26. 8. 2019  6:48 Samuel
Akademický informační systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MYDLA, J. -- ŠOLTÉSZ, A. Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave
Anglický název: Possibilities of release of flood discharges on the lower Ondava River
Český název:
Autor: Ing. Jakub Mydla
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Pracoviště: Katedra hydrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: dolná Ondava, bočný priepad, lower Ondava River, flood plain, lateral spillway, zátopové územie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Mydla
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)