20. 8. 2019  20:52 Anabela
Akademický informační systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠOLTÉSZ, A. -- ČUBANOVÁ, L. -- BAROKOVÁ, D. -- JURÍK, Ľ. -- REHÁK, Š. Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. Hospodaření s vodou v krajině. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2.

Originální název: Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska
Anglický název: Hydrologic - hydraulic analysis of revitalisation of water bodies in lowland regions of Slovakia
Autor: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. (34%)
Ing. Lea Čubanová, PhD. (34%)
doc. Ing. Dana Baroková, PhD. (30%)
Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (1%)
doc. RNDr. Štefan Rehák, PhD. (1%)
Pracoviště: Katedra hydrotechniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Hospodaření s vodou v krajině
Podnázev:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: river branch system, numerical modelling, drainage system
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Poslední změna: 06. 07. 2019, 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. Hospodaření s vodou v krajině. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019. ISBN 978-80-87577-88-2.

Originální název: Hospodaření s vodou v krajině
Anglický název:
Český název:
Editor: Jaroslav Rožnovský
Tomáš Litschmann
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-87577-88-2
Nakladatel: Český hydrometeorologický ústav
Místo vydání: Praha
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 27. 07. 2019, 22:20 (Import dat z knihovny)