3. 6. 2020  19:02 Karolína
Akademický informačný systém

Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHMÚRNY, I. Vákuové zasklenie v energeticky hospodárnych budovách - vízia, či realita ?. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, s. 49--52. ISBN 978-80-89878-58-1.

Originálny názov:
Vákuové zasklenie v energeticky hospodárnych budovách - vízia, či realita ?
Anglický názov:
Vacuum glazing in energy efficient buildings - vision or reality?
Autor: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. (100%)
Pracovisko:
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Vykurovanie 2020
Podnázov:
Od strany: 49
Do strany: 52
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: vákuové zasklenie, vákuum
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania: 2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020. ISBN 978-80-89878-58-1.

Originálny názov:
Vykurovanie 2020
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. (50%)
Mgr. Zuzana Švecová (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-89878-58-1
Vydavateľ: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Miesto vydania:
Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Posledná zmena:
22.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)