12. 11. 2019  10:30 Svätopluk
Akademický informačný systém

Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 44

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A New approach to the assessment of the reduction in visibility caused by fires of electrical cables
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Rolinec, Marek -- Pokorný, Jiří -- Balog, Karol -- Kučera, Petr -- Rybakowski, Marek -- Sulová, Janka
A New approach to the assessment of the reduction in visibility caused by fires of electrical cables. Safety, 5. s. 1--16.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analýza bezpečnosti prevádzky na trati ŽSR z hľadiska vyskytujúcich sa nehôd
Botka, Maroš -- Balog, Karol
Analýza bezpečnosti prevádzky na trati ŽSR z hľadiska vyskytujúcich sa nehôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru vo výrobnom závode
Haburajová, Štefánia -- Balog, Karol
Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru vo výrobnom závode. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza rizík pri výstavbe záchytnej nádrže v areáli atómovej elektrárne
Jeluš, Matej -- Čekan, Pavol
Analýza rizík pri výstavbe záchytnej nádrže v areáli atómovej elektrárne. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza rizík z hľadiska BOZP v zbrojných skladoch
Kijovská, Mária -- Čekan, Pavol
Analýza rizík z hľadiska BOZP v zbrojných skladoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Approaches to the evaluation of thermal-hygric microclimatic conditions in selected manufacturing organizations
Andrejiová, Miriam -- Králiková, Ružena -- Piňosová, Miriama -- Rusko, Miroslav
Approaches to the evaluation of thermal-hygric microclimatic conditions in selected manufacturing organizations. Advances in Science and Technology Research Journal, 13. s. 14--23.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Bezpečnosť zariadení detských ihrísk
Mrázik, Tibor -- Balog, Karol
Bezpečnosť zariadení detských ihrísk. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine
Hanuláková, Laura -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine
Čáp, Matej -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečnostné a environmentálne označovanie produktov a produkcie v kontexte udržateľnej produkcie
Mikulová, Monika -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne označovanie produktov a produkcie v kontexte udržateľnej produkcie. Dizertačná práca. 2019. 156 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečnostné a environmentálne označovanie v automobilovom sektore
Jankovič, Lukáš -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne označovanie v automobilovom sektore. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečnostné a environmentálne označovanie vybraného príslušenstva v automobilových prostriedkoch
Černý, Mário -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne označovanie vybraného príslušenstva v automobilových prostriedkoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Cutting environment impact on the aluminium alloy machining
Buranská, Eva -- Buranský, Ivan -- Kritikos, Michaela -- Gerulová, Kristína -- Líška, Ján
Cutting environment impact on the aluminium alloy machining. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 21--28.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Decision support in the selection of fluorescent penetrants for industrial non-destructive testing
Siwiec, Dominika -- Bednárová, Lucia -- Pacana, Andrzej -- Zawada, Marcin -- Rusko, Miroslav
Decision support in the selection of fluorescent penetrants for industrial non-destructive testing. Przemysl chemiczny, 98. s. 1594--1596.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Digitalizácia emisie hluku vo vybranom podniku
Vávrová, Lívia -- Čekan, Pavol
Digitalizácia emisie hluku vo vybranom podniku. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Eliminácia vybraných rádioaktívnych odpadov
Kocán, Miroslav -- Rusko, Miroslav
Eliminácia vybraných rádioaktívnych odpadov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elimination of excessive noise at the open office workplace
Čekan, Pavol -- Rusko, Miroslav -- Iľko, Ján -- Pietrucha, Hans-Dieter
Elimination of excessive noise at the open office workplace. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 175--186.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Environment and safety impacts of additive manufacturing: a review
Buranská, Eva -- Buranský, Ivan -- Morovič, Ladislav -- Líška, Katarína
Environment and safety impacts of additive manufacturing: a review. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 9--20.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Heat of combustion as the key fire characteristics of electrical cables
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Hladová, Martina -- Sulová, Janka -- Nečas, Aleš -- Benko, Denis -- Balog, Karol
Heat of combustion as the key fire characteristics of electrical cables. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 29--40.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Human performance tools used as incident prevention applied to a construction phase of a nuclear power plant Mochovce
Rolinec, Marek -- Balog, Karol
Human performance tools used as incident prevention applied to a construction phase of a nuclear power plant Mochovce. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 87--96.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Impact of selected electrical cables slope on flame out time and flame spread
Nečas, Aleš -- Martinka, Jozef -- Wachter, Igor -- Štefko, Tomáš -- Hladová, Martina -- Benko, Denis -- Balog, Karol -- Ševčík, Libor
Impact of selected electrical cables slope on flame out time and flame spread. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 41--48.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Influence of fissures in timber on the charring rate
Sandanus, Jaroslav -- Kamenická, Zuzana -- Rantuch, Peter -- Martinka, Jozef -- Balog, Karol
Influence of fissures in timber on the charring rate. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, s. 229--234. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Management of oxidative stress and other pathologies in Alzheimer´s disease
Šimunková, Miriama -- Alwasel, Saleh Hamad Amad -- Alhazza, Ibrahim M. -- Jomová, Klaudia -- Kollár, Vojtech -- Rusko, Miroslav -- Valko, Marián
Management of oxidative stress and other pathologies in Alzheimer´s disease. Archives of Toxicology, 93. s. 2491--2513.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Meranie požiarno-technických charakteristík uhlia v závislosti na veľkosti častíc
Fehér, László -- Kuracina, Richard
Meranie požiarno-technických charakteristík uhlia v závislosti na veľkosti častíc. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Meranie požiarno-technických charakteristík vybraného druhu prachu v závislosti na veľkosti častíc
Michalec, Roman -- Kuracina, Richard
Meranie požiarno-technických charakteristík vybraného druhu prachu v závislosti na veľkosti častíc. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu
Bajan, Ján -- Kuracina, Richard
Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a zriadenie dočasného kontrolovaného pásma na opravu rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel
Prítrský, Martin -- Balog, Karol
Návrh a zriadenie dočasného kontrolovaného pásma na opravu rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Posúdenie bezpečnosti práce v stavebníctve so zameraním na prácu vo výškach
Hačunda, Dominik -- Čekan, Pavol
Posúdenie bezpečnosti práce v stavebníctve so zameraním na prácu vo výškach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Posúdenie hlukovej záťaže zamestnancov v strojárskych prevádzkach
Klasová, Petra -- Čekan, Pavol
Posúdenie hlukovej záťaže zamestnancov v strojárskych prevádzkach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Posúdenie nápravných technologických opatrení z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pracovného a výrobného prostredia práškovej lakovne
Mĺkvy, René -- Balog, Karol
Posúdenie nápravných technologických opatrení z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pracovného a výrobného prostredia práškovej lakovne. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Posúdenie požiarneho nebezpečenstva usadeného a rozvíreného prachu pri výrobe nízkohustotného polyetylénu
Škvarka, Marián -- Kuracina, Richard
Posúdenie požiarneho nebezpečenstva usadeného a rozvíreného prachu pri výrobe nízkohustotného polyetylénu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Posúdenie rizík vybraného zariadenia
Široký, Radovan -- Kuracina, Richard
Posúdenie rizík vybraného zariadenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Posúdenie úrovne bezpečnosti vo výbušnom pracovnom prostredí v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. s využitím vybraných metód analýzy rizík
Ščasný, Peter -- Čekan, Pavol
Posúdenie úrovne bezpečnosti vo výbušnom pracovnom prostredí v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. s využitím vybraných metód analýzy rizík. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Požiarne nebezpečenstvo materiálov s tendenciou šíriť požiar tlením
Kozák, Tomáš -- Balog, Karol
Požiarne nebezpečenstvo materiálov s tendenciou šíriť požiar tlením. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons
Čekan, Pavol -- Belica, Eugen -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 163--174.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Rukavice na ochranu ruky pri rôznych pracovných činnostiach
Mráziková, Renata -- Rusko, Miroslav
Rukavice na ochranu ruky pri rôznych pracovných činnostiach. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Study of explosion characteristics of the wheat flour dust clouds in dependence of the particle size distribution
Kuracina, Richard -- Szabová, Zuzana -- Buranská, Eva
Study of explosion characteristics of the wheat flour dust clouds in dependence of the particle size distribution. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 65--72.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Study of fire characteristics of industrial dust
Szabová, Zuzana -- Kuracina, Richard
Study of fire characteristics of industrial dust. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 49--56.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The maximum explosion pressure of lignite in dependence on particle size
Kuracina, Richard -- Szabová, Zuzana
The maximum explosion pressure of lignite in dependence on particle size. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 57--64.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Timing parameters of pyrotechnic igniter based on magnesium powder
Pelikán, Vojtěch -- Kuracina, Richard -- Szabová, Zuzana
Timing parameters of pyrotechnic igniter based on magnesium powder. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 97--104.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Vybrané aspekty environmentálneho a bezpečnostného manažérstva vo vybranej spoločnosti
Antalová, Natália -- Rusko, Miroslav
Vybrané aspekty environmentálneho a bezpečnostného manažérstva vo vybranej spoločnosti. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami: prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019
Martinka, Jozef -- Štefko, Tomáš -- Rantuch, Peter -- Balog, Karol -- Václav, Štefan
Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami: prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou: prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019
Tomaštík, Marek -- Konečný, Jiří -- Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Balog, Karol
Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou: prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019. Praha : ÚPV ČR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Zostavenie plánu BOZP pre vybrané pracovisko
Ondriš, Filip -- Čekan, Pavol
Zostavenie plánu BOZP pre vybrané pracovisko. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti