19. 8. 2019  20:33 Lýdia
Akademický informační systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PAVÚČEK, M. -- RUMANN, J. Výskum opatrení na minimalizáciu tvorby výmoľov pod haťou VD Hričov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Výskum opatrení na minimalizáciu tvorby výmoľov pod haťou VD Hričov
Anglický název: Research on Measures for Minimizing the Scour Developement at the Hričov Weir
Český název:
Autor: Ing. Martin Pavúček
Ing. Ján Rumann, PhD.
Pracoviště: Katedra hydrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Energy dissipation, Vývar, Scour, Vodné dielo Hričov, Výmoľ, Hričov waterwork, Stilling basin, Tlmenie energie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Pavúček
Poslední změna: 08. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)