19. 8. 2019  1:38 Lýdia
Akademický informační systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BAROKOVÁ, D. -- DUŠIČKA, P. Výskum vývoja hladiny podzemnej vody v lokalite historickej pamiatky "Vodnej veže" matematickým modelovaním. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2019. 30 s.

Originální název: Výskum vývoja hladiny podzemnej vody v lokalite historickej pamiatky "Vodnej veže" matematickým modelovaním
Anglický název: Research of the development of the groundwater level in the historical monument of "Water Tower" locality by mathematical modelling
Autor: doc. Ing. Dana Baroková, PhD. (75%)
prof. Ing. Peter Dušička, PhD. (25%)
Pracoviště: Katedra hydrotechniky
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN:
Nakladatel: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Místo vydání: Bratislava
Rok vydání: 2019
Počet stran: 30
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: hladinový režim podzemných vôd, lokalita Vodnej veže v Bratislave, matematický model
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Dana Baroková, PhD.
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)