24. 1. 2020  3:33 Timotej
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SOLČIANSKA, A. -- GREGOROVÁ, J. Rehabilitácia mestského bloku "Tabačka" v MPR Banská Štiavnica pre účely nového centra mesta. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Rehabilitácia mestského bloku "Tabačka" v MPR Banská Štiavnica pre účely nového centra mesta.
Anglický názov: Rehabilitation of the "Tabačka" town block in urban monument reservation Banská Štiavnica for the purpose of the new city center.
Český názov:
Autor: Ing. Andrea Solčianska
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: exhibition space, historical building, výstavný priestor, gallery, galéria, terraces, historická zástavba, terasy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Andrea Solčianska
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)