reality, within the context of UML modeling
Macková, Kristína -- Vincúr, Juraj
Aplikácia prirodzených spôsobov interakcie pre virtuálnu realitu v kontexte modelovania UML. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Artificial immune system in informatics
Mikula, Lukáš -- Bou Ezzeddine, Anna
Umelý imunitný systém v informatike. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Artificial immune system in informatics
Yamkovyi, Robert -- Bou Ezzeddine, Anna
Umelý imunitný systém v informatike. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Astronomical time series classification of variable stars
Pečíková, Bronislava -- Šaloun, Petr
Klasifikácia premenných hviezd na základe astronomických časových radov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Automated analysis of sentiment in Slovak texts
Galeštok, Richard -- Blšták, Miroslav
Automatizovaná analýza sentimentu zo slovenských textov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Automatic detection of usability problems
Otruba, Marek -- Šimko, Jakub
Automatická detekcia problémov použiteľnosti. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Automatic fake news detection based on reader's behavior analysis
Sitárová, Daniela -- Šimko, Jakub
Automatická detekcia falošných správ na základe analýzy správania čitateľa. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Automatic Text Generation in Slovak Language
Vasko, Dominik -- Pecár, Samuel -- Šimko, Marián
Automatic Text Generation in Slovak Language. In SOFSEM 2020: Theory and Practice of Computer Science, 46th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, SOFSEM 2020, Limassol, Cyprus, January 20–24, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020, p. 639. ISBN 978-3-030-38918-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Automatized real time user experience evaluation on the Web
Nagy, Adrián -- Kuric, Eduard
Automatizované vyhodnocovanie používateľského zážitku na Webe v reálnom čase. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Autorstvo zdrojového kódu
Balashov, Pavel -- Petrík, Juraj
Autorstvo zdrojového kódu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Behavior-based customer demography prediction in e-commerce
Urbančoková, Veronika -- Kompan, Michal -- Trebulová, Zuzana -- Bieliková, Mária
Behavior-based customer demography prediction in e-commerce. Journal of Electronic Commerce Research, p. 96--112.
articles in magazines
2020
Details
Biologically inspired algorithm in R language
Bubán, Michal -- Lóderer, Marek
Biologicky inšpirovaný algoritmus v jazyku R. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Biologically inspired algorithm in R language
Fano, Adam -- Lóderer, Marek
Biologicky inšpirovaný algoritmus v jazyku R. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Biometric characteristics evaluation based on hand gestures
Klučková, Simona -- Burda, Kamil
Ohodnocovanie biometrických charakteristík na základe gest rukami. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Classification of offensive content in social media environment
Janeček, Dušan -- Šurek, Marek
Klasifikácie ofenzívneho obsahu v prostredí sociálnych sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Classification of Unstructured Texts
Sedlář, Jakub -- Andrejčíková, Nadežda
Klasifikácia neštruktúrovaných textov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Clustering of Cytometry Data
Hroncová, Nikoleta -- Grmanová, Gabriela
Zhlukovanie cytometrických dát. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Concept map-based navigation in educational web-based systems
Ščasný, Andrej -- Šimko, Marián
Navigácia pomocou konceptových máp v informačnom priestore vzdelávacích objektov. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Consumption and detection of disinformation by humans
Rybárik, Sandro -- Šimko, Jakub
Konzumácia a detekcia dezinformácií ľuďmi. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Conveying the information from the academic information system via a smartphone application
Anda, Lukáš -- Šimko, Jakub
Sprostredkovanie informácií akademického informačného systému mobilnou aplikáciou. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Conveying the information from the academic information system via a smartphone application
Hlavatík, Peter -- Šimko, Jakub
Sprostredkovanie informácií akademického informačného systému mobilnou aplikáciou. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Creating a single-page application in Elm language
Bohňa, Milan -- Kapustík, Ivan
Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Creating a single-page application in Elm language
Strigáč, Adam -- Kapustík, Ivan
Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Creating energy loads profiles
Kaprál, Milan -- Grmanová, Gabriela
Vytváranie profilov odberov elektrickej energie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Creating profiles of energy consumption
Mensatorisová, Denisa -- Grmanová, Gabriela
Vytváranie profilov odberov elektrickej energie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Creation of single page application in Elm language
Bedej, Juraj -- Kapustík, Ivan
Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Cultural heritage in data
Kosár, Tamás -- Andrejčíková, Nadežda
Kultúrne dedičstvo v dátach. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Decision Support in Medical Data Using 3D Decision Tree Visualisation
Mrva, Jakub -- Neupauer, Štefan -- Hudec, Lukáš -- Ševcech, Jakub -- Kapec, Peter
Decision Support in Medical Data Using 3D Decision Tree Visualisation. In Proceedings, The 7th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering - EHB 2019, Iasi, Romania, November 21-23, 2019. [S. l.]: IEEE, 2020, p. 1--4. ISBN 978-1-7281-2603-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Detecting tricky plagiarism
Hunák, Michal -- Blšták, Miroslav
Odhaľovanie dômyselných plagiátov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Detection of behaviour patterns from scanpath during navigation of user on the Web
Melicherčík, Jozef -- Hlaváč, Patrik
Odhaľovanie vzorov správania z postupnosti pohľadu pri navigácií používateľa na Webe. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Detection of emotions in text with deep neural networks
Meňhert, Lukáš -- Lacko, Peter
Detekcia emócií v texte pomocou hlbokých neurónových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Detection of changes in behavioral biometric characteristics in mobile devices
Rajníková, Mária -- Chudá, Daniela
Detekcia zmien behaviorálnych biometrických charakteristík mobilných zariadení. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Detection of unreliable information on the Internet
Kazimírová, Klára -- Farkaš, Michal
Detekcia nedôveryhodných informácií na internete. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Detection of untrusted information on the internet
Kaštiak, Richard -- Farkaš, Michal
Detekcia nedôveryhodných informácií na internete. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Detekcia falošných správ v oblasti medicíny s využitím analýzy dát a strojového učenia
Žatková, Veronika -- Srba, Ivan
Detekcia falošných správ v oblasti medicíny s využitím analýzy dát a strojového učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Discovery of gaze patterns in navigational tasks on Web
Lelkes, Ladislav -- Hlaváč, Patrik
Objavovanie vzorov pohľadu pri navigačných úlohách na Webe. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Does Live Regression Testing Help?
Bruchatý, Marek -- Rástočný, Karol
Does Live Regression Testing Help?. In SOFSEM 2020: Theory and Practice of Computer Science, 46th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, SOFSEM 2020, Limassol, Cyprus, January 20–24, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020, p. 699--709. ISBN 978-3-030-38918-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Dolovanie dramatických vzorov v dramatických situáciách
Honíšek, Patrik -- Vranić, Valentino
Dolovanie dramatických vzorov v dramatických situáciách. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Early detection of fake news with high impact by means of machine learning
Janeček, Kamil -- Srba, Ivan
Skorá detekcia falošných správ s veľkým dopadom pomocou strojového učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Evaluation of biometric characteristics from control devices
Ferančík, Šimon -- Burda, Kamil
Ohodnocovanie biometrických charakteristík z ovládacích zariadení. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Explainable Fake News Detection Method
Hucko, Andrej -- Móro, Róbert
Vysvetliteľná metóda odhaľovania falošných správ. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Exploration of human-application interaction enriched by an automatic guide
Války, Matej -- Bieliková, Mária
Skúmanie interakcie človeka s aplikáciou obohatenou automatickým poradcom. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Eye Tracking in video games
Baári, Dávid -- Vincúr, Juraj
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Eye tracking while playing video games
Kecskés, Dávid -- Konôpka, Martin
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Eye tracking while playing video games
Ivan, Miroslav -- Vincúr, Juraj
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Fake news detection in social networks
Jendrejčák, Tomáš -- Chudá, Daniela
Detekcia textových falošných správ v sociálnych sieťach. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Feature selection as a tool for analyzing the dominant contributions to J(125Te,125Te) spin-spin coupling
Szabó, Richard -- Malkin Ondik, Irina
Feature selection as a tool for analyzing the dominant contributions to J(125Te,125Te) spin-spin coupling. In XIIIth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry, Mariapfarr, Austria, 1.-6.3.2020. Institute of Inorganic Chemistry, 2020: 2020, p. 20. ISBN 978-80-973578-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Generalization of user characteristics identification methods using eyetracking
Vnenčák, Ján -- Móro, Róbert
Zovšeobecniteľnosť metód identifikácie charakteristík používateľa s využitím sledovania pohľadu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Generation of product reviews using deep neural networks
Varga, Dávid -- Farkaš, Michal
Generovanie textu pomocou hlbokých neurónových sietí. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Generovanie jednotkových testov založené na modeloch softvéru
Maronová, Viera -- Rástočný, Karol
Generovanie jednotkových testov založené na modeloch softvéru. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Graph-based models for personalized recommendation on the Web
Kalafut, Matúš -- Kompan, Michal
Využitie grafových modelov pre personalizované odporúčanie na Webe. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Hate speech detection in online discussions using data analysis and machine learning
Barabás, Matúš -- Srba, Ivan
Detekcia hejtovania v online diskusiách s využitím analýzy dát a strojového učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Hate Speech Detection on the Web
Pisarčík, Andrej -- Šimko, Marián
Odhaľovanie nenávistného prejavu na webe. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Hra pre výučbu softvérového inžinierstva
Vaško, Milan -- Šimko, Jakub
Hra pre výučbu softvérového inžinierstva. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Change management in agile software development
Melicherík, Patrik -- Rástočný, Karol
Manažment zmien v agilnom vývoji softvéru. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Change management in database systems
Kováč, Daniel -- Rástočný, Karol
Manažment zmien v databázových systémoch. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Characterization of the spread of medical claims by using data analysis
Lenkeyová, Ivana -- Srba, Ivan
Charakterizovanie šírenia medicínskych tvrdení s využitím analýzy dát. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Characterization of the spread of medical claims by using data analysis
Löbbová, Laura -- Srba, Ivan
Charakterizovanie šírenia medicínskych tvrdení s využitím analýzy dát. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Identification of fake news on the Web
Balážová, Michaela -- Kompan, Michal
Identifikácia falošných správ na Webe. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Identifying effective presentation type based on user characteristics
Vlk, Patrik -- Tvarožek, Jozef
Identifikovanie efektívneho typu prezentácie na základe charakteristík používateľa. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Impact analysis of applying new components into microgrids
Nagyová, Kitti -- Vrablecová, Petra
Analýza vplyvu zavedenia nových prvkov do mikrosiete. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Improving the user experience of Android applications
Bielený, Vladimír -- Kuric, Eduard
Vylepšovanie používateľského zážitku Android aplikácií. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Improving the user experience of Android applications
Macek, Kamil -- Kuric, Eduard
Vylepšovanie používateľského zážitku Android aplikácií. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Inference of user characteristics based on scanpaths
Gedera, Samuel -- Móro, Róbert
Inferencia charakteristík používateľa na základe sekvencií pohľadu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Informatic means for gene expression analysis
Bedejová, Katarína -- Lucká, Mária
Informatické nástroje analýzy génovych expresií. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Intelligent algorithms in banking
Mrva, Jakub -- Bou Ezzeddine, Anna
Inteligentné algoritmy v bankovníctve. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Intelligent algorithms in bioinformatics
Naništa, Boris -- Bou Ezzeddine, Anna
Inteligentné algoritmy v bioinformatike. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Interactive presentation of fake news detection on social networks
Perdek, Jakub -- Stupavský, Igor
Interaktívna prezentácia detekcie klamlivých správ v sociálnych sieťach. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Joke generation using deep neural networks
Pejchalová, Lenka -- Farkaš, Michal
Generovanie vtipov pomocou hlbokých neurónových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Learning a virtual agent using deep reinforcement learning
Petričko, Andrej -- Lacko, Peter
Učenie simulovaného agenta s pomocou hlbokého učenia posilňovaním. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Learning environment for programming in virtual reality
Dolhá, Dominika -- Vincúr, Juraj
Vzdelávacie prostredie programovania vo virtuálnej realite. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Learning of a player of simulated robotic soccer
Spevák, Erik -- Kapustík, Ivan
Učenie sa hráča simulovaného robotického futbalu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Linking sources of medical information
Babjak, Tomáš -- Móro, Róbert
Prepájanie zdrojov medicínskych informácií. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Long sequences similarity searching methods
Bazger, Martin -- Lucká, Mária
Metódy hľadania podobnosti veľkých postupností. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Management of unit tests
Ďurej, Juraj -- Rástočný, Karol
Správa jednotkových testov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Manipulation Detection on the Web
Maňak, Michal -- Šimko, Marián
Detekcia manipulovania na Webe. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Measurement and improvement of everyday algorithmic skills
Tománek, Patrik -- Tvarožek, Jozef
Meranie a zlepšovanie každodenných algoritmických zručností. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Measurement and improvement of everyday skills in artificial inteligence
Hiadlovská, Simona -- Tvarožek, Jozef
Meranie a zlepšovanie každodenných zručností v umelej inteligencii. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Measuring and improving algorithmic skills
Valová, Alena -- Tvarožek, Jozef
Meranie a zlepšovanie každodenných algoritmických zručností. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Meta-recommending: Adaptive selection of personalized recommendation algorithm
Blanárik, Patrik -- Kompan, Michal
Metaodporúčanie: Adaptívny výber algoritmov personalizovaného odporúčania. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Microgrid simulation
Polkorábová, Diana -- Vrablecová, Petra
Simulácia mikrosiete. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Model učenia programovania
Talian, Adam -- Tvarožek, Jozef
Model učenia programovania. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Modeling in the Smart Grid Environment
Kamenský, Jozef -- Lucká, Mária
Modelovanie v prostredí inteligentných energetických sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Multilingual neural networks
Atalovič, Michal -- Pikuliak, Matúš
Multilingválne neurónové siete. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Natural language processing using neural networks
Sádecký, Šimon -- Lacko, Peter
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Natural language processing using neural networks
Šalko, Matej -- Lacko, Peter
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Negation detection in text using machine learning
Chodorčuk, Erik -- Polášek, Ivan
Detekcia negácie v texte s využitím strojového učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Neural networks training using mixed number precision
Machata, Lukáš -- Maťašovský, Slavomír
Trénovanie neurónových sietí s využitím zmiešanej presnosti čísel. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
News articles summarization using machine learning methods
Sojka, Matej -- Šurek, Marek
Sumarizácia novinových článkov pomocou metód strojového učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Object-oriented abstraction supported by event driven conceptualisation of domain
Kohút, Radovan -- Lang, Ján
Objektovo-orientovaná abstrakcia podporovaná udalosťami riadenou konceptualizáciou domény. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Ochrana súkromia na Internete a spôsoby správy osobných údajov
Murín, Matej -- Chudá, Daniela
Ochrana súkromia na Internete a spôsoby správy osobných údajov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimization in power engineering domain
Manina, Jakub -- Pomffyová, Miriama
Optimalizácia v oblasti energetiky. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimization of energy consumption in HVAC systems using neural networks
Majerech, Juraj -- Lacko, Peter
Optimalizácia spotreby energie HVAC systémov s využitím neurónových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimization of energy management in a microgrid
Antal, Ján -- Vrablecová, Petra
Optimalizácia nakladania s energiou v mikrosieti. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Optimization of power consumption in microgrids
Kubík, Dávid -- Lóderer, Marek
Optimalizácia spotreby elektrickej energie v mikrogridoch. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Optimization of power consumption with high-capacity batteries
Gašperová, Dominika -- Lóderer, Marek
Optimalizácia spotreby energie pomocou veľkokapacitných batérií. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Parallel processing of multidimensional data
Židuliak, Patrik -- Ševcech, Jakub
Paralelné spracovanie mnohorozmerných údajov. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Peripheral Perception of Visual Stimuli in Distributed Software Development
Hózová, Gabriela -- Vranić, Valentino
Periférne vnímanie vizuálnych podnetov v distribuovanom vývoji softvéru. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Personalized ranking of multiple recommenders
Zaťko, Andrej -- Gašpar, Peter
Personalizované zoradenie prístupov k odporúčaniu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Personalized recommendation considering changes in user behavior
Končál, Matej -- Gašpar, Peter
Personalizované odporúčanie zohľadňujúce zmeny v správaní používateľa. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Personalized recommendation on the Web
Kanát, Oliver -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie na Webe. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Personalized recommendation on the Web
Kollár, Maroš -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie na Webe. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Personalized recommendation using short-term interests
Kovalík, Dávid -- Gašpar, Peter
Personalizované odporúčanie s využitím krátkodobých záujmov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Personalized recommendations for newsletter
Koprla, Ľubomír -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie pre informačný bulletin. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Personalizované odporúčanie s problémom studeného štartu
Fekete, Viktória -- Gašpar, Peter
Personalizované odporúčanie s problémom studeného štartu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Player training in simulated robotic football
Urbán, Rastislav -- Kapustík, Ivan
Trénovanie hráča simulovaného robotického futbalu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Podpora návrhu softvéru pomocou generovania a vizualizácie sekvenčných diagramov z prípadov použitia
Bekeš, František -- Polášek, Ivan
Podpora návrhu softvéru pomocou generovania a vizualizácie sekvenčných diagramov z prípadov použitia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Poetry generation via deep neural networks
Ocelík, Peter -- Farkaš, Michal
Generovanie poézie pomocou hlbokých neurónových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
POI Recommendation Based on Locality-Specific Seasonality and Long-Term Trends
Štefancová, Elena -- Srba, Ivan
POI Recommendation Based on Locality-Specific Seasonality and Long-Term Trends. In SOFSEM 2020: Theory and Practice of Computer Science, 46th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, SOFSEM 2020, Limassol, Cyprus, January 20–24, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020, p. 338--349. ISBN 978-3-030-38918-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Pointer operations in one-dimensional array
Kocúrik, Marek -- Nagyová, Ingrid
Smerníkové operácie pri práci s jednorozmerným poľom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Popularity prediction in online store
Machajdík, Daniel -- Kompan, Michal
Predikcia popularity v elektronickom obchode. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Použitie učenia s odmenou a trestom pri tvorbe stratégií agenta v multiagentovom prostredí
Madzik, Lukáš -- Lacko, Peter
Použitie učenia s odmenou a trestom pri tvorbe stratégií agenta v multiagentovom prostredí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Použitie umelej inteligencie pri riešení optimalizačného problému
Slonskyi, Roman -- Lacko, Peter
Použitie umelej inteligencie pri riešení optimalizačného problému. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Predicting offer popularity in e-commerce environment
Valčičák, Miroslav -- Kompan, Michal
Predikcia popularity ponúk v prostredí elektronického obchodu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Prediction and optimization in the microgrid
Vašš, Maroš -- Lucká, Mária
Predikcia a optimalizácia v prostredí mikrogridu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Prediction of Bitcoin price
Križan, Peter -- Loebl, Jaroslav
Predikcia cenovej hladiny Bitcoinu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Prediction of user behavior in e-commerce
Brečka, Matej -- Kompan, Michal
Predikcia správania používateľov v elektronickom obchode. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Predikcia časových radov pomocou neurónových sietí
Kabáč, Maroš -- Mocko, Martin
Predikcia časových radov pomocou neurónových sietí. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Pretínajúce softvérové znalosti
Baráth, Juraj -- Vranić, Valentino
Pretínajúce softvérové znalosti. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Propaganda detection in newspapers
Martinkovič, Matej -- Pecár, Samuel
Detekcia propagandy v novinových článkoch. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Recommendation ranking prediction
Manduch, Lukáš -- Gašpar, Peter
Predikcia poradia odporúčaní. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Reconstruction of text using neural networks
Nechala, Daniel -- Pikuliak, Matúš
Rekonštrukcia textu pomocou neurónových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Recurrence relations in graphic objects
Kučečka, Jakub -- Nagyová, Ingrid
Rekurentné vzťahy v grafických objektoch. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Relation extraction from the Slovak language
Lackanič, Jakub -- Blšták, Miroslav
Extrakcia vzťahov zo slovenských textov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Relation of Biometric Characteristics Between Pointing Devices
Paľa, Erik -- Burda, Kamil
Súvis biometrických charakteristík medzi ovládacími zariadeniami. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Remote testing and evaluation of the user experience using the data from mouse movement
Višvarda, Martin -- Kuric, Eduard
Vzdialené testovanie a vyhodnocovanie používateľského zážitku s použitím dát o pohybe myšou. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Scalable Real-Time Confusion Detection for Personalized Onboarding Guides
Hucko, Michal -- Móro, Róbert -- Bieliková, Mária
Scalable Real-Time Confusion Detection for Personalized Onboarding Guides. In Web Engineering. 20th International Conference, ICWE 2020, Helsinki, Finland, June 9–12, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020, p. 261--276. ISBN 978-3-030-50577-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Search using questions
Ondrejička, Marko -- Blšták, Miroslav
Vyhľadávanie pomocou otázok. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Searching for changes in genetic code using biologically inspired algorithms
Balga, Miroslav -- Lucká, Mária
Hľadanie zmien v genetickom kóde pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Similarity of Scanpaths
Oškera, Lukáš -- Móro, Róbert
Podobnosť sekvencií pohľadu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Single page application in Elm language
Németh, Márton -- Kapustík, Ivan
Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Sledovanie a udržanie organizačných vzorov na základe ich prejavov v artefaktoch vývoja softvéru
Karakaš, Nikola -- Vranić, Valentino
Sledovanie a udržanie organizačných vzorov na základe ich prejavov v artefaktoch vývoja softvéru. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Software visualization using XR technologies
Graf, Lukáš -- Vincúr, Juraj
Vizualizácia softvéru pomocou XR technológií. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Spammer detection on social networks
Čipelová, Veronika -- Malkin Ondik, Irina
Detekcia spamerov na sociálnych sieťach. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Spammer detection on social networks
Pinkeová, Bettina -- Malkin Ondik, Irina
Detekcia spamerov na sociálnych sieťach. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Subject of statements identification within sentiment analysis
Štuller, Adam -- Šimko, Marián
Identifikácia predmetu vyjadrení v rámci analýzy sentimentu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Support for collaborative creation of questions and tasks
Jozefek, Michal -- Lang, Ján
Podpora kolaboratívnej tvorby otázok a úloh. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Teaching management with limited recources
Jedinák, Ondrej -- Lang, Ján
Riadenie výučby s obmedzenými zdrojmi. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Telereality or virtual teleport
Libiak, Adrián -- Rozinaj, Gregor
Telerealita alebo virtuálny teleport. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Test Data Generation for MC/DC Criterion using Reinforcement Learning
Čegiň, Ján -- Rástočný, Karol
Test Data Generation for MC/DC Criterion using Reinforcement Learning. In 2020 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW). IEEE, 2020: 2020, ISBN 978-1-7281-1075-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Text sentiment analysis using deep learning
Domian, Jakub -- Lacko, Peter
Analýza sentimentu textu s použitím hlbokého učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Text summarization using neural networks
Dolnák, Michal -- Lacko, Peter
Sumarizácia textu pomocou neurónových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The effect of user biometric characteristics on authentication under smartphone platform
Krajčirik, Denis -- Chudá, Daniela
Vplyv biometrických charakteristík používateľa na autentifikáciu pod smartfónovou platformou. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The effect of user biometric characteristics on authentication under smartphone platform
Lapšanský, Štefan -- Chudá, Daniela
Vplyv biometrických charakteristík používateľa na autentifikáciu pod smartfónovou platformou. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The prediction of customer's behaviour in e-commerce
Cák, Milan -- Kuric, Eduard
Predikcia správania používateľa v e-obchode. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Training of neural networks using mixed precision numbers
Petrovič, Marek -- Maťašovský, Slavomír
Trénovanie neurónových sietí s využitím zmiešanej presnosti čísel. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Transferability of Hatespeech Classification Models Based on Deep Neural Networks
Kňaze, Adam -- Pikuliak, Matúš
Prenositeľnosť modelov klasifikujúcich nenávistný prejav s využitím hlbokých neurónových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Usage of Electric Vehicles as an Electric Energy Storage
Hoferica, Andrej -- Vrablecová, Petra
Využitie elektromobilov ako úložiska energie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
User behavior on the Web: prediction of retention
Schwartz, Matej -- Kompan, Michal
Správanie používateľov na webe: predikcia retencie. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
User digital literacy estimation using eye tracking
Písecký, Peter -- Kuric, Eduard
Odhad digitálnej gramotnosti používateľa s využitím sledovania pohľadu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
User Modeling Based on Behavioral Biometric Characteristics on Mobile Devices
Jurkáček, Peter -- Burda, Kamil
Modelovanie používateľa pomocou behaviorálnych biometrických charakteristík na mobilných zariadeniach. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
User preferences modeling in time
Kavuliak, Daniel -- Rác, Miroslav
Modelovanie preferencií používateľa v čase. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
User preferences modeling on the Web
Rusňák, Anton -- Rác, Miroslav
Modelovanie preferencií používateľa na Webe. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Using artificial intelligence to solve optimalization problems
Junas, Tomáš -- Lacko, Peter
Použitie umelej inteligencie pri riešení optimalizačného problému. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Using augmented reality in software development
Hučko, Jakub -- Vincúr, Juraj
Vývoj softvéru s využitím technológie obohatenej reality. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Using interconnected models and visualization to support software comprehension
Lam Tuan, Dung -- Polášek, Ivan
Podpora porozumenia softvéru pomocou prepojenia modelov a vizualizácie. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Using interconnected models and vizualization to support software comprehension
Ostrodický, Michal -- Polášek, Ivan
Podpora vývoja softvéru pomocou modelov a vizualizácie v rozšírenej realite. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Visualization of search of the k’th largest element
Kapusta, Andrej -- Nagyová, Ingrid
Vizualizácia vyhľadania k-teho najväčšieho prvku. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Vizualizácia vzťahov medzi organizačnými vzormi
Toldy, Kristián -- Sulaiman Khail, Waheedullah
Visualizing Relationships Between Organizational Patterns. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Web Application to Support SQL Learning
Janeček, Matej -- Barla, Michal
Webová aplikácia pre podporu výučby jazyka SQL. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Who wrote it?
Huďan, Ján -- Petrík, Juraj
Kto to napísal?. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Word board game simulator
Lačný, Lukáš -- Šimko, Marián
Simulátor slovnej doskovej hry. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Word board game simulator
Adler, Nikodém -- Šimko, Marián
Simulátor slovnej doskovej hry. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details