19. 8. 2019  1:19 Lýdia
Akademický informační systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POLÁK, J. -- ORFÁNUS, M. Hydrodynamický model prúdenia revitalizovaných tokov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Hydrodynamický model prúdenia revitalizovaných tokov
Anglický název: Hydrodynamic flow model of revitalized streams
Český název:
Autor: Ing. Jakub Polák
Ing. Martin Orfánus, PhD.
Pracoviště: Katedra hydrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: mathematical modelling, sediment transportation, potok, stream, matematické modelovanie, transport sedimentov
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Polák
Poslední změna: 08. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)