Oct 20, 2019   11:38 a.m. Vendelín
Academic information system

Department of Safety Engineering (UIBE MTF) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 43

PublicationsType of resultYearDetails
A New approach to the assessment of the reduction in visibility caused by fires of electrical cables
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Rolinec, Marek -- Pokorný, Jiří -- Balog, Karol -- Kučera, Petr -- Rybakowski, Marek -- Sulová, Janka
A New approach to the assessment of the reduction in visibility caused by fires of electrical cables. Safety, 5. p. 1--16.
articles in magazines2019Details
Analysis of risks from the point of view of safety and health at work in weaponry warehouse
Kijovská, Mária -- Čekan, Pavol
Analýza rizík z hľadiska BOZP v zbrojných skladoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of traffic safety on ŽSR line in terms of occurrence of accidents
Botka, Maroš -- Balog, Karol
Analýza bezpečnosti prevádzky na trati ŽSR z hľadiska vyskytujúcich sa nehôd. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Approaches to the evaluation of thermal-hygric microclimatic conditions in selected manufacturing organizations
Andrejiová, Miriam -- Králiková, Ružena -- Piňosová, Miriama -- Rusko, Miroslav
Approaches to the evaluation of thermal-hygric microclimatic conditions in selected manufacturing organizations. Advances in Science and Technology Research Journal, 13. p. 14--23.
articles in magazines2019Details
Asessment of fire hazard of settled and dispersed dust in the production of low density polyethylene
Škvarka, Marián -- Kuracina, Richard
Posúdenie požiarneho nebezpečenstva usadeného a rozvíreného prachu pri výrobe nízkohustotného polyetylénu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessing the level of safety in an explosive working environment at Saneca Pharmaceuticals, a.s. using selected risk analysis methods
Ščasný, Peter -- Čekan, Pavol
Posúdenie úrovne bezpečnosti vo výbušnom pracovnom prostredí v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. s využitím vybraných metód analýzy rizík. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of occupational safety in construction with focus on work in heights
Hačunda, Dominik -- Čekan, Pavol
Posúdenie bezpečnosti práce v stavebníctve so zameraním na prácu vo výškach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of the noise load of employees in engineering operations
Klasová, Petra -- Čekan, Pavol
Posúdenie hlukovej záťaže zamestnancov v strojárskych prevádzkach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cutting environment impact on the aluminium alloy machining
Buranská, Eva -- Buranský, Ivan -- Kritikos, Michaela -- Gerulová, Kristína -- Líška, Ján
Cutting environment impact on the aluminium alloy machining. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 21--28.
articles in magazines2019Details
Design and establishment of temporary controlled zone for the repair of the distribution wheels of the main circulating pumps
Prítrský, Martin -- Balog, Karol
Návrh a zriadenie dočasného kontrolovaného pásma na opravu rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Digitalization of a noise emission in a selected plant
Vávrová, Lívia -- Čekan, Pavol
Digitalizácia emisie hluku vo vybranom podniku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Elimination of excessive noise at the open office workplace
Čekan, Pavol -- Rusko, Miroslav -- Iľko, Ján -- Pietrucha, Hans-Dieter
Elimination of excessive noise at the open office workplace. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 175--186.
articles in magazines2019Details
Elimination of selected radioactive wastes
Kocán, Miroslav -- Rusko, Miroslav
Eliminácia vybraných rádioaktívnych odpadov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Environment and safety impacts of additive manufacturing: a review
Buranská, Eva -- Buranský, Ivan -- Morovič, Ladislav -- Líška, Katarína
Environment and safety impacts of additive manufacturing: a review. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 9--20.
articles in magazines2019Details
Environmental and safety labeling of products and production in the context of sustainable production
Mikulová, Monika -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne označovanie produktov a produkcie v kontexte udržateľnej produkcie. Dissertation thesis. 2019. 156 p.
final thesis2019Details
Establishment of an OSH plan for a selected workplace
Ondriš, Filip -- Čekan, Pavol
Zostavenie plánu BOZP pre vybrané pracovisko. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fire hazard analysis in the production factory
Haburajová, Štefánia -- Balog, Karol
Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru vo výrobnom závode. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fire hazard of materials with a tendency to spread fire by smoldering
Kozák, Tomáš -- Balog, Karol
Požiarne nebezpečenstvo materiálov s tendenciou šíriť požiar tlením. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Gloves to protect hands in a variety of work activities
Mráziková, Renata -- Rusko, Miroslav
Rukavice na ochranu ruky pri rôznych pracovných činnostiach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Heat of combustion as the key fire characteristics of electrical cables
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Hladová, Martina -- Sulová, Janka -- Nečas, Aleš -- Benko, Denis -- Balog, Karol
Heat of combustion as the key fire characteristics of electrical cables. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 29--40.
articles in magazines2019Details
Human performance tools used as incident prevention applied to a construction phase of a nuclear power plant Mochovce
Rolinec, Marek -- Balog, Karol
Human performance tools used as incident prevention applied to a construction phase of a nuclear power plant Mochovce. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 87--96.
articles in magazines2019Details
Impact of selected electrical cables slope on flame out time and flame spread
Nečas, Aleš -- Martinka, Jozef -- Wachter, Igor -- Štefko, Tomáš -- Hladová, Martina -- Benko, Denis -- Balog, Karol -- Ševčík, Libor
Impact of selected electrical cables slope on flame out time and flame spread. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 41--48.
articles in magazines2019Details
Influence of fissures in timber on the charring rate
Sandanus, Jaroslav -- Kamenická, Zuzana -- Rantuch, Peter -- Martinka, Jozef -- Balog, Karol
Influence of fissures in timber on the charring rate. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, p. 229--234. ISBN 978-0-367-07509-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Management of oxidative stress and other pathologies in Alzheimer´s disease
Šimunková, Miriama -- Alwasel, Saleh Hamad Amad -- Alhazza, Ibrahim M. -- Jomová, Klaudia -- Kollár, Vojtech -- Rusko, Miroslav -- Valko, Marián
Management of oxidative stress and other pathologies in Alzheimer´s disease. Archives of Toxicology, 93. p. 2491--2513.
articles in magazines2019Details
Measurement of explosion characteristics of selected dispersed dust
Bajan, Ján -- Kuracina, Richard
Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Measurement of fire characteristics of coal in dependence of particle size
Fehér, László -- Kuracina, Richard
Meranie požiarno-technických charakteristík uhlia v závislosti na veľkosti častíc. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Measurement of fire characteristics of selected dust in dependence of particle size
Michalec, Roman -- Kuracina, Richard
Meranie požiarno-technických charakteristík vybraného druhu prachu v závislosti na veľkosti častíc. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Risk analysis for the construction of a reservoir in the Atomic Power Plant area
Jeluš, Matej -- Čekan, Pavol
Analýza rizík pri výstavbe záchytnej nádrže v areáli atómovej elektrárne. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Risk assessment of selected equipment
Široký, Radovan -- Kuracina, Richard
Posúdenie rizík vybraného zariadenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons
Čekan, Pavol -- Belica, Eugen -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 163--174.
articles in magazines2019Details
Safety and environmental labelling in automotive industry
Jankovič, Lukáš -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne označovanie v automobilovom sektore. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety and environmental labelling of the accessories in automotive vehicles
Černý, Mário -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne označovanie vybraného príslušenstva v automobilových prostriedkoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety and environmental management of the products in a selected products group
Hanuláková, Laura -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety and environmental management of the products in a selected products group
Čáp, Matej -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety assessment of corrective technological measures in view of increasing the safety of the working and production environment of the powder paintshop
Mĺkvy, René -- Balog, Karol
Posúdenie nápravných technologických opatrení z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pracovného a výrobného prostredia práškovej lakovne. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety of children's playground equipment
Mrázik, Tibor -- Balog, Karol
Bezpečnosť zariadení detských ihrísk. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Selected aspects of the environmental and safety management in a selected company
Antalová, Natália -- Rusko, Miroslav
Vybrané aspekty environmentálneho a bezpečnostného manažérstva vo vybranej spoločnosti. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of explosion characteristics of the wheat flour dust clouds in dependence of the particle size distribution
Kuracina, Richard -- Szabová, Zuzana -- Buranská, Eva
Study of explosion characteristics of the wheat flour dust clouds in dependence of the particle size distribution. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 65--72.
articles in magazines2019Details
Study of fire characteristics of industrial dust
Szabová, Zuzana -- Kuracina, Richard
Study of fire characteristics of industrial dust. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 49--56.
articles in magazines2019Details
The maximum explosion pressure of lignite in dependence on particle size
Kuracina, Richard -- Szabová, Zuzana
The maximum explosion pressure of lignite in dependence on particle size. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 57--64.
articles in magazines2019Details
Timing parameters of pyrotechnic igniter based on magnesium powder
Pelikán, Vojtěch -- Kuracina, Richard -- Szabová, Zuzana
Timing parameters of pyrotechnic igniter based on magnesium powder. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 97--104.
articles in magazines2019Details
Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami: prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019
Martinka, Jozef -- Štefko, Tomáš -- Rantuch, Peter -- Balog, Karol -- Václav, Štefan
Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami: prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou: prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019
Tomaštík, Marek -- Konečný, Jiří -- Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Balog, Karol
Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou: prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019. Praha : ÚPV ČR, 2019. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details