21. 8. 2019  15:33 Jana
Akademický informační systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠOLTÉSZ, A. -- BAROKOVÁ, D. Design, numerical analysis and optimisation of groundwater extraction system. In Komplexe Planungsaufgaben im Wasserbau und ihre Lösungen: 42. Dresdner Wasserbaukolloquium. 07. - 08. März 2019, Dresdner, Germany. Dresden : Technische Universität Dresden, 2019, s. 175--183. ISBN 978-3-86780-577-3.

Originální název: Design, numerical analysis and optimisation of groundwater extraction system
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. (50%)
doc. Ing. Dana Baroková, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra hydrotechniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Komplexe Planungsaufgaben im Wasserbau und ihre Lösungen: 42. Dresdner Wasserbaukolloquium. 07. - 08. März 2019, Dresdner, Germany
Podnázev:
Od strany: 175
Do strany: 183
Počet stran: 9
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: pumping system, flood protection, numerical modelling
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Poslední změna: 04.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Komplexe Planungsaufgaben im Wasserbau und ihre Lösungen: 42. Dresdner Wasserbaukolloquium. 07. - 08. März 2019, Dresdner, Germany. Dresden : Technische Universität Dresden, 2019. ISBN 978-3-86780-577-3.

Originální název: Komplexe Planungsaufgaben im Wasserbau und ihre Lösungen: 42. Dresdner Wasserbaukolloquium. 07. - 08. März 2019, Dresdner, Germany
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-86780-577-3
Nakladatel: Technische Universität Dresden
Místo vydání: Dresden
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 04.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)