24. 1. 2020  4:05 Timotej
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KÁZIK, M. -- NÁDASKÁ, Z. Vyhliadka na fjordy. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vyhliadka na fjordy
Anglický názov: VIEWPOINT OF THE FJORDS
Český názov:
Autor: Ing. Michal Kázik
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hiking trail, Nórsko, Norway, turistická trasa, Geirangerfjorden
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Kázik
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)