23. 8. 2019  12:46 Filip
Akademický informační systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BÖHMER, A. -- RUMANN, J. Posúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdenia. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Posúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdenia
Anglický název: Assessment of the Effects of Intake Structure Geometry of Low-Head SHPP on the Flow Velocity Distribution
Český název:
Autor: Ing. Adrian Böhmer
Ing. Ján Rumann, PhD.
Pracoviště: Katedra hydrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: inlet object, inlet pillar, vtokový objekt, vtokový pilier, pillar between dam and hydro-power plant, mathematic model, deliaci pilier, matematický model
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Adrian Böhmer
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)