8. 12. 2019  6:59 Marína
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 75

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Apartment house
Kromka, Tomasz -- Chmelík, Vojtech
Apartment house. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Archtrip 2018
Bránický, Filip -- Ruhig, Roman -- Ruhigová, Ema -- Naddourová, Nora -- Poliak, Martin -- Topilin, Alexander -- Vargic, Lukáš -- Paňák, Pavel
Archtrip 2018. Piešťany : Pre-um, 2019. 119 s. ISBN 978-80-89954-03-2.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
ART Campus
Matysová, Diana -- Skoček, Iľja
ART Campus. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
ART Campus
Kalivodová, Martina -- Skoček, Iľja
ART Campus. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Audibility of spectral dips and peaks in broadband noise
Kritly, Léopold -- Chmelík, Vojtech -- Sluyts, Yannick -- Glorieux, Christ -- Rychtáriková, Monika
Audibility of spectral dips and peaks in broadband noise. In OCHMANN MARTIN, -- VORLÄNDER, M. -- FELS, J. Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics: ICA 2019, 9-13 September 2019, Aachen, Germany / [elektronický zdroj]. 1. vyd. Berlin, Germany : Deutsche Gesellschaft für Akustik, 2019, s. 5856--5861. ISBN 978-3-939296-15-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Audiovisual comfort in shopping streets covered by structural skins
Rychtáriková, Monika -- Šimek, Richard -- Šujanová, Paulína -- Húsenicová, Jarmila -- Chmelík, Vojtech
Audiovisual comfort in shopping streets covered by structural skins. In ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019, s. 614--623. ISBN 978-88-916-3245-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bratislava Trnavské Mýto - Nová tržnica
Verešová, Dominika -- Hermann, Juraj
Bratislava Trnavské Mýto - Nová tržnica. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bratislava Trnavské Mýto - Výšková administratívna budova
Siklenková, Karin -- Hermann, Juraj
Bratislava Trnavské Mýto - Výšková administratívna budova. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bratislava Trnavské Mýto - Železničná stanica Filiálka
Lintnerová, Lucia -- Hermann, Juraj
Bratislava Trnavské Mýto - Železničná stanica Filiálka. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Die raumakustische Simulation im Zuge der Renovierung des Mariendomes in Linz
Benklewski, Jakub -- Chmelík, Vojtech -- Schaffer, Wolfgang -- Müllner, Herbert
Die raumakustische Simulation im Zuge der Renovierung des Mariendomes in Linz. In DAGA 2019. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Akustik, 2019, s. 1295--1297. ISBN 978-3-939296-14-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Downtown Kerling - Banská Štiavnica
Havrila, Patrik -- Nádaská, Zuzana
Downtown Kerling - Banská Štiavnica. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dream Tower Praha, Nové Butovice
Bakočka, Michal -- Hermann, Juraj
Dream Tower Praha, Nové Butovice. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Estimation of the background noise levels in large atria with known room acoustic properties and function
Šimek, Richard -- Chmelík, Vojtech -- Húsenicová, Jarmila -- Rychtáriková, Monika
Estimation of the background noise levels in large atria with known room acoustic properties and function. In OCHMANN MARTIN, -- VORLÄNDER, M. -- FELS, J. Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics: ICA 2019, 9-13 September 2019, Aachen, Germany / [elektronický zdroj]. 1. vyd. Berlin, Germany : Deutsche Gesellschaft für Akustik, 2019, s. 6067--6072. ISBN 978-3-939296-15-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Infocentrum Devín
Galušková, Lucia -- Nádaská, Zuzana
Infocentrum Devín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Informačné centrum pre návštevníkov slovanského hradiska Neštich
Vislocký, Peter -- Borecká, Eva
Informačné centrum pre návštevníkov slovanského hradiska Neštich. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Informačné centrum pre návštevníkov slovanského hradiska Neštich
Fašková, Zuzana -- Borecká, Eva
Informačné centrum pre návštevníkov slovanského hradiska Neštich. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Jaké vlastnosti budou mít minerální tepelné izolace v roce 2050?
Kubů, Marcela -- Zelem, Lukáš
Jaké vlastnosti budou mít minerální tepelné izolace v roce 2050?. In Tepelná ochrana budov 2019. Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov. Bratislava: BB print, 2019, s. 54--57. ISBN 978-80-973356-0-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Keď tradícia ešte ostáva silnou témou tvorby
Gregorová, Jana
Keď tradícia ešte ostáva silnou témou tvorby. Architektúra a urbanizmus :, 3. s. 119--121.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Konverzia sýpky, Bratislava
Poliak, Martin -- Paňák, Pavel
Konverzia sýpky, Bratislava. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kultúrno-spoločenské centrum Handlová
Vojtková, Romana -- Šimkovičová, Vladimíra
Kultúrno-spoločenské centrum Handlová. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mestská plaváreň Ružomberok
Králová, Iveta -- Paňák, Pavel
Mestská plaváreň Ružomberok. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mestský blok v Banskej Štiavnici
Chovancová, Dominika -- Borecká, Eva
Mestský blok v Banskej Štiavnici. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mestský blok v Banskej Štiavnici
Brunclík, Adrián -- Borecká, Eva
Mestský blok v Banskej Štiavnici. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mestský blok v Banskej Štiavnici
Szabová, Lucia -- Borecká, Eva
Mestský blok v Banskej Štiavnici. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mestský blok v Banskej Štiavnici
Beták, Pavel -- Borecká, Eva
Mestský blok v Banskej Štiavnici. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti využití nízkoexergetických stěnových systémů
Šimko, Martin -- Kalús, Daniel -- Šimko, Peter
Možnosti využití nízkoexergetických stěnových systémů. TZB Haustechnik, 13. s. 26--30.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Multicomfort house, student contest, Miláno
Kohútová, Lenka -- Paňák, Pavel
Multicomfort house, student contest, Miláno. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Multifunkčná architektúra
Šuľaková, Dominika -- Hlaváček, Michal
Multifunkčná architektúra. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Multifunkčná architektúra
Černová, Zuzana -- Hlaváček, Michal
Multifunkčná architektúra. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Multifunkčná architektúra
Kamenická, Dominika -- Hlaváček, Michal
Multifunkčná architektúra. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Multifunkčná architektúra
Mihelová, Andrea -- Hlaváček, Michal
Multifunkčná architektúra. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Múzeum vojen
Orosz, Ádám -- Húsenicová, Jarmila
Múzeum vojen. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nábrežie rieky Moravy - Devín
Mišek, Matúš -- Nádaská, Zuzana
Nábrežie rieky Moravy - Devín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania centra s polyfunkciou
Ušák, Matej -- Húsenicová, Jarmila
Návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania centra s polyfunkciou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh obytnej zóny Crescenzago, Miláno
Richter, Matej -- Kuráň, Jozef
Návrh obytnej zóny Crescenzago, Miláno. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh obytnej zóny Crescenzago, Miláno
Fidlerová, Lucia -- Kuráň, Jozef
Návrh obytnej zóny Crescenzago, Miláno. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh obytnej zóny Crescenzago, Miláno
Kubánka, Matej -- Kuráň, Jozef
Návrh obytnej zóny Crescenzago, Miláno. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nízkoexergetické stenové systémy
Šimko, Martin -- Kalús, Daniel -- Šimko, Peter
Nízkoexergetické stenové systémy. TZB Haustechnik, 27. s. 30--34.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Optimization of a membrane structure design for existing project of children’s playground in the city of Krupina
Chmelík, Vojtech -- Kuráň, Jozef -- Rychtáriková, Monika
Optimization of a membrane structure design for existing project of children’s playground in the city of Krupina. In ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019, s. 488--496. ISBN 978-88-916-3245-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
"Panel_Luck" complex alternative solutions for the renovation of the panel house ZTB_13B in Petržalka
Kasala, Viktor -- Dubiny, Martin -- Ruhigová, Ema -- Ruhig, Roman
"Panel_Luck" complex alternative solutions for the renovation of the panel house ZTB_13B in Petržalka. In PEŘINKOVÁ, M. -- JÜTTNEROVÁ SANDRA, -- VIDECKÁ LUCIE. Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s. 223--227. ISBN 978-80-248-4331-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Penzión
Jančíková, Ľudmila -- Šimkovičová, Vladimíra
Penzión. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Penzíón - Domaša
Šverhová, Martina -- Kuráň, Jozef
Penzíón - Domaša. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Planetárium Bratislava-Čuňovo
Baltazár, János -- Struhařová, Petra
Planetárium Bratislava-Čuňovo. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Polyfunkčný komplex Gumon II - Administratívna budova
Valkovič, Mário -- Vargic, Lukáš
Polyfunkčný komplex Gumon II - Administratívna budova. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Polyfunkčný objekt na Hviezdoslavovom námestí, Bratislava
Kotiv, Marína -- Paňák, Pavel
Polyfunkčný objekt na Hviezdoslavovom námestí, Bratislava. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Polyfunkčný objekt v Miláne
Králik, Peter -- Ruhigová, Ema
Polyfunkčný objekt v Miláne. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Polyfunkčný objekt v Miláne
Šišková, Zuzana -- Ruhigová, Ema
Polyfunkčný objekt v Miláne. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Predstaničný priestor Bratislava - Hlavná stanica.
Maroši, Maroš -- Bogár, Michal
Predstaničný priestor Bratislava - Hlavná stanica. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Predstaničný priestor Bratislava - Múzeum dopravy
Kolek, Roman -- Bogár, Michal
Predstaničný priestor Bratislava - Múzeum dopravy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Predstaničný priestor Bratislava - polyfunkčný dom
Fako, Daniel -- Bogár, Michal
Predstaničný priestor Bratislava - polyfunkčný dom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prieluka v meste Nitra
Baluchová, Lucia -- Borecká, Eva
Prieluka v meste Nitra. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prieluka v meste Nitra
Kaňuchová, Stanislava -- Borecká, Eva
Prieluka v meste Nitra. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Přenos tepla obvodovou konstrukcí různé skladby s nízkoexergetickým stěnovým systémem
Šimko, Martin -- Šimko, Peter
Přenos tepla obvodovou konstrukcí různé skladby s nízkoexergetickým stěnovým systémem. TZB Haustechnik, 13. s. 30--32.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Rehabilitácia mestského bloku "Tabačka" v MPR Banská Štiavnica pre účely nového centra mesta.
Solčianska, Andrea -- Gregorová, Jana
Rehabilitácia mestského bloku "Tabačka" v MPR Banská Štiavnica pre účely nového centra mesta. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Reverberation time and audibility in phased geometrical acoustics using plane or spherical wave reflection coefficients
Boucher, Matthew A. -- Rychtáriková, Monika -- Zelem, Lukáš -- Pluymers, Bert -- Desmet, Wim
Reverberation time and audibility in phased geometrical acoustics using plane or spherical wave reflection coefficients. The Journal of the Acoustical Society of America, 145. s. 2681--2690.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Revitalizácia bývania - obnova morálne zastaraného bytového fondu
Pilař, Pavol
Revitalizácia bývania - obnova morálne zastaraného bytového fondu. In Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov. Bratislava: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2019, s. 27--32. ISBN 978-80-972493-8-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Revitalizácia bývania - urbanisticko architektonické aspekty obnovy bytového domu
Nádaská, Zuzana
Revitalizácia bývania - urbanisticko architektonické aspekty obnovy bytového domu. In Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov. Bratislava: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2019, s. 21--26. ISBN 978-80-972493-8-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Revitalizácia mestského priestoru
Naddourová, Nora -- Pilař, Pavol
Revitalizácia mestského priestoru. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Saleziánske centrum
Suržin, Lukáš -- Mellner, Dušan
Saleziánske centrum. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
SKI -centrum
Kažimír, Tomáš -- Pilař, Pavol
SKI -centrum. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Slovenská expozícia Expo 2020 Dubaj
Franko, Martin -- Nádaská, Zuzana
Slovenská expozícia Expo 2020 Dubaj. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stenové vykurovanie pomocou panelov na reguláciu prechodu tepla
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Šimko, Peter -- Kalús, Daniel
Stenové vykurovanie pomocou panelov na reguláciu prechodu tepla. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 457--464. ISBN 978-80-89878-42-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Student art center Bratislava
Smrek, Ján -- Nádaská, Zuzana
Student art center Bratislava. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tepelnoizolačné panely na reguláciu prechodu tepla
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Šimko, Peter -- Kalús, Daniel
Tepelnoizolačné panely na reguláciu prechodu tepla. Plynár - vodár - kúrenár + klimatizácia, 17. s. 17--20.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The preliminary study on subjective rating of different floors characterised by Ln,w + CI,50-2500
Chmelík, Vojtech -- Benklewski, Jakub -- Rychtáriková, Monika -- Kisić, Dominik -- Jambrošić, Kristian -- Horvat, Marko -- Muellner, Herbert
The preliminary study on subjective rating of different floors characterised by Ln,w + CI,50-2500. In OCHMANN MARTIN, -- VORLÄNDER, M. -- FELS, J. Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics: ICA 2019, 9-13 September 2019, Aachen, Germany / [elektronický zdroj]. 1. vyd. Berlin, Germany : Deutsche Gesellschaft für Akustik, 2019, s. 5134--5139. ISBN 978-3-939296-15-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Trhovisko Sládkovičovo
Smatana, František -- Nádaská, Zuzana
Trhovisko Sládkovičovo. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Víkendový dom
Vasilevska, Mihaela -- Chmelík, Vojtech
Víkendový dom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vyhliadka na fjordy
Kázik, Michal -- Nádaská, Zuzana
Vyhliadka na fjordy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vyhliadková veža, Piešťany
Santová, Tatiana -- Kuráň, Jozef
Vyhliadková veža, Piešťany. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vyhliadková veža, Piešťany
Rajťúková, Martina -- Kuráň, Jozef
Vyhliadková veža, Piešťany. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vyhliadková veža pri Piešťanoch
Mišányová, Aneta -- Ruhigová, Ema
Vyhliadková veža pri Piešťanoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri prevádzke panelov na reguláciu prechodu tepla
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Šimko, Peter -- Kalús, Daniel
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri prevádzke panelov na reguláciu prechodu tepla. In ŠVECOVÁ, Z. Obnoviteľné zdroje energie 2019. Bratislava: SSTP, 2019, s. 17--26. ISBN 978-80-89878-45-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Wind-induced noise caused by adaptive façade elements
Rychtáriková, Monika -- Zelem, Lukáš -- Franek, Michal -- Bielek, Boris
Wind-induced noise caused by adaptive façade elements. In Advanced Building Skins: proceedings of the 14th Conference. 28-29 October 2019, Bern, Switzerland [elektronický zdroj]. Lucerne : Advanced Building Skins, 2019, s. 91--97. ISBN 978-3-9524883-0-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Základná umelecká škola
Križan, Nikolas -- Chmelík, Vojtech
Základná umelecká škola. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Základná umelecká škola v Smoleniciach
Jakubičková, Jana -- Ruhig, Roman
Základná umelecká škola v Smoleniciach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti