24. 8. 2019  15:30 Bartolomej
Akademický informační systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CHRACHALOVÁ, K. -- RUMANN, J. Modelovanie prúdenia v nádrži VD Hričov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Modelovanie prúdenia v nádrži VD Hričov
Anglický název: Modelling the Flow in the Hričov Reservoir
Český název:
Autor: Bc. Kristína Lazoríková
Ing. Ján Rumann, PhD.
Pracoviště: Katedra hydrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: mathematical flow modelling, matematické modelovanie prúdenia, the Hričov water work, vodné dielo Hričov, hať, wier
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Lazoríková
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)