24. 2. 2020  7:16 Matej
Akademický informační systém

Katedra architektúry (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GALUŠKOVÁ, L. -- NÁDASKÁ, Z. Infocentrum Devín. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Infocentrum Devín
Anglický název: Infocenter Devín
Český název:
Autor: Ing. Lucia Galušková
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Pracoviště: Katedra architektúry
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: castle, Devín, infocentrum, hrad, visitor center
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Lucia Galušková
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)