12. 11. 2019  10:23 Svätopluk
Akademický informačný systém

Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 22

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A New approach to the assessment of the reduction in visibility caused by fires of electrical cables
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Rolinec, Marek -- Pokorný, Jiří -- Balog, Karol -- Kučera, Petr -- Rybakowski, Marek -- Sulová, Janka
A New approach to the assessment of the reduction in visibility caused by fires of electrical cables. Safety, 5. s. 1--16.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analýza príčin pracovných úrazov v PCA Slovakia v rokoch 2016 až 2018
Slezáková, Ivana -- Martinka, Jozef
Analýza príčin pracovných úrazov v PCA Slovakia v rokoch 2016 až 2018. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Assessing the fire risk of electrical cables using a cone calorimeter
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Sulová, Janka -- Martinka, Filip
Assessing the fire risk of electrical cables using a cone calorimeter. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 135. s. 3069--3083.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Burning process characterization of biodiesel pool fires
Rantuch, Peter -- Blinová, Lenka -- Bartošová, Alica -- Martinka, Jozef -- Wachter, Igor
Burning process characterization of biodiesel pool fires. NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES, 37. s. 3--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Comparison of ignition parameters of oven-dried and non-dried OSB
Rantuch, Peter -- Hladová, Martina -- Martinka, Jozef -- Kobetičová, Hana
Comparison of ignition parameters of oven-dried and non-dried OSB. Delta, 13. s. 63--79.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Determination of fire risk of selected alcohols
Benko, Denis -- Martinka, Jozef -- Štefko, Tomáš -- Wachter, Igor -- Rantuch, Peter
Determination of fire risk of selected alcohols. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 81--86.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Heat of combustion as the key fire characteristics of electrical cables
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Hladová, Martina -- Sulová, Janka -- Nečas, Aleš -- Benko, Denis -- Balog, Karol
Heat of combustion as the key fire characteristics of electrical cables. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 29--40.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Impact of selected electrical cables slope on flame out time and flame spread
Nečas, Aleš -- Martinka, Jozef -- Wachter, Igor -- Štefko, Tomáš -- Hladová, Martina -- Benko, Denis -- Balog, Karol -- Ševčík, Libor
Impact of selected electrical cables slope on flame out time and flame spread. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 41--48.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Impact of water content on energy potential and combustion characteristics of methanol and ethanol fuels
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Wachter, Igor
Impact of water content on energy potential and combustion characteristics of methanol and ethanol fuels. Energies [Open access], 12. s. 1--16.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Influence of fissures in timber on the charring rate
Sandanus, Jaroslav -- Kamenická, Zuzana -- Rantuch, Peter -- Martinka, Jozef -- Balog, Karol
Influence of fissures in timber on the charring rate. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, s. 229--234. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Kontroly stavu bezpečnosti vybraných vyhradených technických zariadení elektrických
Nemec, Matej -- Martinka, Jozef
Kontroly stavu bezpečnosti vybraných vyhradených technických zariadení elektrických. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnanie iniciačných parametrov smrekového a borovicového dreva
Rantuch, Peter -- Martinka, Jozef -- Kobetičová, Hana
Porovnanie iniciačných parametrov smrekového a borovicového dreva. In Požární ochrana 2019. Ostrava: SPBI, 2019, s. 74--76. ISBN 978-80-7385-221-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Posúdenie evakuácie zamestnancov z vybranej spoločnosti
Radoš, Pavol -- Martinka, Jozef
Posúdenie evakuácie zamestnancov z vybranej spoločnosti. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Posúdenie úrovne požiarnej ochrany vo vybranej spoločnosti
Stojkovič, Martin -- Martinka, Jozef
Posúdenie úrovne požiarnej ochrany vo vybranej spoločnosti. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Požiarne riziko elektrických káblov
Kostický, Šimon -- Martinka, Jozef
Požiarne riziko elektrických káblov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Požiarne riziko horľavých kvapalných látok
Turzová, Ivana -- Martinka, Jozef
Požiarne riziko horľavých kvapalných látok. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Review of spectrophotometric methods for determination of formaldehyde
Hladová, Martina -- Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Nečas, Aleš
Review of spectrophotometric methods for determination of formaldehyde. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 105--120.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Sorption of methylene blue by alternative adsorbents
Soldán, Maroš -- Kobetičová, Hana -- Štefko, Tomáš
Sorption of methylene blue by alternative adsorbents. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 73--80.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Štúdium sorpčných vlastností materiálov používaných pri zachytávaní organických látok
Godovčin, Peter -- Kobetičová, Hana
Štúdium sorpčných vlastností materiálov používaných pri zachytávaní organických látok. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Technological properties and fire performance of medium density fibreboard (MDF) treated with selected polyphosphate-based fire retardants
Mantanis, George -- Martinka, Jozef -- Lykidis, Charalampos -- Ševčík, Libor
Technological properties and fire performance of medium density fibreboard (MDF) treated with selected polyphosphate-based fire retardants. Wood Material Science & Engineering, s. 1--10.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami: prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019
Martinka, Jozef -- Štefko, Tomáš -- Rantuch, Peter -- Balog, Karol -- Václav, Štefan
Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami: prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou: prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019
Tomaštík, Marek -- Konečný, Jiří -- Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Balog, Karol
Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou: prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019. Praha : ÚPV ČR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti