20. 7. 2019  18:28 Iľja
Akademický informační systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 14

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
Assessment of river bed evolution with the aid of 2D hydrodynamic model with integrated sediment transport modeling capabilities
Buček, Daniel -- Orfánus, Martin -- Dušička, Peter
Assessment of river bed evolution with the aid of 2D hydrodynamic model with integrated sediment transport modeling capabilities. Pollack Periodica, 14. s. 129--138.
články v časopisech2019Podrobnosti
Design, numerical analysis and optimisation of groundwater extraction system
Šoltész, Andrej -- Baroková, Dana
Design, numerical analysis and optimisation of groundwater extraction system. In Komplexe Planungsaufgaben im Wasserbau und ihre Lösungen: 42. Dresdner Wasserbaukolloquium. 07. - 08. März 2019, Dresdner, Germany. Dresden : Technische Universität Dresden, 2019, s. 175--183. ISBN 978-3-86780-577-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Hydraulický návrh rybovodu a jeho posúdenie pre plánované VD Kolárovo
Bombiczová, Andrea -- Čubanová, Lea
Hydraulický návrh rybovodu a jeho posúdenie pre plánované VD Kolárovo. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Hydrodynamický model prúdenia revitalizovaných tokov
Polák, Jakub -- Orfánus, Martin
Hydrodynamický model prúdenia revitalizovaných tokov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Hydrological and Hydraulic Aspects of the Revitalization of Wetlands: A Case Study in Slovakia
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Baroková, Dana -- Červeňanská, Michaela
Hydrological and Hydraulic Aspects of the Revitalization of Wetlands: A Case Study in Slovakia. In Water Resources in Slovakia: Part 2. Cham: Springer International Publishing, 2019, s. 287--306. ISBN 978-3-319-92864-7.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Baroková, Dana -- Jurík, Ľuboš -- Rehák, Štefan
Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. Hospodaření s vodou v krajině: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Třeboň, 13. 6. - 14. 6. 2019 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Meranie deformácií rýchlostného poľa na fyzikálnom modeli hrablíc
Skoncová, Dagmara -- Rumann, Ján
Meranie deformácií rýchlostného poľa na fyzikálnom modeli hrablíc. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Modelovanie prúdenia v nádrži VD Hričov
Chrachalová, Kristína -- Rumann, Ján
Modelovanie prúdenia v nádrži VD Hričov. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej
Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh energetického využitia hate Kubáňovo na Ipli
Kandráč, Patrik -- Dušička, Peter
Návrh energetického využitia hate Kubáňovo na Ipli. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh energetického využitia VD Holiša na Ipli
Mrva, Marek -- Dušička, Peter
Návrh energetického využitia VD Holiša na Ipli. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Posúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdenia
Böhmer, Adrian -- Rumann, Ján
Posúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdenia. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Výskum opatrení na minimalizáciu tvorby výmoľov pod haťou VD Hričov
Pavúček, Martin -- Rumann, Ján
Výskum opatrení na minimalizáciu tvorby výmoľov pod haťou VD Hričov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Výskum vývoja hladiny podzemnej vody v lokalite historickej pamiatky "Vodnej veže" matematickým modelovaním
Baroková, Dana -- Dušička, Peter
Výskum vývoja hladiny podzemnej vody v lokalite historickej pamiatky "Vodnej veže" matematickým modelovaním. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2019. 30 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2019Podrobnosti