Oct 14, 2019   10:01 a.m. Boris
Academic information system

Department of Building Structures (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 192

PublicationsType of resultYearDetails
Administrative buiding (restoration and modernisation)
Karas, Michal -- Mikolai, Imrich
Administratívno prevádzková budova (obnova a modernizácia). Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Administrative building
Marko, Stanislav -- Buday, Peter
Administratívna budova. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Administrative building
Raučina, Tomáš -- Buday, Peter
Administratívna budova. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the impact of insulation of the foundation construction in terms of economic and thermal engineering
Ingeli, Rastislav
Analýza vplyvu zateplenia základovej konštrukcie z tepelnotechnického a ekonomického hľadiska. Buildustry, 13. p. 13--15.
articles in magazines2019Details
Apartment
Boškovič, Adam -- Rabenseifer, Roman
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment building
Štefina, Miroslav -- Hollý, Ján
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment building
Gogová, Jana -- Minarovičová, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment building
Strenk, Tomáš -- Ingeli, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment building
Kučerák, Denis -- Ingeli, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment building
Struhár, Andrej -- Ingeli, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment building
Zorvanová, Dominika -- Ingeli, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment building
Lisíková, Aneta -- Hollý, Ján
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment building
Gajdošíková, Adela -- Hollý, Ján
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment building
Ferianc, Martin -- Franek, Michal
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment building
Danková, Alžbeta -- Franek, Michal
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment building
Hrdko, Ján -- Franek, Michal
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment building
Civáň, Ján -- Franek, Michal
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment Building
Mučková, Veronika -- Rabenseifer, Roman
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment Building
Lőrincz, Máté -- Rabenseifer, Roman
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment Building
Bognár, Máté -- Rabenseifer, Roman
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment Building
Slezák, Levente -- Rabenseifer, Roman
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment house
Kollár, Marek -- Bohunický, Bohuš
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment house
Adamec, Matúš -- Vargová, Andrea
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment house
Volfová, Patrícia -- Bielek, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment house
Kostova, Kristina -- Bosák, Lukáš
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment house
Stračina, Marek -- Čurpek, Jakub
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment house
Radwan, Jadallah -- Bosák, Lukáš
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment House
Skalický, Adam -- Pavčeková, Monika
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Apartment House
Kráner, Andrej -- Pavčeková, Monika
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Aplications of vaccuum thermal insulation in buildings
Jurigová, Martina -- Chmúrny, Ivan
Vybrané aplikácie vákuovej tepelnej izolácie v stavebníctve. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of atrium tensile structure in historic building. Case study: Daylight modeling of atrium within historic building
Polomová, Beata -- Hanuliak, Peter -- Vargová, Andrea
Application of atrium tensile structure in historic building. Case study: Daylight modeling of atrium within historic building. In ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019, p. 526--534. ISBN 978-88-916-3245-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Art school
Kozáčiková, Tatiana -- Vargová, Andrea
Základná umelecká škola. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Art School - Reconstruction
Vaňková, Michaela -- Dlhý, Dušan
Umelecká škola - prestavba. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Audiovisual comfort in shopping streets covered by structural skins
Rychtáriková, Monika -- Šimek, Richard -- Šujanová, Paulína -- Húsenicová, Jarmila -- Chmelík, Vojtech
Audiovisual comfort in shopping streets covered by structural skins. In ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019, p. 614--623. ISBN 978-88-916-3245-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Automobile showroom with service
Pilka, Marek -- Jamnický, Martin
Automobilový showroom so servisom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bus station
Majzlová, Lenka -- Hartman, Peter
Autobusová stanica. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bytový dom
Chládeková, Veronika -- Mikolai, Imrich
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
City hotel
Tauber, Miroslav -- Bielek, Boris
Mestský hotel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Civic amenities building project - Elementary school
Bielka, Juraj -- Hanuliak, Peter
Projek budovy občianskej vybavenosti - Základná škola. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Community Center
Škrabáková, Andrea -- Jamnický, Martin
Komunitné centrum. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Concert hall
Sallay, Attila -- Dlhý, Dušan
Koncertná sála. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Conversion of kindergarten into an art school and a community center
Cebuľák, Ján -- Rabenseifer, Roman
Prestavba materskej školy na umeleckú školu a komunitné centrum. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Conversion of the mill apartment building
Nágel, Michal -- Palko, Milan
Prestavba mlynu na bytový dom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Crematory
Lakotová, Anna -- Hraška, Jozef
Krematórium. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cultural and social center
Luby, Maroš -- Žilinský, Juraj
Kultúrno - spoločenské centrum. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cultural and social center Leopoldov (restoration and modernization)
Féderová Bojnanská, Monika -- Mikolai, Imrich
Kultúrne a spoločenské centrum Leopoldov (obnova a modernizácia). Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dance School
Brázdovičová, Gabriela -- Palková, Adela
Tanečná škola. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Department Store
Madleňáková, Zuzana -- Palková, Adela
Obchodný dom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a primary school with a gym
Hurný, Jozef -- Ingeli, Rastislav
Návrh základnej školy s telocvičňou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a wine building
Ďuroška, Tomáš -- Ingeli, Rastislav
Návrh budovy na výrobu vína. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dweling house
Zbojová, Soňa -- Mikolai, Imrich
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dweling house
Zaťko, Lukáš -- Mikolai, Imrich
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dweling house
Tomašiková, Kristína -- Mikolai, Imrich
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dwelling house
Kováč, Marek -- Hraška, Jozef
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Environmentálny aspekt údržby budov s ETICS
Minarovičová, Katarína
Environmental aspect of maintenance of buildings with ETICS. In PRUŠKOVÁ, K. -- VOCHOZKA, M. 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018): České Budějovice, Czech Republic, November 29-30, 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Les Ulis (France) : EDP Sciences, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Equestrian center
Klincová, Veronika -- Palko, Milan
Jazdecké centrum. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Experimental analysis of the reliability of the air permeability diagnostics of built-in transparent structures of buildings using by infrared thermography
Bielek, Boris -- Szabó, Daniel -- Čurpek, Jakub -- Suchánek, Peter -- Panáček, Pavol
Experimentálna analýza spoľahlivosti diagnostiky prievzdušnosti zabudovaných výplňových konštrukcií budov pomocou infračervenej termografie. OKNOviny, 12. p. 7--10.
articles in magazines2019Details
Experimentálna kvantifikácia vzduchovej priepustnosti obalových konštrukcií budovy s nainštalovaným riadeným ventilačným systémom - prípadová štúdia
Bielek, Boris -- Szabó, Daniel
Experimental Quantification of Air Permeability of Building Envelope with Installed Controlled Ventilation System - Case Study. In Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference :. Zürich: Trans Tech Publications, 2019, p. 571--578. ISBN 978-3-0357-1202-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Fasáda s transparentnou izoláciou doplnená selektívnym absorbérom: potreba energie na chladenie a validovaný enegeticko-simulačný model
Čekon, Miroslav -- Čurpek, Jakub
A transparent insulation façade enhanced with a selective absorber: A cooling energy load and validated building energy performance prediction model. Energy and buildings, 183. p. 266--282.
articles in magazines2019Details
Filharmony
Dunaj, Daniel -- Chmúrny, Ivan
Filharmónia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fire station and armory
Matúš, Matej -- Rabenseifer, Roman
Požiarna stanica a zbrojnica. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat building
Pecka, Ján -- Vavrovič, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat building
Cigánek, Lukáš -- Olbřímek, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat building
Marcinčák, Matúš -- Olbřímek, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat building
Hankovský, Martin -- Olbřímek, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat building
Ganaj, Matej -- Vavrovič, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat building
Zacher, Martin -- Jakeš, Erik
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat building
Kinčeková, Simona -- Jakeš, Erik
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat building
Hradecsná, Viktória -- Vavrovič, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat building
Jakubech, Tomáš -- Vavrovič, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat building
Lorencová, Dana -- Vavrovič, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat hause
Gachová, Natália -- Žilinský, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat house
Vavrová, Mária -- Minarovičová, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat house
Tomíková, Erika -- Minarovičová, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat house
Šimo, Jozef -- Žilinský, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat house
Čerpák, Peter -- Žilinský, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat House
Molnár, Michal -- Menďan, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Flat House
Pažitný, Vladimír -- Menďan, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Health Center
Nagyová, Judita -- Ingeli, Rastislav
Centrum zdravia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Health Clinic
Jankaj, Rastislav -- Jamnický, Martin
Poliklinika. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hostel of health-education sanatorium
Virág, Krisztián -- Dlhý, Dušan
Ubytovňa liečebno-výchovného sanatória. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hotel
Mahútová, Zuzana -- Bielek, Boris
Hotel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hotel
Beňo, Juraj -- Jamnický, Martin
Hotel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hotel
Jendreková, Ivana -- Vavrovič, Boris
Hotel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hotel
Bogdáňová, Lucia -- Vavrovič, Boris
Hotel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hotel
Braun, Zdenko -- Vavrovič, Boris
Hotel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hotel
Gardlík, Tomáš -- Hraška, Jozef
HOTEL. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Impact of solar shading on the thermal balance of building
Chmúrny, Ivan
Vplyv tienenia na tepelnú bilanciu budovy. In Tepelná ochrana budov 2019. Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov: zborník odborných referátov z 20. medzinárodnej konferencie. Štrbské Pleso, SR, 22. - 24. máj 2019. 1st ed. Bratislava : BB print, 2019, p. 166--171. ISBN 978-80-973356-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Influence of shading on energy evaluation of window in summer conditions
Chmúrny, Ivan
Vplyv tienenia na energetické hodnotenie okna v letnom období. Stavebné materiály :, 15. p. 20--21.
articles in magazines2019Details
Influence of thermal insulation properties of building structures on thermal balance of buildings
Chmúrny, Ivan
Vplyv zvyšovania tepelnoizolačných vlastnosti stavebných konštrukcií na tepelnú bilanciu budov. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 73--76. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Kindergarten
Tremboš, Martin -- Bielek, Boris
Materská škola. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Large space atriums covered with transparent roof
Bielek, Boris -- Mikolai, Imrich
Veľkopriestorové átriové dvorany prekryté transparentnou strechou. Eurostav, 25. p. 28--31.
articles in magazines2019Details
Library
Chanečková, Nina -- Buday, Peter
Knižnica. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Library
Pergerová, Petra -- Palková, Adela
Knižnica. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Library
Kaniková, Kristína -- Chmúrny, Ivan
Knižnica. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Library with Cultural Center
Štyriaková, Ivana -- Palková, Adela
Knižnica s kultúrnym centrom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Marczibányi mansion Oponice
Holič, Filip -- Jakeš, Erik
Marczibányiovský kaštieľ Oponice. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Matematické vyjadrenie smernej krivky pre vzduchovú nepriezvučnosť a smernej krivky pre krokovú nepriezvučnosť
Menďan, Rastislav -- Pavčeková, Monika
Mathematical Expression of the Reference Curve for Airborne Sound and the Reference Curve for Impact Sound. Akustika, 31. p. 136--144.
articles in magazines2019Details
Mathematical expression of the reference curve for airborne sound and the reference curve for impact sound
Menďan, Rastislav -- Pavčeková, Monika
Mathematical expression of the reference curve for airborne sound and the reference curve for impact sound. Akustika, 31. p. 136--144.
articles in magazines2019Details
Modelovanie, simulácia a experimentálna analýza fasádneho fotovoltického systému s materiálom na akumuláciu latentného tepla
Čurpek, Jakub -- Hraška, Jozef
Modelling, simulation and experimental analysis of façade photovoltaic system with latent heat energy storage material. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modern kindergarten
Zagyi, Martin -- Ingeli, Rastislav
Moderná materská škola. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mountain cottage
Lecák, Daniel -- Žilinský, Juraj
Horská chata. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mountain hotel
Dvorják, Adam -- Rabenseifer, Roman
Horský hotel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mountain hotel
Švorc, Gabriel -- Žilinský, Juraj
Horský hotel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mountain hotel
Kasman, Marek -- Rabenseifer, Roman
Horský hotel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mountains accomodation
Žiška, Andrej -- Vargová, Andrea
Rekreačný objekt v horskom prostredí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Multifunctional house
Strelka, Adam -- Hartman, Peter
Viacúčelová budova. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Museum of Slovak National Uprising in Banská Bystrica - adaptation to Education center and historical archives.
Žiška, Martin -- Vargová, Andrea
Múzeum SNP v Banskej Bystrici - adaptácia budovy na Vzdelávacie centrum a historický archív. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Museum of Technology
Bognárová, Veronika -- Hraška, Jozef
Technické múzeum. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Nursery School Project
Rojeková, Simona -- Hanuliak, Peter
Projekt materskej školy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Office building
Hrnčár, Daniel -- Rabenseifer, Roman
Administratívna budova. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Office building
Izsófová, Estera -- Vavrovič, Boris
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Office building
Juhászová, Nikoleta -- Vavrovič, Boris
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Office Building
Lalková, Simona -- Palková, Adela
Administratívna budova. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Office building with production
Kráľová, Barbora -- Palko, Milan
Administratívna budova s výrobou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Old hospital complex in Topoľčany. Infectious Pavilion Object - Adaptation to House Social Care.
Škutilová, Zuzana -- Vargová, Andrea
Areál starej nemocnice v Topoľčanoch. Objekt infekčného pavilónu - adaptácia na DSS. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimization of urban structures in terms of wind flow whit focus on aerodymanic pedestrian comfort
Hépal, Martin -- Puškár, Anton
Optimalizácia urbanistických štruktúr z hľadiska pôsobenia vetra so zameraním na aerodynamickú pohodu chodcov. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Patisserie
Benková, Soňa -- Jamnický, Martin
Cukráreň. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
PCM integrácia do BiPV prevetrávaných fasádnych konceptov: Experimentálna testovacia platforma bunky a počiatočné veľkorozmerové merania
Čurpek, Jakub -- Čekon, Miroslav -- Hraška, Jozef
PCM Integrated in BiPV Ventilated Façade Concepts: Experimental Test Cell Platform and Initial Full-Scale Measurements. In Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Pension Snezienka
Rendek, Jakub -- Žilinský, Juraj
Penzion Snežienka. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Použitie simulačného programu na základnú veternú štúdiu rozloženia tlakov tvarovo zložitejších budov
Franek, Michal -- Macák, Marek -- Hubová, Oľga
A CFD approach as a base wind study of pressure distribution on the complex buildings. In KOŇAS, P. Proceedings of 27th SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2019. Brno: SVS FEM, 2019, p. 18--24. ISBN 978-80-905525-6-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Public Building Project - Multipurpose Building
Kováčová, Bibiana -- Hanuliak, Peter
Projekt budovy občianskej vybavenosti - Polyfunčkná budova. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Public Building Project - Restaurant
Jelenčík, Patrik -- Hanuliak, Peter
Projekt budovy občianskej vybavenosti - Reštaurácia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Reconstruction of the Administration Building in Trenčín
Mazánek, Juraj -- Maňková, Lucia
Prestavba administratívnej budovy MHSL Trenčín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Reconstruction of the office building at the hotel
Rusnačko, Martin -- Chmúrny, Ivan
Rekonštrukcia AB na Hotel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence building
Kopiar, Martin -- Olbřímek, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence house
Tarač, Viliam -- Dlhý, Dušan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence house
Martinkovičová, Silvia -- Dlhý, Dušan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence house
Ondrašinová, Lucia -- Dlhý, Dušan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence house
Gerdová, Lenka -- Dlhý, Dušan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Kulichová, Silvia -- Palková, Adela
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Kožišková, Zuzana -- Hanuliak, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Állóová, Viktória -- Pavčeková, Monika
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Vaššová, Lucia -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Pappová, Michaela -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Nemcová, Zuzana -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Lexmannová, Katarína -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Kostolanská, Katarína -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Vranka, Matej -- Hanuliak, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Paučo, Jakub -- Hanuliak, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Oravcová, Jana -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Balážiková, Dominika -- Hanuliak, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Baláž, Michal -- Hanuliak, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Choborová, Adela -- Palková, Adela
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Suhrada, Dominik -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Kohútová, Veronika -- Palková, Adela
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Prokop, Jaroslav -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Furcoň, Dávid -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Dic, Daniel -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Kadáš, Juraj -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Jakubcová, Kristína -- Minarovičová, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Purdek, Jakub -- Minarovičová, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Kotvanová, Petra -- Hanuliak, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Čavajdová, Renáta -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building
Gajdošíková, Monika -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential Building
Mikušová, Romana -- Maňková, Lucia
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential Building
Ravasz, Zoltán -- Maňková, Lucia
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential Building
Miklósová, Viktória -- Maňková, Lucia
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential Building
Kolmanová, Tamara -- Maňková, Lucia
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential Building
Iracká, Barbora -- Maňková, Lucia
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building with polyfunction
Fodor, Dávid -- Chmúrny, Ivan
Bytový dom s polyfunkciou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building with polyfunction
Šebesta, Peter -- Chmúrny, Ivan
Bytový dom s polyfunkciou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential building with polyfunction
Šedivý, Andrej -- Chmúrny, Ivan
Bytový dom s polyfunkciou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential house
Miko, Miroslav -- Jamnický, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential house
Németh, János -- Vargová, Andrea
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential house
Šeligová, Kristína -- Vargová, Andrea
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential house
Matečná, Michaela -- Vargová, Andrea
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residential house
Sokol, Martin -- Jamnický, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Riding area
Hrdá, Monika -- Mikolai, Imrich
Jazdecký areál. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Secondary school for athletes
Palko, Dávid -- Rabenseifer, Roman
Športové gymnázium. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sport center
Holečková, Stanislava -- Bielek, Boris
Športové centrum. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sport Hall
Mišovýchová, Eva -- Palko, Milan
Športová hala. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sport Hall
Šupák, Michal -- Buday, Peter
Športová hala. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Swimming centre
Krajčík, Matúš -- Jakeš, Erik
Plavecké centrum. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Tepelné nehomogenity vakuového zasklenia
Chmúrny, Ivan -- Szabó, Daniel
Thermal irregularities in vacuum glazing. World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018),
articles in magazines2019Details
Testing and optimization of Biocomposites for reversible modular architecture in aspect of UV Radiation an Humidity
Bosák, Lukáš -- Palko, Milan
Testovanie a optimalizácia biokompozitov pre reverzibilnú modulovú architektúru z hľadiska pôsobenia UV žiarenia a vlhkosti. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Testovanie tepelnotechnických vlastností okna s vákuovým zasklením
Chmúrny, Ivan -- Szabó, Daniel -- Jurigová, Martina
Thermal performance testing for window with vacuum glazing. Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference :, p. 13--20.
articles in magazines2019Details
The flat house
Guľaš, Dávid -- Olbřímek, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Thermal properties of lightweight envelope structures
Chmúrny, Ivan -- Bielek, Boris -- Lavrinčík, Milan
Tepelnotechnické vlastnosti ľahkých obvodových plášťov. Eurostav, 25. p. 22--25.
articles in magazines2019Details
University
Nagyová, Barbora -- Hartman, Peter
Vysoká škola. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
University Center
Pellerová, Nicole -- Dlhý, Dušan
Univerzitné centrum. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
University library
Bažík, Dávid -- Hraška, Jozef
Univerzitná knižnica. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
University library
Szekeresová, Renáta -- Hraška, Jozef
Univerzitná knižnica. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Verification of U-value of building structure by measurement on site
Chmúrny, Ivan
Overenie U-hodnoty stavebnej konštrukcie meraním in situ. OKNOviny, 12. p. 5--6.
articles in magazines2019Details
Veterný tunel so simulovanou atmosférickou medznou vstvou Slovenskej technickej uvniverzity v Bratislave
Čeheľová, Dagmara -- Franek, Michal -- Bielek, Boris
Atmospheric Boundary Layer Wind Tunnel of Slovak University of Technology in Bratislava. In Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference :. Zürich: Trans Tech Publications, 2019, p. 419--427. ISBN 978-3-0357-1202-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vplyv prívodnej vetracej jednotky na akustické vlastnosti okna
Bielek, Boris -- Szabó, Daniel
Impact of ventilation unit on the acoustic properties of the window. Akustika, 31. p. 27--35.
articles in magazines2019Details
Vzostup teploty vo vetranej dvojitej transparentnej fasáde
Macák, Marek -- Bielek, Boris
Influence of the temperature in the ventilated double-skin transparent façade. In KOŇAS, P. Proceedings of 27th SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2019. Brno: SVS FEM, 2019, p. 11--17. ISBN 978-80-905525-6-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Wellness hotel
Cibuľa, Daniel -- Dlhý, Dušan
Wellness hotel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Wellness hotel
Josai, Tomáš -- Chmúrny, Ivan
Wellness hotel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Welness
Dubová, Dominika -- Maňková, Lucia
Welness. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Winery
Frančiaková, Barbora -- Palko, Milan
Vinárstvo. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Zaťaženie sieťoviny vetrom a jeho zníženie
Hubová, Oľga -- Franek, Michal -- Macák, Marek
Wind Loads and Their Reduction on Mesh Fabrics. In New Trends in Dynamics of Structures. Kaunas: JVE International, 2019, p. 123--127.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details