23. 8. 2019  17:26 Filip
Akademický informační systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KANDRÁČ, P. -- DUŠIČKA, P. Návrh energetického využitia hate Kubáňovo na Ipli. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh energetického využitia hate Kubáňovo na Ipli
Anglický název: Proposal of energy use of Kubáňovo weir on Ipeľ
Český název:
Autor: Ing. Patrik Kandráč
prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
Pracoviště: Katedra hydrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Archimedes engine, MVE, Archimedov motor, the echnical study, Technická štúdia, Small hydropower plant
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Kandráč
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)