21. 8. 2019  20:28 Jana
Akademický informační systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BOMBICZOVÁ, A. -- ČUBANOVÁ, L. Hydraulický návrh rybovodu a jeho posúdenie pre plánované VD Kolárovo. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Hydraulický návrh rybovodu a jeho posúdenie pre plánované VD Kolárovo
Anglický název: Hydraulic design of the fish pass and its assessment for the planned Water structure Kolárovo
Český název:
Autor: Ing. Andrea Bombiczová
Ing. Lea Čubanová, PhD.
Pracoviště: Katedra hydrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: hydraulický návrh, štrbinový rybovod, simulation of water flow, River2D, vodné dielo Kolárovo, štetinový rybovod, Water structure Kolárovo, simulácia prúdenia vody, pleskáčové rybie pásmo, biokoridor, bristle fish pass, HEC-RAS, hydraulic design, bream fish zone, slot fish pass, biocoridor
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Andrea Bombiczová
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)