25. 5. 2020  10:59 Urban
Akademický informačný systém

Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HOLLÝ, J. -- PALKO, M. -- JURIGOVÁ, M. Drevené prvky v kondenzačnej zóne. In KLIMENT, D. -- HRDLIČKA, T. -- JANDÁSKOVÁ, T. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2020 (JuFoS). Brno: Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství, 2020, s. 89--94. ISBN 978-80-214-5827-7.

Originálny názov:
Drevené prvky v kondenzačnej zóne
Anglický názov:
Wooden elements in a condensation zone
Autor:
Pracovisko:
Ústav súdneho znalectva
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2020 (JuFoS)
Podnázov:
Od strany:
89
Do strany:
94
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: vlhkosť, porucha, kondenzácia, drevené stavebné prvky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Ing. Ján Hollý
Posledná zmena:
08.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

KLIMENT, D. -- HRDLIČKA, T. -- JANDÁSKOVÁ, T. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2020 (JuFoS). Brno: Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství, 2020. ISBN 978-80-214-5827-7.

Originálny názov:
Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2020 (JuFoS)
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Daniel Kliment
Tomáš Hrdlička
Tereza Jandásková
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-214-5827-7
Vydavateľ: Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství
Miesto vydania:
Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Posledná zmena:
08.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)