24. 8. 2019  1:23 Bartolomej
Akademický informační systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MRVA, M. -- DUŠIČKA, P. Návrh energetického využitia VD Holiša na Ipli. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh energetického využitia VD Holiša na Ipli
Anglický název: Proposal of energy use of water work Holiša on Ipeľ
Český název:
Autor: Ing. Marek Mrva
prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
Pracoviště: Katedra hydrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: electricity, rybník, small hydroelectric power plant, malá vodná elektráreň, elektrická energia, fishpond
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Marek Mrva
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)