21. 10. 2019  2:59 Uršuľa
Akademický informační systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 25

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
Assessment of river bed evolution with the aid of 2D hydrodynamic model with integrated sediment transport modeling capabilities
Buček, Daniel -- Orfánus, Martin -- Dušička, Peter
Assessment of river bed evolution with the aid of 2D hydrodynamic model with integrated sediment transport modeling capabilities. Pollack Periodica, 14. s. 129--138.
články v časopisech2019Podrobnosti
Design, numerical analysis and optimisation of groundwater extraction system
Šoltész, Andrej -- Baroková, Dana
Design, numerical analysis and optimisation of groundwater extraction system. In Komplexe Planungsaufgaben im Wasserbau und ihre Lösungen: 42. Dresdner Wasserbaukolloquium. 07. - 08. März 2019, Dresdner, Germany. Dresden : Technische Universität Dresden, 2019, s. 175--183. ISBN 978-3-86780-577-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Drenážne melioračné kanály – ich význam v súčasnosti v krajine a v hospodárení s vodou
Jurík, Ľuboš -- Kaletová, Tatiana -- Pokrývková, Jozefína -- Gacko, Igor -- Rehák, Štefan -- Šoltész, Andrej
Drenážne melioračné kanály – ich význam v súčasnosti v krajine a v hospodárení s vodou. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. Hospodaření s vodou v krajině. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Evaluating the navigation safety near the Kráľová Water Structure using 2D hydrodynamic flow model
Orfánus, Martin -- Ivaneková, Petra
Evaluating the navigation safety near the Kráľová Water Structure using 2D hydrodynamic flow model. Journal of Landscape Management, 10. s. 45--49.
články v časopisech2019Podrobnosti
Flood protection design for municipalities of Slovakia in various hydrological conditions
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Janík, Adam -- Baroková, Dana
Flood protection design for municipalities of Slovakia in various hydrological conditions. In PELIVANOVSKI, P. WMHE 2019. Skopje: Ss Cyril and Methodius University Civil Engineering Faculty, 2019, s. 13--21. ISBN 978-608-4510-33-8.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Floods as phenomenon endangered lives and properties
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Janík, Adam -- Baroková, Dana
Floods as phenomenon endangered lives and properties. Journal of Landscape Management, 10. s. 40--44.
články v časopisech2019Podrobnosti
Hydraulic assessment of flood protection measures proposal
Janík, Adam
Hydraulic assessment of flood protection measures proposal. In YS2019 - Young Scientist 2019. Bristol: IOP Publishing, 2019.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Hydraulic consideration of the fish pass cross section using velocity-area method
Čubanová, Lea
Hydraulic consideration of the fish pass cross section using velocity-area method. In PELIVANOVSKI, P. WMHE 2019. Skopje: Ss Cyril and Methodius University Civil Engineering Faculty, 2019, s. 206--214. ISBN 978-608-4510-33-8.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Hydraulické posúdenie vplyvu výstavby zátvorného objektu na Klátovskom ramene na podzemné vody v priľahlom území
Šoltész, Andrej -- Baroková, Dana -- Červeňanská, Michaela
Hydraulické posúdenie vplyvu výstavby zátvorného objektu na Klátovskom ramene na podzemné vody v priľahlom území. In Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019. Bratislava: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2019, ISBN 978-80-570-1236.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Hydraulický návrh rybovodu a jeho posúdenie pre plánované VD Kolárovo
Bombiczová, Andrea -- Čubanová, Lea
Hydraulický návrh rybovodu a jeho posúdenie pre plánované VD Kolárovo. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Hydrodynamický model prúdenia revitalizovaných tokov
Polák, Jakub -- Orfánus, Martin
Hydrodynamický model prúdenia revitalizovaných tokov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Hydrological and Hydraulic Aspects of the Revitalization of Wetlands: A Case Study in Slovakia
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Baroková, Dana -- Červeňanská, Michaela
Hydrological and Hydraulic Aspects of the Revitalization of Wetlands: A Case Study in Slovakia. In Water Resources in Slovakia: Part 2. Cham: Springer International Publishing, 2019, s. 287--306. ISBN 978-3-319-92864-7.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Baroková, Dana -- Jurík, Ľuboš -- Rehák, Štefan
Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. Hospodaření s vodou v krajině. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Meranie deformácií rýchlostného poľa na fyzikálnom modeli hrablíc
Skoncová, Dagmara -- Rumann, Ján
Meranie deformácií rýchlostného poľa na fyzikálnom modeli hrablíc. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Modelovanie prúdenia v nádrži VD Hričov
Chrachalová, Kristína -- Rumann, Ján
Modelovanie prúdenia v nádrži VD Hričov. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej
Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Možnosti odvedenia povodňových prietokov na dolnej Ondave
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej -- Orfánus, Martin
Možnosti odvedenia povodňových prietokov na dolnej Ondave. In Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019. Bratislava: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2019, ISBN 978-80-570-1236.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Návrh energetického využitia hate Kubáňovo na Ipli
Kandráč, Patrik -- Dušička, Peter
Návrh energetického využitia hate Kubáňovo na Ipli. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh energetického využitia VD Holiša na Ipli
Mrva, Marek -- Dušička, Peter
Návrh energetického využitia VD Holiša na Ipli. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Possibilities of design of flood protection measures on the Ondava river
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej -- Orfánus, Martin
Possibilities of design of flood protection measures on the Ondava river. In PELIVANOVSKI, P. WMHE 2019. Skopje: Ss Cyril and Methodius University Civil Engineering Faculty, 2019, s. 430--437. ISBN 978-608-4510-33-8.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Posúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdenia
Böhmer, Adrian -- Rumann, Ján
Posúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdenia. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Lukavica
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Janík, Adam
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Lukavica. In Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019. Bratislava: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2019, ISBN 978-80-570-1236.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Simulation of the flood formation, time and spatial distribution by using advanced hydrodynamic modeling
Orfánus, Martin -- Šoltész, Andrej -- Buček, Daniel
Simulation of the flood formation, time and spatial distribution by using advanced hydrodynamic modeling. In PELIVANOVSKI, P. WMHE 2019. Skopje: Ss Cyril and Methodius University Civil Engineering Faculty, 2019, s. 126--132. ISBN 978-608-4510-33-8.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Výskum opatrení na minimalizáciu tvorby výmoľov pod haťou VD Hričov
Pavúček, Martin -- Rumann, Ján
Výskum opatrení na minimalizáciu tvorby výmoľov pod haťou VD Hričov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Výskum vývoja hladiny podzemnej vody v lokalite historickej pamiatky "Vodnej veže" matematickým modelovaním
Baroková, Dana -- Dušička, Peter
Výskum vývoja hladiny podzemnej vody v lokalite historickej pamiatky "Vodnej veže" matematickým modelovaním. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2019. 30 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2019Podrobnosti