Mar 21, 2019   0:18 a.m. Blahoslav
Academic information system

Department of Building Structures (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 331

PublicationsType of resultYearDetails
Adaptívne solárne tienenie budov
Hraška, Jozef
Adaptive solar shading of buildings. International Review of Applied Sciences and Engineering, 9. p. 107--113.
articles in magazines2018Details
Administrative complex
Dzíbela, Marek -- Rabenseifer, Roman
Administratívny komplex. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Airport Control Panel
Tomáš, Tomáš -- Buday, Peter
Riadiaca letisková veža. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Akustická kvantifikácia okna s inštalovanou vetracou jednotkou
Bielek, Boris -- Szabó, Daniel
Acoustic quantification of window with installed ventilation unit. In ČULÍK, M. -- DANIHELOVÁ, A. Nové trendy akustického spektra. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018, p. 9--14. ISBN 978-80-228-3053-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Akustická pohoda a jej posúdenie prostredníctvom posluchových testov
Chmelík, Vojtech
Akustická pohoda a jej posúdenie prostredníctvom posluchových testov. Habilitation thesis. 2018. 86 p.
final thesis2018Details
Akustické úpravy pre zvýšenie zvukovej izolácie stien
Dlhý, Dušan -- Zrneková, Júlia
Acoustic design for increasing the sound insulation of wall. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 93--97. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Akustické vlastnosti deliacich priečok medzi kanceláriami
Szabó, Daniel
Acoustic Properties of Wall Partitions Between Offices. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 183--187. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Akustický komfort v reštaurácii I. Predikcia hluku pozadia v reštaurácií integrovanej vo veľkom nákupnom centre
Kaššáková, Magdaléna -- Urbán, Daniel -- Zelem, Lukáš -- Chmelík, Vojtech -- Vargová, Andrea -- Rychtáriková, Monika
Acoustic comfort in restaurant I. Prediction of background noise in a restaurant integrated in a large shopping center. In Euronoise 2018. Madrid: European Acoustics Association, 2018, p. 1971--1974.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
An Optimal Position of Window with Double Glazing from the Point of View of the Linear Thermal Transmittance in External Walls without Thermal Insulation and with Additionally Thermally Insulated Reveal
Menďan, Rastislav -- Pavčeková, Monika
Optimálna poloha okna s izolačným dvojsklom v obvodovej stene bez tepelnej izolácie so zatepleným ostením z hľadiska lineárneho stratového súčiniteľa. Almanach znalca, 21. p. 21--27.
articles in magazines2018Details
Analysis of lighting requirements for as-built capturing using virtual models
Funtík, Tomáš -- Hanuliak, Peter
Analýza požiadaviek na osvetlenie pri zameriavaní skutočného vyhotovenia stavieb s využitím virtuálnych modelov. Czech Journal of Civil Engineering, 4. p. 41--49.
articles in magazines2018Details
Analýza atypických tepelných mostov 2D metódou
Ingeli, Rastislav
Analysis of Atypical Thermal Bridges by a 2D Method. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 132--134. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analýza atypických tepelných mostov 3D metódou
Ingeli, Rastislav
Analysis of Atypical Thermal Bridges by a 3D Method. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 148--150. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analýza strešného kotvenia na zimnom štadióne
Ingeli, Rastislav
Analysis of the Roof Coating in the Winter Stadium. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 163--166. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Aparment house
Končeková, Nicole -- Chmelík, Vojtech
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment building
Ondák, Adrián -- Dlhý, Dušan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment building
Sedlár, Marcel -- Hollý, Ján
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment building
Medviď, Michal -- Hollý, Ján
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment building
Kostelanský, Michal -- Franek, Michal
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment building
Račko, Lukáš -- Franek, Michal
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment building
Kontra, Peter -- Franek, Michal
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment building
Homišanová, Lucia -- Menďan, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment building
Griešová, Michaela -- Lacová, Zuzana
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment building
Vesek, Roman -- Dlhý, Dušan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment building
Rolfes, Eduard -- Dlhý, Dušan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment Building
Döményová, Brigitta -- Rabenseifer, Roman
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment Building
Pásztó, Gabriel -- Rabenseifer, Roman
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment Building
Káčerová, Eva -- Rabenseifer, Roman
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment hotel
Tatljak, Martina-Ana -- Jamnický, Martin
Apartmánový hotel. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment house
Grman, Viktor -- Bosák, Lukáš
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment house
Kravčík, Matúš -- Žilinský, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment house
Sýkorová, Miroslava -- Vavrovič, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment house
Tóthová, Nikoleta -- Chmelík, Vojtech
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment house
Hreus, Juraj -- Chmelík, Vojtech
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment house
Bondor, Denis -- Chmelík, Vojtech
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment house
Rusnačko, Marek -- Hartman, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment house
Hyžák, Filip -- Chmelík, Vojtech
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment house
Csemezová, Júlia -- Bohunický, Bohuš
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment house
Petrík, Jozef -- Bohunický, Bohuš
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment House
Piteková, Júlia -- Pavčeková, Monika
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Apartment House
Žucha, Róbert -- Pavčeková, Monika
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Application of capillary active thermal insulations for historical buildings retrofit, state of art
Vacek, Šimon
Potenciál aplikácie systémov kapilárne aktívnych izolácií pri obnove historických budov. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 406--413. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Aquapark
Kucko, Tomáš -- Chmelík, Vojtech
Aquapark. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Architectural design versus airborne sound insulation of internal partitions
Dlhý, Dušan -- Zrneková, Júlia
Architektonický návrh verzus vzduchová nepriezvučnosť vnútorných deliacich konštrukcií. Fyzikálne faktory prostredia, 9. p. 31--34.
articles in magazines2018Details
Assessment and prediction of acoustic comfort in restaurants
Zelem, Lukáš -- Rychtáriková, Monika
Posúdenie a predikcia akustickej pohody v reštauráciách. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Atmosféra - sklad emisií skleníkového typu a trvalo udržateľná energetická politika
Bielek, Boris
Atmosphere - warehouse of greenhouse emissions and sustainable energy policy. In Nejnovější poznatky v oboru pozemního stavitelství. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2018, p. 11--14. ISBN 978-80-01-06494-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Automotive building
Domáň, Pavol -- Hraška, Jozef
Autosalón. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Block of flats
Čerešňáková, Katarína -- Mikolai, Imrich
bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bowling center
Rusiňák, Kristián -- Ingeli, Rastislav
Bowlingové centrum. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Brewery with a restaurant
Koňak, Tomáš -- Dlhý, Dušan
Pivovar s reštauráciou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Budúcnosť drevených okien a súčiniteľ prechodu tepla
Palko, Milan -- Palková, Adela
The future of the wooden window and heat transfer coefficient. In Nejnovější poznatky v oboru pozemního stavitelství. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2018, p. 47--50. ISBN 978-80-01-06494-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Building Construction
Žilinský, Juraj -- Adamská, Gabriela -- Miklósiová, Terézia
Konštrukcie pozemných stavieb: konštrukcie spodnej stavby [elektronický zdroj]. Bratislava : Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4866-7.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Building Construction
Žilinský, Juraj -- Gieciová, Mária
Konštrukcie pozemných stavieb: schody [elektronický zdroj]. Bratislava : Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4867-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Building of the showroom
Balková, Zuzana -- Ingeli, Rastislav
Budova autosalónu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bytový dom
Šmikniar, Samuel -- Jakeš, Erik
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cableway Station
Gindlová, Andrea -- Hanuliak, Peter
Stanica lanovej dráhy. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Car showroom and vehicle service
Klem, Josip -- Bielek, Boris
Budova autosalónu a servisu vozidiel. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Case Study of the Influence of Thermal Insulation and Finishes on Moisture Regime of External Walls (Part 1)
Menďan, Rastislav -- Pavčeková, Monika
Prípadová štúdia vplyvu tepelnej izolácie a povrchových úprav na vlhkostný režim obvodových stien (1. časť). Almanach znalca, 16. p. 16--26.
articles in magazines2018Details
Case Study of the Influence of Thermal Insulation and Finishes on Moisture Regime of External Walls (Part 2)
Menďan, Rastislav -- Pavčeková, Monika
Prípadová štúdia vplyvu tepelnej izolácie a povrchových úprav na vlhkostný režim obvodových stien (2. časť). Almanach znalca, 23. p. 23--33.
articles in magazines2018Details
Center of fun
Háber, Patrik -- Chmelík, Vojtech
Zábavné centrum. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Center of zoo therapy
Kočnerová, Lívia -- Mikolai, Imrich
Centrum zooterapie. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Central integrated fire and rescue station in certain area
Kronková, Alexandra -- Olbřímek, Juraj
Hlavná okresná integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom meste. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
City library
Javorská, Katarína -- Bielek, Boris
Mestská knižnica. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
City Theatre
Krištofík, Andrej -- Hanuliak, Peter
Mestské divadlo. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Community center
Demetrovičová, Veronika -- Vargová, Andrea
Komunitné centrum. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Complex of hippotherapy
Capiaková, Katarína -- Mikolai, Imrich
Komplex hipoterapie. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Conceptual approaches to renovating windows in monumentally protected buildings
Vavrovič, Boris
Koncepčné prístupy ku obnove okien na pamiatkovo chránených budovách. OKNOviny, 11. p. 31--33.
articles in magazines2018Details
Crematorium
Chabada, Peter -- Chmelík, Vojtech
Krematórium. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Criteria for evaluation of wind speed at pedestrian level wind – example study of wind speed at pedestrian level in Toronto
Bočkaj, Jozef
Kritériá hodnotenia rýchlosti prúdenia vetra na pohodu chodcov - príkladná štúdia vplyvu rozvoja mesta na pohodu chodcov v Toronte. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 332--339. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Cultural center
Bubláková, Barbara -- Puškár, Anton
Kultúrne centrum. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cultural centre
Šramko, Marek -- Jakeš, Erik
Kultúrne centrum. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Current development of building integrated photovoltaic systems in façades
Čurpek, Jakub
Súčasný vývoj integrácie fotovoltických systémov do fasád budov. TZB-info.cz, 20. p. 2018.
articles in magazines2018Details
Current resonances about roof defects
Čurpek, Jakub -- Jurigová, Martina
Aktuálne rezonancie v strechárskych posudkoch. In Strechy 2018. Bratislava: Cech strechárov Slovenska, 2018, p. 160--165. ISBN 978-80-570-0397-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Dance school
Tkáčová, Lívia -- Chmelík, Vojtech
Tanečná škola. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Degradácia biokompozitov vplyvom exterierových podmienok - reálna a laboratórna degradácia
Bosák, Lukáš -- Palko, Milan
Weathering of biocomposites due to external conditions - real and laboratory degradation. In Juniorstav 2018. Brno: ECON publishing, 2018, p. 55--60. ISBN 978-80-86433-69-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Design of acoustic treatments for increasing sound insulation of walls - apartment house Trnava
Dlhý, Dušan -- Zrneková, Júlia
Návrh akustických úprav pre zvýšenie zvukovej izolácie stien - apartmánový dom Trnava. Fyzikálne faktory prostredia, 8. p. 14--17.
articles in magazines2018Details
Design of a sports hall
Poctavek, Lukáš -- Ingeli, Rastislav
Návrh športovej haly. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Detection and defining defects in a single family homes construction. Selected causes of defects in building constructions (part 1)
Vargová, Andrea
Zistenie a definovanie vád na objekte rodinného domu. Vybrané prípady vád stavebných konštrukcií. (1.časť). Almanach znalca, 15. p. 15--17.
articles in magazines2018Details
Detekcia azbestu v obalovom plášti budovy
Palková, Adela -- Palko, Milan
Detection of the Asbestos in the Building Envelope. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 254--261. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Detekcia tepelných mostov v budove
Ingeli, Rastislav
Detection of Thermal Bridges in the Building. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 185--188. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Developing reversible construction for modeling terrain categories in boundary layer wind tunnel in Bratislava
Bohunický, Bohuš
Návrh reverzibilnej konštrukcie na modelovanie kategórií terénu vo veternom tuneli s medznou vrstvou v Bratislave. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 340--345. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Devín Amphitheater
Tibenský, Andrej -- Jakeš, Erik
Amfiteáter Devín. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Distribúcia vzduchu v súlade s požiarnymi predpismi
Straková, Zuzana -- Olbřímek, Juraj
Air distribution in accordance with fire regulation. In EXPRES 2018. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvođanskih Mađara, 2018, p. 7--10. ISBN 978-86-919769-3-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Dopad neskorých odrazov zvuku na akustické podmienky v reštaurácii umiestnenej vo veľkom nákupnom centre
Zelem, Lukáš -- Kritly, Léopold -- Chmelík, Vojtech -- Muellner, Herbert -- Rychtáriková, Monika
Impact of late sound reflections on acoustic conditions in a restaurant integrated in a large shopping mall. In Euronoise 2018. Madrid: European Acoustics Association, 2018, p. 1983--1987.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Dvojstupňové využitie obnoviteľnej solárnej energie v modernej fasádnej technike budov
Bielek, Boris
Two-stage use of renewable solar energy in modern facade building technology. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 7--14. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Dweling house
Baran, Jaroslav -- Mikolai, Imrich
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Dweling house
Sáhaová, Emese -- Mikolai, Imrich
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Dweling house
Pokorný, Jozef -- Mikolai, Imrich
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Dwelings
Lukáčová, Veronika -- Puškár, Anton
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Dwelling house
Lačok, Jakub -- Hraška, Jozef
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Dwelling house
Tésiová, Laura -- Hraška, Jozef
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Dwelling house
Renčko, Marián -- Hraška, Jozef
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Eco-housing
Majsniarová, Radka -- Palková, Adela
Ekobývanie. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Education programs for supporting design of NZEB
Chmúrny, Ivan
Vzdelávacie programy na podporu navrhovania NZEB. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2018. Bratislava: SSTP, 2018, p. 39--42. ISBN 978-80-89878-20-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Edukation center
Solčianska, Jana -- Puškár, Anton
Vzdelávacie centrum. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Effect of shading on thermal balance of window
Chmúrny, Ivan -- Panáček, Pavol
Vplyv tieniacej techniky na tepelnú bilanciu okna. OKNOviny, 11. p. 23--24.
articles in magazines2018Details
Effect of the g-value of glazing on energy need for heating ultra low energy buildings
Chmúrny, Ivan
Vplyv g-hodnoty zasklenia na potrebu tepla pri vykurovaní ultranízkoenergetických budov. Stavebné materiály, 14. p. 44--46.
articles in magazines2018Details
Ekologicky bezpečný systém ošetrovania bio korózie ETICS
Minarovičová, Katarína -- Dlhý, Dušan
Environmentally safe system for treatment of bio corrosion of ETICS. In ŠENITKOVÁ, I. Building Defects 2017. Les Ulis Cedex (France): EDP Sciences, 2018, ISBN 978-2-7598-9032-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Ekotoxicita stavebných výrobkov
Minarovičová, Katarína
Ecotoxicity of construction products. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 193--198. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elementary School
Jurko, Martin -- Maňková, Lucia
Základná Škola. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Elementová transparentná fasáda s integrovanou vetracou jednotkou pre výškovú budovu - vývoj a experimentálne overenie
Bielek, Boris -- Szabó, Daniel -- Lavrinčík, Milan
Transparent elemental facade with an integrated ventilation unit for a high-rise building - development and experimental verification. Slovak Journal of Civil Engineering, 26. p. 66--77.
articles in magazines2018Details
Energetické simulácie s využitím budúcich predpokladaných klimatických podmienok
Hollý, Ján -- Palko, Milan
Building energy simulation utilising presumed future climate data. In Juniorstav 2018. Brno: ECON publishing, 2018, p. 1033--1038. ISBN 978-80-86433-69-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Energetické štítkovanie okien v zimných a letných podmienkach Slovenska
Chmúrny, Ivan
Windows energy labelling in winter and summer conditions in Slovakia. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 128--131. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Energeticky dôležité vlastnosti samostatne stojaceho domu v priebehu klimatických zmien
Hollý, Ján -- Palko, Milan
Energy-relevant properties of a single-detached house in a course of climate change. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 117--122. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Energy efficiency of floor heating and thermal comfort of the living space versus height arrangement
Buday, Peter
Energetická účinnosť podlahového vykurovania a tepelná pohoda obytného priestoru verzus výškové usporiadanie. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2018. Bratislava: SSTP, 2018, p. 453--460. ISBN 978-80-89878-20-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Experimentálna štúdia o prenosu zvuku cez priečku v budovách prostredníctvom štrukturálneho prenosu profilov okien: prípadová štúdia
Roozen, Nicolaas Bernardus -- Zaťko, Peter -- Urbán, Daniel -- Niemczanowski, Alexander -- Muellner, Herbert
An Experimental Study into The Airborne Sound Transmission Through a Partition Wall in Buildings Via Structural Transmission Of Window Profiles: A Case Study. In Euronoise 2018. Madrid: European Acoustics Association, 2018, p. 653--658.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Experimentálne merania dvojitej BiPV fasády s integrovaným materiálom s fázovou zmenou - popis vonkajšej testovacej bunky
Čurpek, Jakub
Experimental measurements of double-skin BiPV façade with integrated phase change material - Description of the outdoor test cell facility. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 360--365. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Factors performing properties of waterproofing materials and testing in the UV degradation process
Kováč, Jozef
Faktory ovplyvňujúce vlastnosti povlakových hydroizolačných materiálov a ich testovanie v procese UV degradácie. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 383--392. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Faktory ovplyvňujuce vlastnosti hydroizolačných materiálov a ich testovanie v procese degradácie UV žiarením
Kováč, Jozef -- Palko, Milan
Factors performing properties of waterproofing materials and testing in the UV degradation process. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 174--178. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Family brewery with accommodation
Kocourek, Marek -- Palko, Milan
Rodinný pivovar s ubytovaním. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Fire and smoke spreading by ducts of hvac systems into fire compartment
Kostelník, Radovan
Šírenie požiaru a dymu v požiarnom úseku potrubiami spätného získavania tepla. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 378--382. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Fire brigade type III
Hudáková, Alica -- Mikolai, Imrich
Hasičská stanica typ III. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Fire safety of extensive green roof
Kostelník, Radovan -- Olbřímek, Juraj
Požiarna ochrana vegetačnej strechy s extenzívnou zeleňou. Střechy, fasády, izolace, 25. p. 32--33.
articles in magazines2018Details
Flat building
Žúborová, Jana -- Vavrovič, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat building
Neumannová, Dominika -- Jakeš, Erik
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat building
Varga, Mário -- Jakeš, Erik
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat building
Gendiar, Dominik -- Jakeš, Erik
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat building
Kremeň, Matúš -- Jakeš, Erik
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat building
Čelinák, Denis -- Jakeš, Erik
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat building
Slavkov, Juraj -- Vavrovič, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat building
Hilková, Anna -- Vavrovič, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat building
Čereš, Daniel -- Vavrovič, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat building
Časnocha, Pavol -- Vavrovič, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat hause
Kusá, Katarína -- Žilinský, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat hause
Sándor, Zsolt -- Žilinský, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat hause
Svetlošák, Ľubomír -- Žilinský, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat hause
Polaček, Stanislav -- Žilinský, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat hause
Blažo, Miroslav -- Žilinský, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat house
Somorovský, Filip -- Menďan, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat house
Murcin, Branislav Jozef -- Ingeli, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat house
Poláčiková, Natália -- Ingeli, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat house
Sabóová, Terézia -- Ingeli, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat house
Vrábel, Milan -- Ingeli, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat house
Stuchlý, Tomáš -- Olbřímek, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat house
Hakel, Michal -- Hartman, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat house
Paulen, Vladimír -- Hartman, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat house
Poliak, Tomáš -- Hartman, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat house
Kubačka, Jakub -- Olbřímek, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat house
Brunclík, Adrián -- Filo, Tomáš
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat house
Dinisová, Mária -- Olbřímek, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Flat house
Piecušiak, Jakub -- Olbřímek, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Gallery
Pál, Dávid -- Bielek, Boris
Galéria. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Health Center
Grich, Kristián -- Buday, Peter
Zdravotné stredisko. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
High-rise office building
Olláry, Zsolt -- Bielek, Boris
Výšková administratívna budova. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hospital with Health Center
Chovancová, Diana -- Maňková, Lucia
Nemocnica s poliklinikou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hotel
Grófová, Veronika -- Palková, Adela
Hotel. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hotel
Majerníková, Zuzana -- Chmúrny, Ivan
Hotel. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hotel
Kyselica, Martin -- Chmúrny, Ivan
Hotel. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hotel
Pavlíková, Katarína -- Vavrovič, Boris
Hotel. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hotel
Hospodár, Daniel -- Vavrovič, Boris
Hotel. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hotel
Kiss, Tomáš -- Žilinský, Juraj
Hotel. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hotel
Mrázová, Tatiana -- Puškár, Anton
Hotel. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hotel
Dermová, Silvia -- Puškár, Anton
Horský hotel. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hotel
Pekarová, Dominika -- Buday, Peter
Hotel. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hotel with wellnes
Waltera, Lukáš -- Žilinský, Juraj
Hotel s wellnes. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
House of Art
Šujanová, Denisa -- Jakeš, Erik
Dom umenia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
House of social services
Buckulčík, Milan -- Vargová, Andrea
Dom sociálnych služieb. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Humánne a nehumánne aspekty v hodnotení preslnenia a denného svetla v stavebnom prostredí
Hraška, Jozef
Humane and inhumane aspects of assessment of sunlight and daylight in built environment. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 80--86. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Indoor surface temperature of critical living-room details in time horizon, dynamic winter simulation
Buday, Peter
Vnútorná povrchová teplota kritických detailov obytných budov v časovom horizonte, dynamickej simulácii zimného obdobia. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 87--92. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Influence of traffic on acoustic comfort of public spaces
Húsenicová, Jarmila -- Chmelík, Vojtech -- Rychtáriková, Monika
Vplyv dopravy na akustickú pohodu verejných priestorov. In XIX. Dopravně - inženýrské dny. Veřejný prostor - návrh, obnova,využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření. Brno: Česká silniční společnost, 2018, p. 138. ISBN 978-80-270-3445-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Informačné modelovanie budov v projekte rekonštrukcie
Bosák, Lukáš -- Palko, Milan
Building information modelling in reconstruction design process. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 81--86. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho dedičstva
Jamnický, Martin
Interdisciplinary Approach to Protection of Cultural and Natural Heritage. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 189--192. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kindergarten
Súkeniková, Simona -- Palková, Adela
Materská škola. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Kindergarten
Lenhartová, Katarína -- Hraška, Jozef
Materská škola. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Kindergarten
Valachovičová, Kristína -- Palko, Milan
Materská škola. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Kindergarten
Polák, Daniel -- Maňková, Lucia
Materská škola. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Kindergarten
Šimorová, Martina -- Hanuliak, Peter
Materská škola. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Kindergarten in passive energy standard
Spusta, Tomáš -- Rabenseifer, Roman
Materská škola v energeticky pasívnom štandarde. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Kindergarten with day nursery in passive energy standard
Vodová, Ivana -- Rabenseifer, Roman
Materská škola s jasľami v energeticky pasívnom štandarde. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Komplexná tepelnotechnická analýza panelového bytového domu typu G 57 po zateplení a obnove (1. časť)
Menďan, Rastislav -- Pavčeková, Monika -- Vavrovič, Boris
Complex Thermal-Technical Analysis of the Panel Apartment House of Type G 57 after Adding an Additional Thermal Insulation and Renovation (Part 1). Bratislava : Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4891-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Komplexná tepelnotechnická analýza panelového bytového domu typu G 57 po zateplení a obnove (2. časť)
Menďan, Rastislav -- Pavčeková, Monika -- Vavrovič, Boris
Complex Thermal-Technical Analysis of the Panel Apartment House of Type G 57 after Adding an Additional Thermal Insulation and Renovation (Part 2). Bratislava : Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4892-6.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Komplexná tepelnotechnická analýza panelového bytového domu typu G 57 v pôvodnom stave (1. časť)
Menďan, Rastislav -- Pavčeková, Monika -- Vavrovič, Boris
Complex Thermal-Technical Analysis of the Panel Apartment House of Type G 57 in Original State (Part 1). Bratislava : Spektrum STU, 2018. ISBN ISBN 978-80-227-4889-5.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Komplexná tepelnotechnická analýza panelového bytového domu typu G 57 v pôvodnom stave (2. časť)
Menďan, Rastislav -- Pavčeková, Monika -- Vavrovič, Boris
Complex Thermal-Technical Analysis of the Panel Apartment House of Type G 57 in Original State (Part 2). Bratislava : Spektrum STU, 2018. ISBN ISBN 978-80-227-4890-2.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Koncepčné nápady a inovatívne techniky v navrhovaní inteligentných okien
Hartman, Peter
Conceptual Ideas and Innovative Techniques in Designing Smart Windows. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 107--111. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Koncepčné riešenia pre zvyšovanie energetickej a tepelno-izolačnej účinnosti vákuových zasklení
Hartman, Peter -- Maňková, Lucia -- Hanuliak, Peter
Conceptual ways for improving energy and thermal performance of vacuum glazing. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 74--79. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Ľahké obvodové plášte ako požiarne deliace konštrukcie budov v praxi
Mikolai, Imrich -- Tkáč, Ján
Light facades as a fire separation construction in practice. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 143--150. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Library
Rusková, Júlia -- Palková, Adela
Knižnica. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Library
Jurčo, Martin -- Hartman, Peter
Knižnica. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Londýnska architektúra bytových domov dnes a zajtra
Minarovičová, Katarína
London housing architecture today and tomorrow. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 229--235. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie kategórií terénu vo veternom tuneli
Bohunický, Bohuš -- Palko, Milan
Modeling terrain categories in boundary layer wind tunnel. In Juniorstav 2018. Brno: ECON publishing, 2018, p. 49--54. ISBN 978-80-86433-69-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie povrchovej drsnosti obalového plášťa budov v CFD simuláciach a veternom tuneli
Cruz, Samuel -- Palko, Milan
Modeling of surface roughness of building walls in CFD simulation and wind tunnel. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 135--139. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Moderné drevené okná v súčasnosti a trendy po roku 2020
Palko, Milan -- Palková, Adela -- Buday, Peter
Modern wood windows now and trends after the year 2020. In ŠENITKOVÁ, I. Building Defects 2017. Les Ulis Cedex (France): EDP Sciences, 2018, ISBN 978-2-7598-9032-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Moisture issues in the roof of an apartment building
Hollý, Ján -- Jurigová, Martina
Vlhkostné problémy strechy bytového domu. In Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2018 (JuFoS). Brno: Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství, 2018, p. 169--173. ISBN 978-80-214-5621-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Mountain cottage
Bondra, Tomáš -- Jakeš, Erik
Horská chata. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Mountain hotel
Pilát, Tomáš -- Palko, Milan
Horský hotel. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Mountain Hotel
Dobiašová, Andrea -- Buday, Peter
Horský hotel. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Mountain Hotel
Danišová, Petra -- Buday, Peter
Horský hotel. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Multifunkčný prevetrávaný koncept BiPV fasády s PCM
Čurpek, Jakub -- Hraška, Jozef -- Čekon, Miroslav
Multi-functional ventilated BiPV façade concept coupled with PCM. In Book of Extended Abstracts and Poster of the Seminar PCMs4Buildings. Coimbra: University of Coimbra, 2018, p. 47--50. ISBN 978-989-99080-8-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Museum
Kollárová, Katarína -- Hraška, Jozef
Múzeum. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Museum
Bakaľarová, Miriama -- Jamnický, Martin
Múzeum. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Music pavilion
Mičuda, Marek -- Jamnický, Martin
Hudobný pavilón. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Návrh reverzibilnej konštrukcie na modelovanie kategórií terénu vo veternom tuneli s medznou vrstvou v Bratislave
Bohunický, Bohuš -- Palko, Milan
Designing reversible construction for modeling terrain categories in boundary layer wind tunnel in Bratislava. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 75--80. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Návrhové stratégie integrácie PCM v BiPV fasádnych systémoch
Čurpek, Jakub -- Čekon, Miroslav -- Hraška, Jozef -- Bielek, Boris
Design strategies of PCM integration in BiPV façade systems. In Advanced Building Skins. Wilen (Switzerland): Advanced Building Skins, 2018, p. 823--831. ISBN 978-3-9524883-4-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Neistota merania dynamickej tuhosti
Urbán, Daniel -- Zaťko, Peter -- Roozen, Nicolaas Bernardus -- Muellner, Herbert -- Glorieux, Christ
On the uncertainty of dynamic stiffness measurements. In DAGA 2018. Fortschritte der Akustik. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Akustik, 2018, p. 1411--1414. ISBN 978-3-939296-13-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
New trends in building and room acoustics
Rychtáriková, Monika -- Chmelík, Vojtech -- Urbán, Daniel
Nové trendy v stavebnej a priestorovej akustike. Eurostav, 24. p. 40--44.
articles in magazines2018Details
Nové metriky denného osvetlenia
Hraška, Jozef
New daylighting metrics. In ŠKODA, J. -- MOTYČKA, M. LUMEN V4. Ostrava: Czech Lighting Society, 2018, p. 13--17. ISBN 978-1-5386-7924-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Numerická simulácia atmosférickej medznej vrstvy
Macák, Marek -- Franek, Michal
Numerical simulation of the atmospheric boundary layer. In Proceedings of 26th SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2018. Brno: SVS FEM, 2018, p. 48--55. ISBN 978-80-905525-5-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Numerická simulácia súčiniteľov vonkajšieho tlaku na komplexe budov
Franek, Michal -- Macák, Marek -- Hubová, Oľga
Numerical simulation of the external pressure on complex buildings. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 98--102. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Numerické modelovanie smernej krivky pre krokovú nepriezvučnosť
Menďan, Rastislav -- Pavčeková, Monika
Numerical Modelling of Reference Curve for Impact Sound. In ČULÍK, M. -- DANIHELOVÁ, A. Nové trendy akustického spektra. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018, p. 115--118. ISBN 978-80-228-3053-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Numerické modelovanie smernej krivky pre vzduchovú nepriezvučnosť
Menďan, Rastislav -- Pavčeková, Monika
Numerical Modelling of Reference Curve for Airborne Sound. In ČULÍK, M. -- DANIHELOVÁ, A. Nové trendy akustického spektra. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018, p. 111--114. ISBN 978-80-228-3053-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Office building
Homoľa, Michal -- Vavrovič, Boris
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Office building
Kubalová, Dominika -- Jamnický, Martin
Administratívna budova. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Office building
Sladký, Denis -- Dlhý, Dušan
Administratívna budova. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Office building
Adamov, Viktor -- Palko, Milan
Administratívna budova. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Office building
Sľúka, Ján -- Vavrovič, Boris
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Office Building
Pikna, Peter -- Maňková, Lucia
Administratívna budova. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Office building with accommodation
Novysedláková, Lenka -- Palko, Milan
Administratívna budova s ubytovaním. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Office building with congress hall
Timurová, Marianna -- Palková, Adela
Administratívna budova s kongresovou halou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Ohodnocovanie nehnuteľností - modelové príklady
Majdúch, Dušan -- Gregušová, Silvia -- Hollý, Ján
Ohodnocovanie nehnuteľností - modelové príklady. Bratislava: Spektrum STU, 2018. 121 p. ISBN 978-80-227-4862-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Operational evaluation of the low mineralgetic family house
Ingeli, Rastislav
Prevádzkové hodnotenie ultranízkoenergetického rodinného domu. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2018. Bratislava: SSTP, 2018, p. 43--49. ISBN 978-80-89878-20-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Pension
Pitoňák, Miroslav -- Minarovičová, Katarína
Penzión. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Posúdenie vplyvu kontaktného zatepľovacieho systému na nepriezvučnosť fasády použitím vibrometrie
Urbán, Daniel -- Roozen, Nicolaas Bernardus -- Muellner, Herbert -- Zaťko, Peter -- Niemczanowski, Alexander -- Rychtáriková, Monika -- Glorieux, Christ
Vibrometry assessment of the external thermal composite insulation systems influence on the façade airborne sound insulation. Applied Sciences, 8. p. 703--720.
articles in magazines2018Details
Posudzovanie udržateľnosti budov a európske normy
Minarovičová, Katarína
Assessing sustainability of buildings and European standards. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 250--253. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Použitie výpočtovej dynamiky tekutín na predbežnú štúdiu účinkov vetra pred experimentom
Franek, Michal -- Macák, Marek -- Hubová, Oľga
A CFD approach as preliminary study of the wind effects before the experiment. In Proceedings of 26th SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2018. Brno: SVS FEM, 2018, p. 25--31. ISBN 978-80-905525-5-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Požiarne odolné sklo
Palková, Adela -- Mikolai, Imrich -- Tkáč, Ján
Fireproof Glass. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 217--221. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Prediction of the modern wooden window construction solution for applications after 2020
Blažo, Adam
Predikcia konštrukčného riešenia moderného dreveného okna pre aplikácie po roku 2020. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 324--331. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Prevention of mold risk when renovation the building and replacing windows
Chmúrny, Ivan
Prevencia rizika vzniku plesní pri zateplení budovy a výmene okien. In Riešenie aktuálnych problémov obalových konštrukcií budov. 1. vyd.: BB Print, 2018, p. 33--36. ISBN 978-80-973026-3-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Prevention of risk mould around window junctions
Chmúrny, Ivan -- Puškár, Anton -- Panáček, Pavol
Prevencia rizika vzniku plesní v okolí pripojovacej škáry okna. Bratislava : SLOVENERGOokno, 2018. 104 p. ISBN 978-80-972797-7-6.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Primary school
Poláčiková, Dominika -- Žilinský, Juraj
Základná škola. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Problematika stanovenia všeobecnej hodnoty historického objektu. Faktory ovplyvňujúce hodnotu nehnuteľnost
Vargová, Andrea -- Polomová, Beata
The issue of determining the general value of monumental objects. Factors influencing the value of the property. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 214--217. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Problems with the noise of sliding fans in residential buildings
Dlhý, Dušan -- Petrák, Peter
Problémy s hlukom posuvných ventilátorov v bytových objektoch. Fyzikálne faktory prostredia, 9. p. 27--30.
articles in magazines2018Details
Public communal library
Ščepková, Eva -- Rabenseifer, Roman
Mestská knižnica. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Quality of implementation versus project preparation for building renovation
Minarovičová, Katarína
Kvalita realizácie verzus projektová príprava pri obnove budov. Správa budov, 12. p. 20--23.
articles in magazines2018Details
Reconstruction of a social building
Križanová, Silvia -- Ingeli, Rastislav
Rekonštrukcia spoločenskej budovy. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Reduction of street noise using of kinetic adaptive facades
Rychtáriková, Monika -- Urbán, Daniel -- Chmelík, Vojtech -- Vargová, Andrea
Redukcia uličnej hlučnosti vplyvom adaptívnych kinetických fasád. In XIX. Dopravně - inženýrské dny. Veřejný prostor - návrh, obnova,využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření. Brno: Česká silniční společnost, 2018, p. 143--145. ISBN 978-80-270-3445-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Regional Airport
Franek, Lukáš -- Hanuliak, Peter
Regionálne letisko. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Research and development cooperation of the Faculty of Civil Engineering of SUT with implementation practice in the field of facade building technology
Bielek, Boris -- Lavrinčík, Milan -- Szabó, Daniel
Výskumno-vývojová spolupráca Stavebnej fakulty STU s realizačnou praxou v oblasti fasádnej techniky budov. OKNOviny, 11. p. 5--7.
articles in magazines2018Details
Residential building
Dekýš, Miroslav -- Hanuliak, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Baranec, Matej -- Hanuliak, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Šimún, Matej -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Zahrádková, Dominika -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Bátovská, Nikoleta -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Socha, Tomáš -- Minarovičová, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Juríková, Diana -- Minarovičová, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Hudáček, Norbert -- Minarovičová, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Kosírová, Ema -- Ingeli, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Slováková, Gabriela -- Palková, Adela
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Noga, Rudolf -- Palková, Adela
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Šenšelová, Žaneta -- Palková, Adela
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Jarábková, Patrícia -- Palková, Adela
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Klátiková, Mária -- Palková, Adela
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Turacová, Nikola -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Sikorai, Branislav -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Ostrožlík, Martin -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Nociarová, Zuzana -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Ledecký, Juraj -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Hanko, Ondrej -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Csonka, Patrik -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Cesnek, Jakub -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Simanová, Kristína -- Minarovičová, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Ivančo, Dávid -- Hanuliak, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Vresilovič, Dominik -- Hanuliak, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential building
Dičerová, Barbora -- Hanuliak, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential Building
Čanecká, Lucia -- Maňková, Lucia
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential Building
Korba, Viktor -- Maňková, Lucia
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential Building
Šípoš, Filip -- Maňková, Lucia
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential Building
Varinský, Daniel -- Maňková, Lucia
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential Building
Rosinová, Laura -- Maňková, Lucia
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential house
Jakubko, Anna -- Jamnický, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential house
Tkáčová, Dominika -- Jamnický, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential house
Kubičeková, Szilvia -- Jamnický, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential house
Blaho, Stanislav -- Jamnický, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential house
Lackovič, Igor -- Menďan, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential house
Maceková, Kristína -- Menďan, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential house
Horváth, František -- Vargová, Andrea
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential house
Gašpárek, Michal -- Vargová, Andrea
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential house
Augustovičová, Michaela -- Vargová, Andrea
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential house
Andrejko, Milan -- Vargová, Andrea
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential house
Rojeková, Simona -- Jamnický, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential house
Krpčiarová, Veronika -- Vargová, Andrea
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential house
Kotiv, Marína -- Vargová, Andrea
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential house
Boková, Sabína -- Vargová, Andrea
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential house
Valkovičová, Jana -- Jamnický, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Residential house
Jurgoš, Matej -- Jamnický, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Results of acoustic design - apartment house Trnava
Dlhý, Dušan -- Zrneková, Júlia
Výsledky návrhu akustických úprav - apartmánový dom Trnava. Fyzikálne faktory prostredia, 8. p. 18--21.
articles in magazines2018Details
Retirement home
Koleň, Viktor -- Minarovičová, Katarína
Domov seniorov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Roof research laboratory
Palko, Milan
Laboratórium výskumu striech. Strechár, 19. p. 14--16.
articles in magazines2018Details
Rozdelenie požiarneho skla v konštrukcii
Mikolai, Imrich -- Palková, Adela
Glass in Fire_Splitting Construction. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 206--210. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Rozloženie svetla a prevencia oslnenia z komplexných okenných systémov: hodnotenie založené na simulácii
Šujanová, Paulína -- Hraška, Jozef
Light distribution and glare prevention performance of a complex fenestration system: A simulation based evaluation. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 218--224. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Selected heat-humidity problems of window constructions
Palko, Milan -- Palková, Adela
Vybrané tepelno-vlhkostné problémy okenných konštrukcií. OKNOviny, 11. p. 25--28.
articles in magazines2018Details
Showroom and car service
Volf, František -- Vargová, Andrea
Showroom a servis automobilov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Showroom of used vehicles
Veres, Balázs -- Minarovičová, Katarína
Showroom jazdených vozidiel. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Simulation of ventilated BiPV façade with ventilation units comprising PCM heat exchanger
Čurpek, Jakub
Simulácia prevetrávanej BiPV fasády s vetracími jednotkami obsahujúcimi PCM výmenník tepla. In Juniorstav 2018. Brno: ECON publishing, 2018, p. 61--68. ISBN 978-80-86433-69-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Slovak versus the first European Standard on daylighting of buildings
Hraška, Jozef
Slovenská verzus prvá európska norma o dennom osvetlení budov. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 140--147. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Social housing for young people
Kontrík, Filip -- Mikolai, Imrich
Sociálne bývanie pre mladých. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Spa centre with accomodation
Širochman, Ján -- Chmelík, Vojtech
Spa centrum s ubytovaním. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Sport & Rehabilitation Center
Vodilyák, Filip -- Puškár, Anton
Športovo - rehabilitačné centrum. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Sport Hall
Menyhért, Kristián -- Maňková, Lucia
Športová hala. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Sports Centre
Bohunický, Róbert -- Hanuliak, Peter
Športové centum. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Spracovanie vonkajšieho tepelného kompozitného systému (ETICS) s biokorózou z hľadiska ochrany životného prostredia
Antošová, Naďa -- Minarovičová, Katarína -- Belániová, Barbora
Treatment of external thermal insulation composite system (ETICS) with bio corrosion with respect to environment protection. Vestnik MGSU :, 13. p. 1106--1111.
articles in magazines2018Details
Súčasné a nové trendy v zasklievacích systémoch okien
Blažo, Adam -- Palko, Milan
Current and new trends in window glazing systems. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 70--74. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Svetelný komfort v materských školách - preslnenie
Maňková, Lucia -- Hanuliak, Peter -- Hartman, Peter
Luminous comfort of nursery schools - insolation. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 138--142. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Technical museum
Uhrina, Leo -- Minarovičová, Katarína
Technické múzeum. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Testing and degradation of bio-composites in building envelope - effect of UV radiation
Bosák, Lukáš
Testovanie a degradácia biokompozitov v obalovom plášti budov - vplyv UV žiarenia. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 346--353. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The apartment house
Brisuda, Patrik -- Pavčeková, Monika
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The energy needs of a single-family detached house in the course of climate change
Hollý, Ján
Potreba energie rodinného domu v procese klimatických zmien. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 366--371. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The exhibition hall
Hyka, Adam -- Dlhý, Dušan
Výstavná hala. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The flat house
Nemec, Ondrej -- Olbřímek, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The motorway with pumping station
Budzák, Miroslav -- Dlhý, Dušan
Turistická ubytovňa s čerpacou stanicou pohonných hmôt. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The museum
Králová, Alžbeta -- Dlhý, Dušan
Múzeum. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The theater
Szücs, Gabriel -- Dlhý, Dušan
Divadlo. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Training center for service dogs
Bartošek, Lukáš -- Mikolai, Imrich
Výcvikové stredisko pre služobné psy. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Tv studio
Bakaľár, Peter -- Žilinský, Juraj
Televízne štúdio. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
University library
Červencová, Pavlína -- Hraška, Jozef
Univerzitná knižnica. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Unreliable construction solutions of waterproof membranes on flat roofs
Čurpek, Jakub -- Jurigová, Martina
Nespoľahlivé konštrukčné riešenia povlakových krytín plochých striech. Almanach znalca, 8. p. 8--10.
articles in magazines2018Details
Unreliable solutions of metal works during the realization of smooth sheet metal roof covering
Čurpek, Jakub -- Jurigová, Martina
Nespoľahlivé riešenia klampiarskych prác pri realizácii hladkej plechovej krytiny. Almanach znalca, 13. p. 13--15.
articles in magazines2018Details
Určenie funkcie výkonovej spektrálnej hustoty v BLWT Bratislava
Franek, Michal -- Macák, Marek -- Hubová, Oľga
Evaluation of the power spectral density function in BLWT in Bratislava. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 40--45. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Určenie rozloženia teploty na povrchu vákuového zasklenia
Chmúrny, Ivan -- Szabó, Daniel
Detection of temperature distribution on the surface of vacuum glazing. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 102--105. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Veľkopriestorové átriové dvorany a variantné možnosti materiálovej bázy ich transparentných striech
Bielek, Boris
Large-scale atrium courtyards and varied possibilities of the material base of their transparent roof. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 64--69. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Verification risk of mould growth by measuring "in situ"
Chmúrny, Ivan
Overenie rizika vzniku plesní meraním "in situ". OKNOviny, 11. p. 5--6.
articles in magazines2018Details
Vlhkostné problémy vo funkčnej škáre drevených okien - analýza vzniku
Palková, Adela -- Palko, Milan -- Buday, Peter
Moisture problems of functional joints of wooden windows - causes analysis. In ŠENITKOVÁ, I. Building Defects 2017. Les Ulis Cedex (France): EDP Sciences, 2018, ISBN 978-2-7598-9032-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vnútorné zateplenie prostredníctvom kapilárne aktívnych tepelných izolácií
Vacek, Šimon
Capillary active thermal interior insulation. State of the art. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 193--199. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv dynamickej tuhosti vonkajšej tepelnej izolácie na zvukovú izoláciu stien
Urbán, Daniel -- Zaťko, Peter -- Roozen, Nicolaas Bernardus -- Muellner, Herbert -- Glorieux, Christ
Influence of the Dynamic Stiffness of External Thermal Insulation on the Sound Insulation of Walls. In Euronoise 2018. Madrid: European Acoustics Association, 2018, p. 1521--1524.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv kinetických tieniacich prvkov na hladinu hluku v uličných zónach
Rychtáriková, Monika -- Bielek, Boris
Impact of kinetic shading elements on noise levels in street canyons. In Advanced Building Skins. Wilen (Switzerland): Advanced Building Skins, 2018, p. 417--422. ISBN 978-3-9524883-4-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv rozvodov spätného získavania tepla na pohyb dymu
Kostelník, Radovan -- Olbřímek, Juraj
The impact of HVAC systems on smoke movement. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 124--127. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv rýchlosti vetra na odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane
Chmúrny, Ivan
Influence of wind velocity on external surface resistance. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 98--101. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv vlastností fasád budov na úroveň hluku medzi budovami
Szabó, Daniel -- Šujanová, Paulína -- Glorieux, Christ -- Rychtáriková, Monika
Impact of Building Facade Properties on Noise Levels in Street Canyons. In Euronoise 2018. Madrid: European Acoustics Association, 2018, p. 967--969.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyvy interferencie valcov pri ustálenom prúdení vetra
Hubová, Oľga -- Franek, Michal -- Véghová, Ivana
Interference Effects of Cylinders in Steady Wind Flow. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 87--92. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vybrané tepelnovlhkostné problémy v konštrukcii okna
Palková, Adela -- Palko, Milan
Selected Thermal-Humidity Problems of Window Construction. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 279--285. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Výpočet vnútornej povrchovej teploty tepelného mosta umiestneného z vnútornej strany steny
Menďan, Rastislav -- Pavčeková, Monika
Calculation of Internal Surface Temperature of Thermal Bridge Placed from Interior Side of the Wall. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 222--228. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Výpočet vnútornej povrchovej teploty tepelného mosta umiestneného z vonkajšej strany steny
Menďan, Rastislav -- Pavčeková, Monika
Calculation of Internal Surface Temperature of Thermal Bridge Placed from External Side of the Wall. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 199--205. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Výskum okien - laboratórne merania
Palko, Milan -- Palková, Adela
Window research - laboratory measurements. Brno : CERM, 2018. ISBN 978-80-7204-996-7.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Výsledok akustickej úpravy deliacej steny
Dlhý, Dušan -- Zrneková, Júlia
The result of acoustic editing of separating wall. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 112--116. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Využitie dronov v stavebnom priemysle
Hanuliak, Peter
Utilization of Drones in Building Industry. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 103--106. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Využitie technológií virtuálnej reality v stavebníctve a architektúre vo vyučovacom procese
Jamnický, Martin
Utilization of Virtual Reality Technologies in Construction and Architecture in the Educational Process. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 159--162. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Využívanie bezpilotných zariadení pre vyhodnocovanie dostupnosti denného svetla
Hanuliak, Peter -- Maňková, Lucia -- Hartman, Peter
Utilization of unmanned aerial vehicles by daylight availability assessment. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 62--67. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vývoj experimentálnej testovacej bunky pre prevetrávanú BiPV fasádu
Čurpek, Jakub -- Čekon, Miroslav
Development of experimental outdoor test cell for ventilated BiPV façade. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 35--39. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vzduchová nepriezvučnosť deliacich priečok v akustických laboratóriách katedry KPS
Szabó, Daniel
Airborne Sound Insulation of Separating Structures in KPS Department of Acoustics Laboratories. In PĚNČÍK, J. -- PAVČEKOVÁ, M. APABD 2018. Brno: VUT - Brno University of Technology, 2018, p. 246--249. ISBN 978-80-7204-999-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vzostup teploty vo fyzikálnom medzipriestore pre využitie v tepelnom čerpadle vzduch-voda
Bielek, Boris -- Buday, Peter
Air temperature rise in the physical cavity for use in the air-water heat pump. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 15--20. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Winery
Gašparová, Silvia -- Vargová, Andrea
Vinárstvo. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Winery
Pongrácz, Balázs -- Vargová, Andrea
Vinárstvo. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Zvyšovanie energetickej účinnosti vákuových okien zámenou konvenčných okenných rámov za rámy z kompozitov na báze sklených vlákien
Hartman, Peter -- Maňková, Lucia -- Hanuliak, Peter
Improving energy performance of vacuum window by replacing conventional frame by fiberglass frame. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 68--73. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details