May 21, 2019   10:35 p.m. Zina
Academic information system

Department of Building Structures (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 5

PublicationsType of resultYearDetails
Aplications of vaccuum thermal insulation in buildings
Jurigová, Martina -- Chmúrny, Ivan
Vybrané aplikácie vákuovej tepelnej izolácie v stavebníctve. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fasáda s transparentnou izoláciou doplnená selektívnym absorbérom: potreba energie na chladenie a validovaný enegeticko-simulačný model
Čekon, Miroslav -- Čurpek, Jakub
A transparent insulation façade enhanced with a selective absorber: A cooling energy load and validated building energy performance prediction model. Energy and buildings, 183. p. 266--282.
articles in magazines2019Details
Mathematical expression of the reference curve for airborne sound and the reference curve for impact sound
Menďan, Rastislav -- Pavčeková, Monika
Mathematical expression of the reference curve for airborne sound and the reference curve for impact sound. Akustika :, 31. p. 136--144.
articles in magazines2019Details
Optimization of urban structures in terms of wind flow whit focus on aerodymanic pedestrian comfort
Hépal, Martin -- Puškár, Anton
Optimalizácia urbanistických štruktúr z hľadiska pôsobenia vetra so zameraním na aerodynamickú pohodu chodcov. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vplyv prívodnej vetracej jednotky na akustické vlastnosti okna
Bielek, Boris -- Szabó, Daniel
Impact of ventilation unit on the acoustic properties of the window. Akustika :, 31. p. 27--35.
articles in magazines2019Details