24. 8. 2019  0:55 Bartolomej
Akademický informačný systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 15

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Assessment of river bed evolution with the aid of 2D hydrodynamic model with integrated sediment transport modeling capabilities
Buček, Daniel -- Orfánus, Martin -- Dušička, Peter
Assessment of river bed evolution with the aid of 2D hydrodynamic model with integrated sediment transport modeling capabilities. Pollack Periodica, 14. s. 129--138.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Design, numerical analysis and optimisation of groundwater extraction system
Šoltész, Andrej -- Baroková, Dana
Design, numerical analysis and optimisation of groundwater extraction system. In Komplexe Planungsaufgaben im Wasserbau und ihre Lösungen: 42. Dresdner Wasserbaukolloquium. 07. - 08. März 2019, Dresdner, Germany. Dresden : Technische Universität Dresden, 2019, s. 175--183. ISBN 978-3-86780-577-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Drenážne melioračné kanály – ich význam v súčasnosti v krajine a v hospodárení s vodou
Jurík, Ľuboš -- Kaletová, Tatiana -- Pokrývková, Jozefína -- Gacko, Igor -- Rehák, Štefan -- Šoltész, Andrej
Drenážne melioračné kanály – ich význam v súčasnosti v krajine a v hospodárení s vodou. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. Hospodaření s vodou v krajině. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Hydraulický návrh rybovodu a jeho posúdenie pre plánované VD Kolárovo
Bombiczová, Andrea -- Čubanová, Lea
Hydraulický návrh rybovodu a jeho posúdenie pre plánované VD Kolárovo. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Hydrodynamický model prúdenia revitalizovaných tokov
Polák, Jakub -- Orfánus, Martin
Hydrodynamický model prúdenia revitalizovaných tokov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Hydrological and Hydraulic Aspects of the Revitalization of Wetlands: A Case Study in Slovakia
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Baroková, Dana -- Červeňanská, Michaela
Hydrological and Hydraulic Aspects of the Revitalization of Wetlands: A Case Study in Slovakia. In Water Resources in Slovakia: Part 2. Cham: Springer International Publishing, 2019, s. 287--306. ISBN 978-3-319-92864-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Baroková, Dana -- Jurík, Ľuboš -- Rehák, Štefan
Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. Hospodaření s vodou v krajině. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Meranie deformácií rýchlostného poľa na fyzikálnom modeli hrablíc
Skoncová, Dagmara -- Rumann, Ján
Meranie deformácií rýchlostného poľa na fyzikálnom modeli hrablíc. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie prúdenia v nádrži VD Hričov
Chrachalová, Kristína -- Rumann, Ján
Modelovanie prúdenia v nádrži VD Hričov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej
Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh energetického využitia hate Kubáňovo na Ipli
Kandráč, Patrik -- Dušička, Peter
Návrh energetického využitia hate Kubáňovo na Ipli. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh energetického využitia VD Holiša na Ipli
Mrva, Marek -- Dušička, Peter
Návrh energetického využitia VD Holiša na Ipli. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Posúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdenia
Böhmer, Adrian -- Rumann, Ján
Posúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskum opatrení na minimalizáciu tvorby výmoľov pod haťou VD Hričov
Pavúček, Martin -- Rumann, Ján
Výskum opatrení na minimalizáciu tvorby výmoľov pod haťou VD Hričov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskum vývoja hladiny podzemnej vody v lokalite historickej pamiatky "Vodnej veže" matematickým modelovaním
Baroková, Dana -- Dušička, Peter
Výskum vývoja hladiny podzemnej vody v lokalite historickej pamiatky "Vodnej veže" matematickým modelovaním. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2019. 30 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti