23. 8. 2019  4:09 Filip
Akademický informační systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BUČEK, D. -- ORFÁNUS, M. -- DUŠIČKA, P. Assessment of river bed evolution with the aid of 2D hydrodynamic model with integrated sediment transport modeling capabilities. Pollack Periodica, 14. s. 129--138.

Originální název: Assessment of river bed evolution with the aid of 2D hydrodynamic model with integrated sediment transport modeling capabilities
Slovenský název:
Autor: Ing. Daniel Buček (34%)
Ing. Martin Orfánus, PhD. (33%)
prof. Ing. Peter Dušička, PhD. (33%)
Pracoviště: Katedra hydrotechniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Pollack Periodica
Číslo svazku (ročník): 14
Od strany: 129
Do strany: 138
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: river restoration, numerical hydro-dynamic modeling, sediment transport
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Daniel Buček
Poslední změna: 29.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Pollack Periodica. 2019.

Originální název: Pollack Periodica
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 29.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)